14.11.2022 yildagi VI-57-181-5-71-K/22-son
Navoiy viloyati Xalq deputatlari Karmana tumani Kengashining qarori, 14.11.2022 yildagi VI-57-181-5-71-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
15.11.2022