×
  • Наименование акта: «Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида
  • Форма: Указ
  • Орган: Президент Республики Узбекистан
  • Номер: ПФ-6079
  • Дата принятия: 05.10.2020
  • Дата опубликования: 06.10.2020
  • Дата вступления в силу: 06.10.2020
  • Статус акта: Действующий