14.11.2022 yildagi VI-69-199-7-94-K/22-son
Samarqand viloyati Xalq deputatlari Jomboy tumani Kengashining qarori, 14.11.2022 yildagi VI-69-199-7-94-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
15.11.2022