a) 4 va 5-bandlar o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin;
b) 8-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
v) 15-band quyidagi tahrirda bayon etilsin: