20.06.2022 yildagi VI-50-125-8-119-K/22-son
Xalq deputatlari Sherobod tumani Kengashining qarori, 20.06.2022 yildagi VI-50-125-8-119-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
21.06.2022