×
  • Наименование акта: Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида
  • Форма: Указ
  • Орган: Президент Республики Узбекистан
  • Номер: ПФ-5577
  • Дата принятия: 14.11.2018
  • Дата опубликования: 15.11.2018
  • Дата вступления в силу: 15.11.2018
  • Статус акта: Действующий