30.12.2022 yildagi VI-68-267-2-208-K/22-son
Buxoro viloyati Xalq deputatlari Kogon shahar Kengashining qarori, 30.12.2022 yildagi VI-68-267-2-208-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
01.01.2023