29.10.2022 yildagi VI-43-193-3-43-K/22-son
Jizzax viloyati Arnasoy tuman Xalq deputatlari Kengashining qarori, 29.10.2022 yildagi VI-43-193-3-43-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
30.10.2022