13.09.2022 yildagi VI-48-140-9-131-K/22-son
Sirdaryo viloyati xalq deputatlari Shirin shahar kengashi qarori, 13.09.2022 yildagi VI-48-140-9-131-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
14.09.2022