Mazkur Qoidalar Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 1-martdagi 96-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 9-son, 105-modda) bilan tasdiqlangan Elektr energetikada nazorat bo‘yicha davlat inspeksiyasi (“O‘zdavenergonazorat” inspeksiyasi) to‘g‘risidagi nizomga muvofiq elektr stansiyalarining suv xo‘jaligini, gidrotexnika inshootlarini va gidromexanika uskunalarini ishonchli, xavfsiz va samarali ekspluatatsiya qilishni ta’minlash va xavfli ishlab chiqarish vaziyatlarini oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan va elektr stansiyalarining suv xo‘jaligini ekspluatatsiya qilishda va gidrotexnika inshootlariga va gidromexanika uskunalariga xizmat ko‘rsatish, ularni ta’mirlash, sozlash va sinashda xavfsizlik texnikasi bo‘yicha yagona tartibni belgilaydi.
1. Elektr stansiyalarining suv xo‘jaligi, gidrotexnika inshootlari va gidromexanika uskunalarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishni tashkil etilishi, shuningdek gidroelektrostansiyalar va issiqlik elektr stansiyalarining gidrotexnika sexlari (qismlari) uchun asosiy va yordamchi uskunalarni, mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish vositalarini tayyorlash O‘zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi Axborotnomasi, 1993-y., 5-son, 223-modda), “Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 223-modda) qonunlariga, “O‘zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnikaviy ekspluatatsiya qilish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”ga (ro‘yxat raqami 1405, 2004-yil 10-sentabr) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 36-son, 405 modda), “O‘zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnikaviy ekspluatatsiya qilish qoidalarini tasdiqlash haqida, II qism”ga (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan texnik hujjatlarga tegishli deb topilgan, 2004-yil 6-dekabrdagi 20-15-319/24-son xati) va mazkur Qoidalarga muvofiq bo‘lishi shart.
2. Elektr stansiyalari sexlarining (qismlarining) elektr uskunalari va qurilmalari “O‘zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnikaviy ekspluatatsiya qilish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”ga (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan texnik hujjatlarga tegishli deb topilgan, 2004-yil 27-fevraldagi 20-15-62/24-son) (bundan keyin matnda –EQTQ deb yuritiladi) muvofiq bo‘lishi va “O‘zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari. I qism”ga, “O‘zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnikaviy ekspluatatsiya qilish qoidalari. II qism”ga va “Elektr uskunalarni ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalari”ga (ro‘yxat raqami 1614, 2006-yil 18-avgust) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2006-y., 33-son, 337-modda) asosan ekspluatatsiya qilinadi.
4. Korxonalarda ishlarni tashkil qilish Energetika ishlab chiqarish korxonalarida xodimlar bilan ishlashni tashkil etish qoidalariga (ro‘yxat raqami 1178, 2002-yil 4-oktabr) (O‘zbekiston Respublikasi vazirliklari, davlat qo‘mitalari va muassasalarining me’yoriy hujjatlari axborotnomasi, 2002-y., 19-son) muvofiq amalga oshirilishi lozim.
9. Yuk ortish va tushirish ishlari Yuk ortish va tushirish ishlaridagi yukchilar uchun ishlarning xavfsizligi qoidalari (ro‘yxat raqami 1582, 2006-yil 13-iyun) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2006-y., 24-son, 221-modda) bo‘yicha amalga oshiriladi.
10. O‘n sakkiz yoshdan kichik shaxslarning mehnati qo‘llanishi taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari ishlari ro‘yxatiga (ro‘yxat raqami 1990, 2009-yil 29-iyul) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 30-31-son, 355-modda) muvofiq o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslar zararli va noqulay mehnat sharoiti mavjud ishlarga qabul qilinmasligi lozim.
Hududda va xonalarda “Energetik korxonalar uchun yong‘in xavfsizligi qoidalari”ga (ro‘yxat raqami 1341, 2004-yil 22-aprel) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 16-son, 194-modda) muvofiq yong‘inni o‘chirish uchun zarur bo‘lgan vositalar mavjud bo‘lishi shart.
39. Ish joylaridagi dori-darmon qutichalari “Elektr energetika uskunalariga xizmat ko‘rsatishda yuz bergan baxtsiz hodisalar oqibatida jabrlanganlarga shifokordan oldingi yordam ko‘rsatish bo‘yicha yo‘riqnoma”ga muvofiq boylash materiallari va dori-darmonlar bilan butlangan bo‘lishlari shart. Dori-darmon qutichalari toza va tartibda saqlanishi, materiallar va dori-darmonlarning zaxiralari muntazam to‘ldirilib va davriy ravishda yangilanib turishi shart. Dori-darmon qutichalarida mavjud bo‘lgan materiallar va dori-darmonlarning ro‘yxati, shuningdek ularni qo‘llash bo‘yicha ko‘rsatmalar mavjud bo‘lishi shart.
98. Elektr payvandlash, gazyoyli va boshqa olovli ishlar bajarilgan “MXST. Elektr payvandlash ishlari. Xavfsizlikning umumiy talablari” GOST 12.3.003ning, Energetik korxonalar uchun yong‘in xavfsizligi qoidalari (ro‘yxat raqami 1341, 2004-yil 22-aprel) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 16-son, 194-modda), Energetika obyektlarida olovli ishlarni o‘tkazishda yong‘in xavfsizligi choralari haqidagi yo‘riqnoma (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan texnik qoidalar va normalarga tegishli deb topilgan, 2010-yil 18-avgustdagi 6-24/13-7676/6-son xati) talablariga amal qilinishi shart.
411. Naryad mazkur Qoidalarning 5-ilovasida keltirilgan shaklga muvofiq to‘ldiriladi. Ishlash uchun naryad ikki nusxada (qalamda yozish taqiqlanadi) yoziladi; ikkala nusxadagi yozuvlar aniq bo‘lishi shart. Yozilgan matnda o‘zgartirilishlar va o‘chirib qaytadan yozish man etiladi. To‘ldirilishi kerak bo‘lmagan satrlarda chiziqlar qo‘yilishi kerak.
454. Navbatchi xodimlari bo‘lmagan chekka obyektlarda (mazkur Qoidalarning 407-bandda ko‘zda tutilgan holatlar uchun) uskunani yoki inshootni ishga tushirish, faqat ishlar to‘liq bajarilganligi haqida naryadga ish rahbari imzo qo‘yishi, naryadni bergan shaxs tomonidan naryad yopilishidan keyin va elektr stansiyaning navbatchi xodimiga ishlar tamom bo‘lgani haqida xabar berilishidan keyin, amalga oshirilishi mumkin.

T\r

Modda

Mumkin bo‘lgan konsentratsiya mg/m3

Xavfsizlik

sinfi

1.

Azot oksidlari ( NO2 miqdoriga hisoblangan)

5

2

2.

Ammiak

20

3

3.

Anilin

0,1

2

4.

Atseton

200

4

5.

Benzin-suyultirgich (S miqdoriga hisoblangan)

300

4

6.

Yoqilg‘i benzin: slanetsli, kreking va hokazo.

(S miqdoriga hisoblangan)

100

4

7.

Vanadiy va uning birikmalari:

Vanadiyning besh oksidli tutuni

Vanadiyning uch va besh oksidli changi

Ferrovanadiy

Tarkibida vanadiy bo‘lgan toshqolning changi

0,1

0,5

1

4

1

2

2

2

8.

Gidrazingidrat, gidrazin, va uning hosilalari

0,1

1

9.

Dixloretan

10

2

10.

Kadmiy oksidi

0,1

1

11.

Malein angidridi

1

2

12.

Marganets

0,3

2

13.

Mis

1

2

14.

Nikel va uning oksidi, chala oksidi, sulfidi (Ni miqdoriga hisoblangan)

0,5

2

15.

Nitrometan, nitroetan, nitropropan, nitrobutan

30

4

16.

Benzolning nitrobirikmasi

3

2

17.

Ozon

0,1

1

18.

Metalsimon simob

0,01

1

19.

Sulema (ikki xlorlangan simob)

0,1

1

20.

Qo‘rg‘oshin va uning noorganik birikmalari

0,01

1

21.

Selena angidridi

0,1

1

22.

Oltingugurt kislotasi, oltingugurt angidridi

1

2

23.

Oltingugurt angidridi

10

3

24.

Oltingugurt suvchil

10

2

25.

Oltingugurt suvchil karbonsuvchil bilan birikmada S1-S5

3

3

26.

Oltingugurtli karbonsuvchil

10

2

27.

Skipidar (S miqdoriga hisoblangan)

300

4

28.

Xlorid kislota

5

2

29.

Metil spirti (metanol)

5

3

30.

Etil spirti

1000

4

31.

Propil spirti

10

3

32.

Amil spirti

10

3

33.

Butil spirti

10

3

34.

Surma, ftoridlar, xloridlar uch va besh valentli (Sb miqdoriga hisoblangan) NCl va NF larni majburiy nazorati bilan

0,3

2

35.

Metalsimon surma:

Surma, uchvalentli oksidlari va sulfidlari (chang ko‘rinishida) (Sb miqdoriga hisoblangan)

Surma, beshvalentli oksidlari va sulfidlari (chang ko‘rinishida) (Sb miqdoriga hisoblangan)

1

2

2

3

36.

Toluol

50

3

37.

Trikrezilfosfat 3%dan ko‘p ortoizomyerlarni o‘z ichiga olgan

0,1

1

38.

Trikrezilfosfat, 3%dan kam ortoizomyerlarni o‘z ichiga olgan

0,5

2

39.

Uayt-spirit (S miqdoriga hisoblangan)

300

4

40.

Karbon oksidi

20

4

41.

To‘rtxlorli karbon

20

4

42.

Fenol

0,3

2

43.

Formaldegid

0,5

2

44.

Xlor

1

2

45.

Xlor ikki oksidi

0,1

1

46.

Xlorbenzol

50

3

47.

Xlorli vodorod

5

2

48.

Xrom angidridi, xromatlar, bixromatlar (CrO3 miqdoriga hisoblangan)

0,01

1

49.

Sianli vodorod, sinil kislotasi tuzlari (NC miqdoriga hisoblangan)

0,3

2

50.

Sink oksidi

6

3

51.

O‘yuvchi ishqorlar (eritmalari) (NaON miqdoriga hisoblangan)

0,5

2

52.

Etilendiamin

2

32

T/r

Ishlab chiqarish ishlarning tavsifi

Tibbiy ko‘riklar muddatlari

1.

2.

3.

31.1

1 bo‘lim. Simob va uning birikmalari.
Asboblar bilan ishlashda ochiq simob bilan ishlash elektr tokining simobli to‘g‘rilagichlar va o‘zgartirgichlar bilan, nasoslar bilan ishlash ishlari.

Bir yilda 1-marta

31.2

Yopiq simobli asboblarni ishlab chiqarish va ular bilan ishlash, yer osti kovlanayotgan konlarda portlovchi simoblarni qo‘llash Ikki yilda 1-marta

3 bo‘lim.

1.

Abraziv va tarkibida abraziv bo‘lgan. Abrazivlarni (normal elektr koro‘ndli, oq, xromli, monokoro‘ndli), karbidni, borni, elborni ishlab chiqarish, qayta ishlash hamda qo‘llash va kremniy karbidni qo‘llash va boshqalar. Ikki yilda 1-marta

2.

Tarkibida kremniy bo‘lgan (erkin va amorf ikki oksidli kremniy). Binoni tozalashdagi qumpurgagichli ishlar. Bir yilda 1-marta

3.

Metallar va ularning qotishmalari. Metallar va qotishmalarini quruq silliqlash; metallarni changlashtirish jarayonlari, metall kukunlarni hosil qilish va ulardan mahsulotlar olish.Bir yilda 1-marta

4.

Payvandli aerozollar. Tojli, plazmali, gazyoyli payvandlash, eritib qoplash, kesish, tutashli uchma-uch qilib payvandlash (sirtini eritib), metallni elektr shlakli payvand qilish. Bir yilda 1-marta

4 bo‘lim

2.

Elektr maydonlar. Elektr maydonlar manbailari ishlatiladigan barcha ishlar ko‘rinishi. Bir yilda 1-marta

3.

Ishlab chiqarishdagi tebranishlar. Tebranishlar bilan bog‘liq ishlar barcha turdagi mehnat faoliyatlari. Ikki yilda 1-marta

4.

Ishlab chiqarishdagi shovqin. Shovqinning uzluksiz ta’sir etishi bilan bog‘liq bo‘lgan, shuningdek eshittirish apparatlarining zo‘riqishi juda yuqori: 81 dan 90 gacha, 100 dBa dan yuqori bo‘lgan barcha turdagi mehnat faoliyatlari. Ikki yilda 1-marta, Bir yilda 1-marta

5.

Yuqori atmosfera bosimi. Kessonlar, barokamyerlar, g‘ovvoslardagi ishlar. Ikki yilda 1-marta

6.

Ko‘z ko‘rishning yuqori zo‘riqishi. Ko‘z ko‘rishning yuqori zo‘riqishi bilan bog‘liq bo‘lgan mehnat turlari: — ko‘z ko‘rishning zo‘riqishining QMQ bo‘yicha III i IV darajalari (0,5 — 1 mm) aniqlikdagi va displeyning ekranidagi jilvirlashlar va boshqa axborotni aks ettirish vositalari bilan bog‘liq bo‘lgan. Ikki yilda 1-marta

2-ilovadan ko‘chirma

Balandlikdagi ish, yuqoriga chiqib bajariladigan va yuqoriga ko‘tarilish bilan bog‘liq bo‘lgan, shuningdek ko‘tarilgan inshootlarga xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlar. Kuchlanishi 220 V va yuqori bo‘lgan ishlayotgan elektr qurilmalarga xizmat ko‘rsatayotgan, ularda tezkor almashilib ulashni bajaradigan navbatchi xodimlar; bu elektr qurilmalarda sozlash, montaj ishlarini va yuqori voltli sinashlarni bajaradigan xodimlar; kuchlanishi 220 V va yuqori bo‘lgan elektr qurilmalarda kuchlanish ostida ish bajaradigan xodimlar. Ikki yilda 1-marta

4.2

Turli yer osti ishlariIkki yilda 1-marta

Naryad shakli

Korxona ____________________________Sex (uchastka)______________________________________________
NARYaD; UMUMIY NARYaD; ORALIQ NARYaD №_______________________________
(keraksizi o‘chiriladi)
№ _____________ UMUMIY NARYaDGA
(faqat oraliq naryad berilganida to‘ldiriladi)
Quyidagilar topshiriladi_________________________________________________________
(ish mazmuni, obyekt, ish joyi)
____________________________________________________________________________________________
Ish olib borish sharoitlari ____________________________________________________________________
(ish joyini tayyorlash va xavfsizlik choralari,
_________________________________________________________________________________________shu
jumladan boshqa sexlarning tezkor xodimlari tomonidan bajarilishi lozim bo‘lgan,
_________________________________________________________________________________________shuningdek qoidalarda ko‘zda tutilmagan qo‘shimcha xavfsizlik chora-tadbirlari)
____________________________________________________________________________________________
Ishni boshlash vaqti: … s …. min … kun ……………….oy. 20 … y.
Ish tugallangan vaqt: … s …. min … kun ……………….oy. 20 … y.
__________________________________________________________________ Ish rahbari qilib tayinlanadi
(familiyasi, ismi, sharifi, lavozimi)
__________________________________________________________ Ish boshi (kuzatuvchi) qilib tayinlanadi
(familiyasi, ismi, sharifi, lavozimi, toifasi) (keraksizi o‘chiriladi)
Naryad berdi: ..... kun……………….oy. 20 … y.________________________________________________________
(lavozimi, familiyasi, imzo)
Naryadni uzaytirdi … kun ………….oy. 20… y.gacha ____________________________________________
(naryad bergan shaxsning imzosi)
Brigada tarkibi _________odam_________________________________________________________________
(ishboshidan tashqari, odamlar soni)
____________________________________________________________________________________________
(familiyasi, ismi, sharifi, toifasi, guruhi)
Ish rahbari __________________________________________________________________________________

(familiyasi, imzo)

Ish olib borish shartlari bajarildi: … s …. min … kun …………oy. 20 … y.
Ish jarayonida qoldirildi ______________________________________________________________________
(ishlash joyiga yaqin joylashgan uskunalar yuklama, bosim ostidagi,
____________________________________________________________________________________________
yuqori haroratli, portlashga xavfli va hokazo.)
Boshqa sexlarning tezkor xodimlari ______________________________________________________________
(sex nomi, lavozimi, familiyasi, imzosi)
Stansiya navbatchi muhandisining ruxsati to‘g‘risidagi belgi ___________________________________________
(imzo yoki telefon
___________________________________________________________________________________________
orqali yuborilgan ruxsat to‘g‘risidagi belgi, sex smena boshlig‘ining imzosi)
Sexning (bloklarning) tezkor xodimlarini mas’ul shaxsi; oraliq naryadlar bo‘yicha
mas’ul rahbar _______________________________________________________________________________
(keraksizi o‘chiriladi) (familiyasi, imzo)
Ishlarni o‘tkazish shartlarini bajarilishi tekshirildi, ish faoliyatida qolgan uskunalar bilan tanishildi va ishlar olib borishga ruxsat etildi.
Ish rahbari __________________________________________

(imzo)

Ishboshi ____________________________________________

(imzo)

Brigada tarkibidagi o‘zgarishlar

Brigada tarkibiga kiritildi (familiyasi, ismi, sharifi, razryadi, texnika xavfsizligi bo‘yicha guruhi) Brigada tarkibidan chiqarildi (familiyasi, ismi, sharifi, razryadi) Sana va vaqt

Mas’ul rahbar (imzo)

Har kunlik ishga qo‘yish uchun ijozatni rasmiylashtirish, ishni tugallash va boshqa ish joyiga o‘tkazish

Ish joylarining nomi

Ishga qo‘yish uchun ijozatIshning tugashi
Naryad mazmuni bilan tanishdim. Xavfsizlik choralari tekshirildibrigada chiqarildi, naryad topshirildi
Sana, vaqt
Ishga qo‘yuvchi (imzo)
Ishboshi (imzo)sana, vaqt
ishboshi (imzo)tezkor xodimlarning javobgar shaxsi (imzo)
1234567
Ish 20… yil ………... oyi … kuni soat … dan ... minut o‘tganda butunlay tugatildi.
Ishboshi ____________________________________________
(imzo)
Ish rahbari __________________________________________
(imzo)
Ish joylari 20… yil ………... oyi … kuni soat ... dan ... minut o‘tganda ko‘zdan kechirildi, naryad yopildi.
Tezkor xodimlarning javobgar shaxsi ____________________________
(imzo)