17.11.2022 yildagi VI-87-272-7-95-K/22-son
Samarqand viloyati Xalq deputatlari Ishtixon tumani Kengashining qarori, 17.11.2022 yildagi VI-87-272-7-95-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
18.11.2022