15.04.2022 yildagi VI-55-67-7-106-K/22-son
Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar Kengashining qarori, 15.04.2022 yildagi VI-55-67-7-106-K/22-son
Kuchga kirish sanasi
16.04.2022