31.12.2022 yildagi VI-59-212-5-71-K/22-son
Navoiy viloyati Xalq deputatlari Karmana tumani Kengashining raisi qarori, 31.12.2022 yildagi VI-59-212-5-71-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
31.12.2022