26.04.2022 yildagi VI-58-78-7-103-K/22-son
Xalq deputatlari Samarqand tumani Kengashining qarori, 26.04.2022 yildagi VI-58-78-7-103-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
27.04.2022