31.08.2022 yildagi VI-65-181-7-96-K/22-son
Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on tumani Kengashining qarori, 31.08.2022 yildagi VI-65-181-7-96-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
01.09.2022