07.09.2022 yildagi VI-68-165-12-172-K/22-son
Xorazm viloyati xalq deputatlari Qo‘shko‘pir tumani kengashi qarori, 07.09.2022 yildagi VI-68-165-12-172-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
08.09.2022