13.09.2022 yildagi VI-53-136-11-161-K/22-son
Farg‘ona viloyati xalq deputatlari O‘zbekiston tumani kengashi qarori, 13.09.2022 yildagi VI-53-136-11-161-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
14.09.2022