29.10.2022 yildagi 233-13-182-Q/22-son
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumani hokimining qarori, 29.10.2022 yildagi 233-13-182-Q/22-son
Kuchga kirish sanasi
30.10.2022