11.01.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3412
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг қарори, 11.01.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3412
Дата вступления в силу
14.04.2023
9. Мазкур Низомнинг 5-бандида назарда тутилган активларнинг қуйида келтирилган асосий шартларидан ҳеч бўлмаганда биттаси ўзгартирилган бўлса, улар шартлари қайта кўриб чиқилган активлар деб ҳисобланади:
Ўзбекистон Республикаси «Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида»ги Қонунининг 141-моддасига мувофиқ суд томонидан қарздорни банкрот деб топиш ва тугатишга доир иш юритишни бошлаш тўғрисида қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан қарздорнинг барча турдаги қарзлари бўйича неустойка (жарима, пеня) ва фоизларни ҳисоблаш тугатилади.
Активларнинг шартлари қайта кўриб чиқилгандан кейин улар бўйича асосий қарз ва (ёки) фоизларни қайтариш муддати мазкур Низомнинг 10-бандида кўрсатилган муддатларга кечиктирилган тақдирда, ушбу активларнинг сифатини «стандарт» деб қайта таснифлаш мазкур Низомнинг 20-бандида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.
шартнома шартларига мазкур Низомнинг 9-бандида келтирилган ўзгартиришлар киритилмаган ҳолда, активнинг асосий қисми ва (ёки) фоизлари бўйича муддати ўтган қарздорликлар тўлиқ тўланганда;
шартнома шартларига мазкур Низомнинг 9-бандида келтирилган ўзгартиришлар киритилганда, активни қайтариш графигига асосан камида олти ойлик тўловлари ёки активнинг асосий қисмининг 20 фоизидан кам бўлмаган миқдори тўлиқ ва ўз вақтида тўланганда.
23. Мазкур Низомнинг 22-бандига мувофиқ активнинг сифати «субстандарт» деб таснифланган кундан бошлаб активни қайтариш графиги бўйича кетма-кет 3 та тўлов ўз вақтида ва тўлиқ тўланганда актив сифати «стандарт» деб таснифланишига йўл қўйилади.
25. Мазкур Низомнинг 24-бандида кўрсатилган маблағлар ҳисобидан фаолият кўрсатаётган микромолия ташкилотларига қуйидаги пруденциал нормативлар ўрнатилади:
38. Қарз олувчи шартнома тузилган даврда микромолия ташкилотига алоқадор ҳисобланмасдан, кейинчалик унга алоқадор шахсга айланса, таваккалчилик миқдорининг мазкур Низомнинг 33 ва 34-бандларида белгиланган талаблардан ошиши пруденциал нормативга номувофиқ деб тан олинмайди, башарти микромолия ташкилоти Марказий банкка ўн кун мобайнида бу ҳақида маълум қилиб, Марказий банк билан келишилган муддатларда, бироқ олти ойдан кўп бўлмаган муддатда пруденциал нормативга мувофиқлаштиришни ўз зиммасига олган бўлса.
Ломбардда мол-мулкларни гаровга қўйиш ҳақидаги шартнома ломбард томонидан мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклдаги гаров паттасини бериш йўли билан расмийлаштирилади.
49. Ломбардда ашёларни вақтинча сақлаш шартномаси ломбард томонидан юк топширувчига (мижозга) мазкур Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги эгасининг номи ёзилган сақлов паттаси бериш йўли билан расмийлаштирилади.
52. Микромолия ташкилотлари ва ломбардлар тегишлилигига кўра мазкур Низомнинг 53 ва 54-бандларига мувофиқ Марказий банкка қуйидаги молиявий ва назоратга оид ҳисоботларни ҳамда уларнинг электрон маълумотларини тақдим этади:
53. Микромолия ташкилотлари томонидан мазкур Низомнинг 52-банди иккинчи — ўнинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳисобот ва маълумотлар тақдим этилади. Бунда, ушбу Низомнинг 52-банди тўртинчи, олтинчи — ўнинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳисобот ва маълумотлар молиявий натижалар ёки ушбу хизматлар бўйича қолдиқ мавжуд бўлганда, ўн биринчи хатбошисида кўрсатилган маълумот микромолия ташкилоти мазкур Низомнинг 24-бандида кўрсатилган маблағлар ҳисобидан фаолият кўрсатганда тақдим этилади.
54. Ломбардлар томонидан мазкур Низомнинг 52-банди иккинчи — олтинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳисобот ва маълумотлар тақдим этилади. Бунда, ушбу Низомнинг 52-банди тўртинчи хатбошисида кўрсатилган ҳисобот ломбард молиявий натижаларга эга бўлганда, олтинчи хатбошисида кўрсатилган маълумот хизматлар бўйича қолдиқ мавжуд бўлганда тақдим этилади.
60. Микромолия ташкилотлари ва ломбардлар мазкур Низомнинг 59-бандида кўрсатилган ҳолатлар ҳақида Марказий банкни дарҳол хабардор этиши ҳамда Марказий банк билан келишилган муддатларда уларни бартараф этиб, электрон маълумотларни тўлиқ юбориши керак. Бунда, келишилган муддат ҳолатни бартараф этиш учун зарур бўлган вақтга мутаносиб бўлиши лозим.

____________________________

(ломбарднинг номи)

_______________________________

(ломбарднинг манзили)

_____-сон сақлов паттаси

1. Гаровга қўювчининг Ф.И.О._____________________________________________________

2. Шахсни тасдиқловчи ҳужжат ____________________________________________________

3. Турар жойи ___________________________________________________________________

4. Микроқарз берилган сана _______________________________________________________

5. Микроқарз суммаси ____________________________________________________________

6. Микроқарзни қайтариш санаси __________________________________________________

7. Гаровга қўйилган мол-мулк номи ва тавсифи ______________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Гаровнинг баҳоланган суммаси __________________________________________________

(рақамлар ва сўзлар билан)

9. Гаровнинг муддати ____________________________________________________________

Гаров нарсаси ломбардга эгалик қилиш учун топширилади.

Ломбард гаров нарсасидан фойдаланиш, бошқа шахсга беришга, учинчи шахсларга ижарага ёки текинга фойдаланишга бериш, ёхуд гаров нарсасини бошқа кўринишда тасарруф этиш ҳуқуқига эга эмас.

Гаров нарсасини навбатдаги гаровга қўйиш тақиқланади.

Гаров нарсаси гаровга қўювчининг ва (ёки) унинг оила аъзоларининг нормал турмуш кечириши учун зарур бўлган мол-мулк эмас.

Ломбардда гаров нарсаси билан таъминланган микроқарз суммаси белгиланган вақтда сўндирилмаган тақдирда, ломбард ушбу мол-мулкни қонунчиликка мувофиқ сотишга ҳақли.

Бошқа шартлар: __________________________________________________________________

Ушбу гаров паттаси 2-нусхада тузилган.

Гаров паттаси шартлари билан танишдим ва бир нусхасини олдим.

Қабул қилувчи

Гаровга қўювчи

_______________________________
(Ф.И.О., имзо)

______________________________
(имзо)

Ломбарднинг муҳри

__________________________________

(ломбарднинг номи)

__________________________________

(ломбарднинг манзили)

_____-сон сақлов паттаси

1. Юк топширувчининг Ф.И.О._________________________________________________________________

2. Шахсни тасдиқловчи ҳужжат ________________________________________________________________

3. Турар жойи _______________________________________________________________________________

4. Ашё номи ва унинг тавсифи _________________________________________________________________

5. Ашёнинг баҳоланган суммаси _______________________________________________________________

(рақамлар ва сўзлар билан)

6. Сақлаш жойи ва усули ______________________________________________________________________

7. Сақлашга қабул қилинган сана _______________________________________________________________

8. Сақлаш муддати ___________________________________________________________________________

9. Сақлаш учун ҳақ суммаси ___________________________________________________________________

Сақлаш учун топширилган ашёдан уни эгасининг розилигисиз фойдаланишга ва уни тасарруф этишга ломбард ҳақли эмас (ашёнинг сақланишини таъминлаш учун ундан фойдаланиш ҳоллари, бундан мустасно).

Ломбард сақлаш учун қабул қилинган ашёлар йўқолишига, етишмаслигига ёки ашёнинг зарарланишига жавобгардир.

Ломбард сақлаш учун қабул қилинган ашёларни уларнинг тўлиқ баҳоланган нархида ўз ҳисобидан юк топширувчининг фойдасига суғурталаши шарт.

Ломбард, юк топширувчининг талабига кўра, сақлашга қўйилган ашёни зудлик билан қайтариши шарт.

Бундай ҳолда, мажбурият олдиндан тўхтатилиши муносабати билан, ломбардга етказилган зарарларни юк топширувчи қоплаши шарт.

Юк топширувчи ашёни олишдан бош тортса, агар сақлаш шартномасида бошқача тартиб кўзда тутилган бўлмаса, қонунчиликда белгиланган тартибда ломбард ашёни мустақил равишда сотиш ҳуқуқига эга.

Бошқа шартлар: ______________________________________________________________________________

Ушбу сақлов паттаси 2-нусхада тузилган.

Қабул қилувчи

Юк топширувчи

______________________________

(Ф.И.О., имзоси)

______________________________

(имзоси)

Ломбарднинг муҳри

_________________________________________________________________нинг

(ташкилотнинг номи)

баланс ҳисоботи

20__ й «_____»___________ ҳолатига

КОД

КЎРСАТКИЧЛАР

минг сўмда

АКТИВЛАР

10

Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов ҳужжатлари

0

20

Банкларга қўйилган депозитлар ва бошқа маблағлар

0

30

Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар

0

40

Сотиб олинган дебиторлик қарзлари — факторинг

0

50

Кредитлар (микрокредит, микроқарз, истеъмол), брутто

0

51

Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси

0

52

Кредитлар, соф (50 код — 51 код)

0

60

Лизинг, брутто

0

61

Минус: лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси

0

62

Лизинг, соф

0

70

Инвестициялар, брутто

0

71

Минус: Инвестициялар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси

0

72

Инвестициялар, соф

0

80

Асосий воситалар, соф

0

90

Номоддий активлар, соф

0

100

Бошқа хусусий мулклар

0

101

а. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси

0

102

б. Бошқа хусусий мулклар, соф (100 код-101 код)

0

110

Бошқа активлар

0

120

Жами активлар (10+20+30+40+52+62+72+80+90+102+110)

0

МАЖБУРИЯТЛАР ВА КАПИТАЛ

МАЖБУРИЯТЛАР

210

Тўланиши лозим бўлган кредитлар ва қарзлар

0

220

Лизинг бўйича мажбуриятлар

0

230

Чиқарилган облигациялар

0

240

Тўланиши лозим бўлган фоизлар

0

250

Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар

0

260

Муддати узайтирилган даромадлар

0

270

Бошқа мажбуриятлар

0

280

Жами мажбуриятлар (210+220+230+240+250+260+270)

0

КАПИТАЛ

310

Устав капитали

0

311

а. Акциялар — оддий

0

312

б. Акциялар — имтиёзли

0

320

Қўшилган капитал

0

330

Захира капитали

0

331

а. Умумий захира фонди

0

332

б. Бошқа захира ва фондлар

0

340

Тақсимланмаган фойда

0

350

Жорий йил фойдаси (зарар)

0

360

Жами капитал (310 (311 + 312) + 320 + 330 + 340 + 350)

0

370

Жами мажбуриятлар ва капитал (280 + 360)

0

Раҳбар имзоси:

Ф.И.О.

Бош бухгалтер имзоси:

Ф.И.О.

_________________________________________________________________нинг

(ташкилотнинг номи)

молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи

20__ й «_____»___________ ҳолатига

КОД

КЎРСАТКИЧЛАР

минг сўмда

1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР

110

Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар

0

120

Жисмоний шахсларга берилган кредитлар (микроқарзлар) бўйича фоизли даромадлар

0

130

Ўзини ўзи банд қилган шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар

0

140

Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган кредитлар (микрокредитлар) бўйича фоизли даромадлар

0

150

Юридик шахсларга берилган кредитлар (микрокредитлар) бўйича фоизли даромадлар

0

160

Лизинг бўйича фоизли даромадлар

0

170

Бошқа фоизли даромадлар

0

180

Жами фоизли даромадлар (110+120+130+140+150+160+170)

0

2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР

210

Жалб қилинган қарз маблағлари бўйича фоизли харажатлар

0

220

Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

0

230

Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

0

240

Чиқарилган облигациялар бўйича фоизли харажатлар

0

250

Лизинг бўйича фоизли харажатлар

0

260

Бошқа фоизли харажатлар

0

270

Жами фоизли харажатлар (210+220+230+240+250+260)

0

310

КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГЛАР БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР (170 — 270)

0

320

Минус: Кредит ва лизинглар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

0

330

Кредит ва лизинглар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310 — 320)

0

4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР

410

Кафолатлар ва кафилликлар бўйича операцияларни амалга оширишда кўрсатилган хизматлар учун олинган даромадлар

420

Факторинг хизматлари бўйича олинган даромадлар

430

Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар

0

440

Хорижий валюта курси ўзгариши натижасида олинган фойда

0

450

Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар

0

460

Бошқа фоизсиз даромадлар

0

470

Жами фоизсиз даромадлар (410+420+430+440+450+460)

0

5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР

510

Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари

0

520

Хорижий валюта курси ўзгариши натижасида кўрилган зарарлар

0

530

Инвестициялардан кўрилган зарарлар

0

540

Бошқа фоизсиз харажатлар

0

550

Жами фоизсиз харажатлар (510+520+530+540)

0

600

6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330+470-550)

0

7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР

710

Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар

0

720

Ижара ва таъминот харажатлари

0

730

Хизмат сафари ва транспорт харажатлари

0

740

Маъмурий харажатлар

0

750

Репрезентация ва хайрия

0

760

Эскириш харажатлари

0

770

Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар

0

780

Жами операцион харажатлар (710+720+730+740+750+760+770)

0

800

8. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ

0

900

9. ФОЙДА СОЛИҒИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА (600 — 780 — 800)

0

10. Фойда солиғи

1000

Фойда солиғини баҳолаш

0

1100

11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900 — 1000)

0

1110

Фойдагача бўлган тузатишлар, соф*

0

1200

12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100+1110)

0

* Изоҳ: жорий йил фойдасидан ҳисобланган дивидендлар

Раҳбар имзоси :

Ф.И.О.

Бош бухгалтер имзоси:

Ф.И.О.

_________________________________________________________________ томонидан

(ташкилотнинг номи)

берилган кредитлар ва кўрсатилган лизинг хизматлари тўғрисида маълумот

минг сўмда

Т/р

Ҳ/в

Қарздорнинг тўлиқ номи

Қарздорнинг СТИРи/ ЖШШИР

Субъект тури:

1-юридик шахс,

2-ЯТТ,

3-ўзини ўзи банд қилган шахс,

4-жисмоний шахс

Микромолия ташкилотига алоқадорлик (ҳа, йўқ)

Ўзаро алоқадор қарздорлар гуруҳи рақами

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, лизинг) суммаси

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, лизинг) қолдиғи

Кредит бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси қолдиғи

Ҳисобланган, тўлаш муддати етиб келмаган фоизлар

Йиллик фоиз ставкаси

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, лизинг) берилган сана

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, лизинг) қайтариш санаси

Кредит тури:

1-истеъмол;

2-микрокредит;

3-микроқарз

4-лизинг

Таъминот тури:

0-таъминланмаган;

1-кўчмас мулк;

2-транспорт;

3-қимматликлар;

4-бошқалар

Гаровга қуйилган мулкнинг гаров реестрида рўйхатдан ўтказиш рақами

Кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, лизинг) нинг муддати узайтирилган санаси

Муддати узайтирилганидан сўнг кредит (истеъмол, микрокредит, микроқарз, лизинг) ни қайтариш санаси

Таъминотнинг қиймати

Муддати ўтган асосий қарз

шундан, қарздорлик муддати

Муддати ўтган ҳисобланган фоизлар

Тўлов муддати 30 кунгача бўлган активлар

1-30 кун

31-90 кун

91-180 кун

181 кун ва ундан юқори

(16377 ҳ/в)

(91501 ҳ/в)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

_________________________________________________________________томонидан

(ташкилотнинг номи)

кўрсатилган факторинг хизматлари тўғрисида маълумот

20__ й «_____»___________ ҳолатига

минг сўмда

Т/р

Ташкилотнинг номи

Шартнома рақами

Шартнома санаси

Солиштириш далолатномасининг ҳисобварақ-фактураси рақами ва санаси

Солиштириш далолатномасининг миқдори

Шартнома миқдори

Фактор шартнома миқдори

Дисконт фоиз ставкаси

Дисконт миқдори

Кунлар сони

Тўланган сана

Қайтариш муддати

Факторинг бўйича тўланган миқдор

Факторинг бўйича умумий қолдиқ

Муддатли қарздорлик миқдори

Муддати ўтган дебиторлик қарздорлик миқдори

Суд жараёнидаги факторинг операциялари

Ҳисобланган пенялар

Шакллантирилган захира миқдори

Балансдан ташқари ҳисобварақдаги қолдиқ

Жами муддатли факторинг бўйича умумий қолдиқ

Факторинг бўйича қолдиқ

Дисконт бўйича қолдиқ

Жами муддати ўтган дебиторлик қарздорлик миқдори

Фактор шартнома бўйича қарздорлик миқдори

Дисконт бўйича қарздорлик миқдори

30 кунгача

31 кундан 90 кунгача

91 кундан 180 кунгача

181 кун ва ундан юқори

Санаси

Миқдори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Пруденциал нормативларга риоя этиш бўйича маълумот

Кўрсаткичлар

Формула

Меъёр

Амалда

1. Капитал етарлилиги кўрсаткичи

1.1

Капитал етарлилиги коэффициенти

жами хусусий капитал

0,10

жами актив

2. Ликвидлилик кўрсаткичи

2.1

Ликвидлилик коэффициенти

кассадаги нақд пуллар, банклардаги талаб қилиб олингунча маблағлар, тўлов муддати 30 кунгача бўлган активлар,
бундан муддати ўтган қарздорлиги мавжуд активлар мустасно

1,00

талаб қилиб олингунча ва ижро этиш муддати 30 кунгача бўлган мажбуриятлар

2. Қарздорлар билан операциялар

2.1

Бир қарз олувчига ёки ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳига доир таваккалчиликнинг энг кўп миқдори

бир қарз олувчи ёки ўзаро алоқадор қарз олувчилар

0,25

хусусий капитал

2.2

барча йирик таваккалчиликларнинг умумий миқдори

барча йирик таваккалчиликлар

5,00

хусусий капитал

2.3

Микромолия ташкилотига алоқадор бўлган битта шахсга тўғри келувчи таваккалчиликнинг энг кўп миқдори

алоқадор бўлган битта шахсга тўғри келувчи таваккалчилик

0,25

хусусий капитал

 

2.3

Микромолия ташкилотига алоқадор бўлган барча шахсларга тўғри келувчи таваккалчиликнинг энг кўп миқдори

алоқадор бўлган барча шахсларга тўғри келувчи таваккалчилик

0,50

хусусий капитал

3. Инвестициялар

3.1

Юридик шахсларнинг устав фондига (устав капиталига) ва (ёки) қарз қимматли қоғозларига инвестицияларнинг энг кўп миқдори

жами инвестициянинг миқдори

0,20

хусусий капитал

Раҳбар имзоси:

____________________

Ф.И.О.

Бош бухгалтер имзоси:

___________________

Ф.И.О.