30.12.2022 yildagi VI-74-231-2-38-K/22-son
Xalq deputatlari Qoravulbozor tumani Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-74-231-2-38-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
30.12.2022