03.06.2022 yildagi VI-55-49-5-77-K/22-son
Navoiy viloyati Xalq deputatlari Xatirchi tumani Kengashining qarori, 03.06.2022 yildagi VI-55-49-5-77-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
04.06.2022