18.06.2022 yildagi 234-8-112-Q/22-son
1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27 entyabrdagi PF-6075-son Farmonida 2021 -yil 1-iyunga qadar mahalliy davlat hokimiyati organlarining eskirgan va o‘z ahamiyatini yo‘qotgan normativ-huquqiy hujjatlarini bekor qilish choralarini ko‘rish belgilanganligi inobatga olinsin.