27.05.2022 yildagi VI-37-59-4-61-K/22-son
Qashqadaryo viloyati Xalq deputatlari Kasbi tumani Kengashining qarori, 27.05.2022 yildagi VI-37-59-4-61-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
28.05.2022