25.05.2022 yildagi VI-51-85-11-161-K/22-son
Xalq deputatlari O‘zbekiston tumani Kengashining qarori, 25.05.2022 yildagi VI-51-85-11-161-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
26.05.2022