Ushbu Dasturning ilovasida ko‘rsatilgan umumiy qoidalar uning ajralmas qismi hisoblanadi.