30.12.2022 yildagi VI-71-209-7-106-K/22-son
Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-71-209-7-106-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
30.12.2022