04.11.2022 yildagi VI-49-180-4-64-K/22-son
Qashqadaryo viloyati Xalq deputatlari Muborak tumani Kengashining qarori, 04.11.2022 yildagi VI-49-180-4-64-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
04.11.2022