28.04.2022 yildagi VI-31-41-5-72-K/22-son
Xalq deputatlari Qiziltepa tumani Kengashining qarori, 28.04.2022 yildagi VI-31-41-5-72-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
29.04.2022