31.05.2022 yildagi VI-60-99-7-103-K/22-son
Xalq deputatlari Samarqand tumani Kengashining qarori qarori, 31.05.2022 yildagi VI-60-99-7-103-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
01.06.2022