O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-iyuldagi 460-son “Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq buyuraman:
1. Buyruqning muqaddimasidagi “O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonunlari” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
a) muqaddimadagi “O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonunlari” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
b) 2-bandning ikkinchi xatboshisidagi “Korporativ boshqaruv ilmiy-ta’lim markaziga” degan so‘zlar “Biznes va tadbirkorlik oliy maktabiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.