10.11.2022 yildagi VI-45-121-4-57-K/22-son
Qashqadaryo viloyati Xalq deputatlari Dehqonobod tumani Kengashining qarori, 10.11.2022 yildagi VI-45-121-4-57-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
11.11.2022