27.12.2022 yildagi VI-47-144-3-51-K/22-son
Mirzacho‘l tuman Xalq deputatlari Kengashining qarori, 27.12.2022 yildagi VI-47-144-3-51-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
28.12.2022