06.12.2021 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3341
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг буйруғи, 06.12.2021 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3341
Дата вступления в силу
06.12.2021
Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ-4938-сон «Ўзбекистон Республикасининг «2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида»ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ буюраман:
Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг консолидациялашган бюджети таркибига кирадиган давлат мақсадли жамғармаларининг харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметаси, жамланма харажатлар сметаси, жамланма вақтинчалик харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма даромадлар ва харажатлар сметасини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш, шунингдек давлат мақсадли жамғармаларининг молиявий ҳисоботларини тузиш, тасдиқлаш ва тақдим қилиш тартибини белгилайди.
14. Харажатлар сметаси давлат мақсадли жамғармалари ва уларнинг ҳудудий бўлимлари томонидан мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклда тузилади ва молия йилининг ўнинчи мартидан кечиктирмай тасдиқланади.
21. Давлат мақсадли жамғармалари ва уларнинг ҳудудий бўлимлари томонидан вақтинчалик харажатлар сметасини тузиш ва тасдиқлаш мазкур Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда, жамланма вақтинчалик харажатлар сметасини тузиш ва тасдиқлаш эса мазкур Низомнинг 2а-иловасига мувофиқ шаклда кейинги молия йилининг биринчи чорагини ойма-ой бўлган ҳолда амалга оширилади.
33. Давлат мақсадли жамғармалари ва уларнинг ҳудудий бўлимлари томонидан даромадлар ва харажатлар сметаси мазкур Низомнинг 4-иловасига мувофиқ шаклда, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси эса мазкур Низомнинг 4а-иловасига мувофиқ шаклда ҳар йили тузилади ҳамда тасдиқланади.
42. Молия вазирлигининг тегишли соҳаларни молиялаштирувчи тармоқ таркибий бўлинмалари томонидан харажатлар сметаси ва жамланма харажатлар сметасига киритилган ўзгартиришлар (бундан давлат мақсадли жамғармалари ва улар ҳудудий бўлимларининг сўрови билан киритилган ўзгартиришлар мустасно) бўйича давлат мақсадли жамғармалари ва давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органларга мазкур Низомнинг 5-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджетдан ажратиладиган маблағлар миқдорига ўзгартиришлар ҳақида маълумотнома-билдиришнома (17-сон шакл), шунингдек давлат мақсадли жамғармалари ва уларнинг ҳудудий бўлимларига мазкур Низомнинг 6-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджетдан ажратиладиган маблағлар миқдорига ўзгартиришлар ҳақида маълумотнома-билдиришнома (18-сон шакл) юборилади.
45. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, ҳар йили қабул қилинадиган Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисидаги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига асосан давлат мақсадли жамғармалари бюджетларини ижро этиш жараёнида даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма даромадлар ва харажатлар сметасига ўзгартиришлар киритилади.
46. Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси ҳамда ҳар йили қабул қилинадиган Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисидаги қонунига асосан давлат мақсадли жамғармаларининг даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма даромадлар ва харажатлар сметасига давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлар ва давлат мақсадли жамғармалари томонидан ўзгартиришлар киритилади.
мазкур Низомнинг 8-иловасига мувофиқ шаклдаги Баланс (1-сон шакл);
мазкур Низомнинг 9-иловасига мувофиқ шаклдаги Молиявий фаолият натижалари тўғрисида ҳисобот;
мазкур Низомнинг 10-иловасига мувофиқ шаклдаги Харажатлар сметасининг ижроси ҳақида ҳисобот (2-сон шакл);
мазкур Низомнинг 11-иловасига мувофиқ шаклдаги Дебиторлик ва кредиторлик қарзлар тўғрисида маълумот;
мазкур Низомнинг 12-иловасига мувофиқ шаклдаги Давлат мақсадли жамғармаларининг бошқа маблағлари ҳаракати тўғрисида ҳисобот;
мазкур Низомнинг 13-иловасига мувофиқ шаклдаги Товар-моддий захиралар ва номолиявий активлар ҳаракати тўғрисида ҳисобот;
мазкур Низомнинг 14-иловасига мувофиқ шаклдаги Давлат мақсадли жамғармаларида чет эл валютасидаги маблағларнинг ҳаракати тўғрисида ҳисобот;
мазкур Низомнинг 3-иловасида келтирилган жамланма харажатлар сметасининг 2 — 20-иловаларига мувофиқ шакллардаги тармоқ, штат ва контингентлар бўйича жамланма ҳисоботлар.
51. Давлат мақсадли жамғармаларининг молиявий ҳисобот шакллари (жамланма ҳисоботлардан ташқари) Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқноманинг (рўйхат рақами 2169, 2010 йил 22 декабрь) 14-иловасига мувофиқ 308-сон шаклдаги «Бош журнал китоби» (бундан буён матнда Бош журнал китоби (308-сон шакл) деб юритилади) ва бошқа тегишли ҳисоб регистрларидаги маълумотлар асосида тузилади.
54. Балансни (1-сон шакл) тузишдан олдин барча мавжуд мемориал ордерлар билан расмийлаштирилган бухгалтерия ёзувларини дастлабки ҳужжатларга мувофиқ ҳолда тўғри тузилганлиги ҳамда Бош журнал китобига (308-сон шакл) тўғри акс эттирилганлиги, субсчётлар бўйича ойлик айланмалар ва ҳисобот даври охирида Бош журнал китоби (308-сон шакл) бўйича қолдиқлар тўғри ҳисобланганлиги текшириб чиқилади.
56. Давлат мақсадли жамғармаларининг «Баланс» (1-сон шакл) ҳисоботи активлар, мажбуриятлар ва соф активлар/капитал таркибий қисмлардан иборат ва қуйидагича баланс аниқланади:
57. Ҳисобот даври охирида Бош журнал китобидаги (308-сон шакл) чиқарилган қолдиқлар баланснинг «Йил (чорак) охирида» устунига кўчириб қўйилади.
«Товар-моддий захиралар ва уларга харажатлар» бўлимида ҳисобот даври охирида мавжуд бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармонлар, тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва бактериологик препаратлар, ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари, хўжалик ва канцелярия моллари, кийим-кечак, пойабзал ва чойшаб-ғилофлар, қурилиш материаллари, машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари, бутловчи буюмлар ва сотиб олинадиган ярим тайёр маҳсулотлар, биологик захиралар, бошқа хом ашё ва материаллар, тугалланмаган ишлаб чиқариш, тайёр маҳсулот, қайта сотиш учун товарлар, ҳарбий захиралар, товар-моддий захираларга харажатлар ва товар (иш, хизмат)ларга харажатларнинг қолдиқ суммалари кўрсатилади, бундан балансдан ташқари 08 — «Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари» ва 10 — «Эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг эҳтиёт қисмлари» счётларида акс эттирилган товар-моддий захираларнинг қолдиқлари мустасно.
71. «Жорий ҳисобот даврининг молиявий натижалари» қаторида молиявий фаолият натижалари тўғрисидаги ҳисоботнинг 020 қатордан 030 қатор айирилади ва 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130 қаторларни қўшилгандаги натижаси кўрсатилади. Яъни «Даромадлар — жами» қаторидан «Харажатлар — жами» қатори айирилади ҳамда давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг республика маблағлари ҳисобидан ўзаро ҳисоб-китоблар, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг Қорақалпоғистон Республикасининг республика даражасидаги, вилоятларнинг вилоят даражасидаги ва Тошкент шаҳрининг шаҳар даражасидаги маблағлари ҳисобидан ўзаро ҳисоб-китоблар, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг туманлар ва шаҳарлар даражасидаги маблағлари ҳисобидан ўзаро ҳисоб-китоблар, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари, Марказлашган ҳолда қабул қилинган (берилган) моддий қийматликлар, Беғараз (бепул) қабул қилинган (берилган) моддий қийматликлар, Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар, Асосий воситалар, қийматликлар ва номоддий активларни қайта баҳолаш, Реализация ва харажатлар, Курс фарқи бўйича фойда (зарар) ларнинг қолдиқ суммалари акс эттирилади.
74. «Ҳисобот даври учун молиялаштирилган» устуни бўйича давлат мақсадли жамғармалари Давлат бюджетидан харажатлар сметасига мувофиқ йил бошидан ўсиб борувчи тартибда молиялаштирилган маблағлар (294-сон шакл дафтари маълумотлари асосида) харажатлар таснифининг ҳисобот шаклида келтирилган харажат гуруҳлари ва моддалари бўйича акс эттирилади, бундан IV гуруҳ «Бошқа харажатлар» моддалари мустасно.
76. «Ҳақиқий харажатлар — жами» устунида ҳақиқий харажатлар (бюджет бўйича) йил бошидан ўсиб борувчи тартибда (294-сон шакл дафтари маълумотлари асосида) харажатлар иқтисодий таснифининг ҳисобот шаклида келтирилган харажат гуруҳлари ва моддалари бўйича акс эттирилади.
77. Давлат мақсадли жамғармасининг маблағлари ҳисобидан сотиб олинган асосий воситаларга ҳисобланган эскириш суммаси харажатлар сметасининг ижроси ҳақидаги ҳисобот (2-сон шакл)да Бюджет таснифини қўллаш бўйича йўриқномада (рўйхат рақами 2146, 2010 йил 11 октябрь) белгиланган харажатлар иқтисодий таснифининг 160-бандига мувофиқ 43 50 000 «Асосий воситаларни сотиб олиш» харажат моддасининг тегишли кичик модда ва элементлари бўйича ҳақиқий харажатлар сифатида акс эттирилади.
78. Давлат мақсадли жамғармалари томонидан Давлат бюджетидан олинган маблағларнинг ижроси бўйича тузилган Харажатлар сметасининг ижроси ҳақидаги ҳисобот (2-сон шакл)да харажатлар иқтисодий таснифининг тегишли моддалари, кичик моддалари ва элементлари бўйича амалга оширилган касса харажатларидан ошмаган ҳолда ҳақиқий харажатларни тўлиқ акс эттиради.
79. Харажатлар сметасининг ижроси ҳақидаги ҳисобот (2-сон шакл) бюджет тизими бюджетлари харажатлари таснифининг ҳар бир бўлим, кичик бўлим ва боби бўйича алоҳида ҳолда тузилади.
91. Мазкур дебиторлик қарзлар Бош журнал китоби (308-сон шакл) ва Баланс (1-сон шакл)да акс эттирилган 154 000 — «Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан дебитор қарзлари» субсчётининг ҳисобот даврида мавжуд дебет қолдиғига мос бўлиши лозим.
102. «Давлат мақсадли жамғармасининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан кредитор қарзлари» Бош журнал китоби (308-сон шакл) ва Баланс (1-сон шакл)да акс эттирилган 344 000 — «Давлат мақсадли жамғармаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан кредитор қарзлари» субсчётининг ҳисобот даврида мавжуд дебет қолдиғига мос бўлиши лозим.
123. Товар-моддий захиралар ва номолиявий активлар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот мазкур Низомнинг 13-иловасига мувофиқ шаклда бюджет ташкилотининг ҳисобот йили мобайнидаги товар-моддий захиралар, асосий воситалар, қийматликлар ва ноишлаб чиқариш активларининг мавжудлиги ва ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш учун тузилади.
125. Ҳисоботда асосий воситалар, қийматликлар ва ноишлаб чиқариш активлари тўғрисидаги маълумотлар Бош журнал китоби (308-сон шакл) ва асосий воситалар, қийматликлар ва ноишлаб чиқариш активлари ҳисоби юритиладиган ҳисоб регистрлари маълумотлари асосида тўлдирилади.
129. Давлат мақсадли жамғармаларида чет эл валютасидаги маблағларнинг ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот мазкур Низомнинг 14-иловасига мувофиқ шаклда тузилади ҳамда давлат мақсадли жамғармаларининг ҳисобот даври мобайнидаги чет эл валютасидаги маблағлар ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни акс эттиради.
Ҳисоботлар давлат мақсадли жамғармаларининг муҳрлари ҳамда мазкур Низомнинг 138-бандида кўрсатилган ваколатли шахсларнинг имзолари қўйилмаса ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.
146. Давлат мақсадли жамғармалари бюджетларига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган манбалар бўйича тушумлар тўғрисидаги ҳисобот электрон шаклда мазкур Низомнинг 15-иловасига мувофиқ шаклда тузилади ҳамда ҳар чоракда чораклик ҳисоботларни топширишнинг охирги муддатидан кейинги ойнинг охирги иш кунигача (йил якуни бўйича йиллик ҳисоботларни топширишнинг охирги муддатидан кейинги ойнинг охирги иш кунига) Молия вазирлигига тақдим этади.
150. Давлат мақсадли жамғармалари ҳар ой, чорак ва йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 166-моддасига асосан «Давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг ижроси тўғрисидаги ҳисобот шаклини тасдиқлаш ва муддатларини белгилаш тўғрисида»ги буйруқда (рўйхат рақами 2624, 2014 йил 10 ноябрь) тасдиқланган шаклларга мувофиқ давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг ижроси тўғрисидаги ҳисобот шаклларини ҳисобот давридан кейинги ойнинг 15 санасидан кечиктирмасдан Молия вазирлигига тақдим этадилар.

01___________ 20__ йил ҳолатига

Даврийлиги: йиллик, чораклик (тегишли давр тагига чизилсин)

Асосий кўрсаткичлар

Тоифалар

Ҳақиқий миқдори

Ўртача йиллик миқдори

йил бошига

йил (чорак) охирига

йиллик режа

бажарилиши

1

2

3

4

5

6

Ташкилот сони

1100

Юридик шахс мақомига эга ташкилотлар сони

1110

Юридик шахс мақомига эга бўлмаган ташкилотлар сони

1120

Ташкилотда штат бирлик (ставка)лари сони бўйича кўрсаткичлар

4000

Бошқарув ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4100

Мутахассислар штат бирлик (ставка)лари сони

4200

Ишлаб чиқариш ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар штат бирлик (ставка)лари сони

4400

Ташкилотда ходимлар (жисмоний шахслар) сони бўйича кўрсаткичлар

5000

Бошқарув ходимлари ?они

5100

Мутахассис ходимлар сони

5200

Ишлаб чиқариш ходимлари сони

5300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар сони

5400

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари миқдор кўрсаткичлари

6000

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари суммаси

6100

Асосий иш ҳақи (41 11 100)

6110

Ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа (47 11 150)

6130

Моддий рағбатлантириш жамғармаси суммаси

6913

Ташкилотга тегишли бошқа миқдор кўрсаткичлари

9000

Ташкилот умумий ер майдони ҳажми (га)

9100

Иморатлар ва иншоотлар майдони ҳажми (м2)

9110

Ижарага берилган майдон ҳажми

9111

Ташкилотда ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа олувчи ходимлар сони

9904

Ташкилотнинг бино иншоот ёки ер майдонларини ижарага беришдан тушган тушум суммаси

9905

Ташкилот балансида мавжуд хизмат автомашиналари сони

9906

Белгиланган лимит бўйича хизмат автомашиналари сони

9907

Ташкилот балансида мавжуд шахсий бириктирилган хизмат автомашиналари сони

9908

Ташкилот балансида мавжуд навбатчи хизмат автомашиналари сони

9909

Ташкилот балансида мавжуд махсус хизмат автомашиналари сони

9910

Пуллик хизматлардан тушган маблағлар суммаси

9916

Жамғарма орқали хорижий мамлакатларда таълим олган стипендиатлар сони

нафар

шу жумладан:

бакалавр йўналиши бўйича

нафар

магистратура йўналиши бўйича

нафар

докторантура йўналиши бўйича

нафар

малака ошириш бўйича

нафар

Жамғарма орқали ўз салоҳиятини оширган давлат хизматчилари

нафар

Хориждаги нуфузли илмий-тадқиқот, таълим ва тиббиёт муассасаларида қимматли илмий ва амалий тажрибага эга ватандошларимиз билан алоқалар ўрнатиш

нафар

шу жумладан:

молия-иқтисод соҳасида

нафар

тиббиёт соҳасида

нафар

ахборот коммуникациялари соҳасида

нафар

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида

нафар

бошқа соҳаларда

нафар

Ҳисобот даври охирида каталоглаштирилган қимматли илмий ва амалий тажрибага эга ватандошларнинг электрон реестрига қўшилган хорижий ватандошларнинг умумий сони

нафар

Ҳисобот даврида каталоглаштирилган қимматли илмий ва амалий тажрибага эга ватандошларнинг электрон реестрига қўшилган хорижий ватандошлар сони

нафар

Юқори бошқарув лавозимларида фаолият юритаётган жамғарма орқали хорижий мамлакатларда таълим олган стипендиатлар сони

нафар

шу жумладан:

таълим соҳасида

нафар

соғлиқни сақлаш соҳасида

нафар

иқтисодиёт соҳасида

нафар

давлат бошқаруви соҳасида

нафар

Раҳбар

_______________

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи

_______________

Бош ҳисобчи (ҳисобчи)

_______________

М.Ў.

01___________ 20__ йил ҳолатига

Даврийлиги: йиллик, чораклик (тегишли давр тагига чизилсин)

Асосий кўрсаткичлар

Тоифалар

Ҳақиқий миқдори

Ўртача йиллик миқдори

йил бошига

йил (чорак) охирига

йиллик режа

бажарилиши

1

2

3

4

5

6

Ташкилот сони

1100

Юридик шахс мақомига эга ташкилотлар сони

1110

Юридик шахс мақомига эга бўлмаган ташкилотлар сони

1120

Ташкилотда штат бирлик (ставка)лари сони бўйича кўрсаткичлар

4000

Бошқарув ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4100

Мутахассислар штат бирлик (ставка)лари сони

4200

Ишлаб чиқариш ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар штат бирлик (ставка)лари сони

4400

Ташкилотда ходимлар (жисмоний шахслар) сони бўйича кўрсаткичлар

5000

Бошқарув ходимлари сони

5100

Мутахассис ходимлар сони

5200

Ишлаб чиқариш ходимлари сони

5300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар сони

5400

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари миқдор кўрсаткичлари

6000

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари суммаси

6100

Асосий иш ҳақи (41 11 100)

6110

Ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа (47 11 150)

6130

Моддий рағбатлантириш жамғармаси суммаси

6913

Ташкилотга тегишли бошқа миқдор кўрсаткичлари

9000

Ташкилот умумий ер майдони ҳажми (га)

9100

Иморатлар ва иншоотлар майдони ҳажми (м2)

9110

Ижарага берилган майдон ҳажми

9111

Ташкилотда ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа олувчи ходимлар сони

9904

Ташкилотнинг бино иншоот ёки ер майдонларини ижарага беришдан тушган тушум суммаси

9905

Ташкилот балансида мавжуд хизмат автомашиналари сони

9906

Белгиланган лимит бўйича хизмат автомашиналари сони

9907

Ташкилот балансида мавжуд шахсий бириктирилган хизмат автомашиналари сони

9908

Ташкилот балансида мавжуд навбатчи хизмат автомашиналари сони

9909

Ташкилот балансида мавжуд махсус хизмат автомашиналари сони

9910

Пуллик хизматлардан тушган маблағлар суммаси

9916

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати томонидан қабул қилинган дастурлар, топшириқлар асосида жисмоний ва юридик шахсларга етказилган зарарларни қоплаш

минг сўм

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ташаббуси билан жисмоний ва юридик шахсларга етказилган зарарларни қоплаш

минг сўм

Кузатув кенгаши ишчи органларига етказилган зарарларни қоплаш бўйича келиб тушган ва кўриб чиқилган аризалар

дона

Раҳбар

_______________

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи

_______________

Бош ҳисобчи (ҳисобчи)

_______________

М.Ў.

01___________ 20__ йил ҳолатига

Даврийлиги: йиллик, чораклик (тегишли давр тагига чизилсин)

Асосий кўрсаткичлар

Тоифалар

Ҳақиқий миқдори

Ўртача йиллик миқдори

йил бошига

йил (чорак) охирига

йиллик режа

бажарилиши

1

2

3

4

5

6

Ташкилот сони

1100

Юридик шахс мақомига эга ташкилотлар сони

1110

Юридик шахс мақомига эга бўлмаган ташкилотлар сони

1120

Ташкилотда штат бирлик (ставка)лари сони бўйича кўрсаткичлар

4000

Бошқарув ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4100

Мутахассислар штат бирлик (ставка)лари сони

4200

Ишлаб чиқариш ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар штат бирлик (ставка)лари сони

4400

Ташкилотда ходимлар (жисмоний шахслар) сони бўйича кўрсаткичлар

5000

Бошқарув ходимлари сони

5100

Мутахассис ходимлар сони

5200

Ишлаб чиқариш ходимлари сони

5300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар сони

5400

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари миқдор кўрсаткичлари

6000

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари суммаси

6100

Асосий иш ҳақи (41 11 100)

6110

Ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа (47 11 150)

6130

Моддий рағбатлантириш жамғармаси суммаси

6913

Ташкилотга тегишли бошқа миқдор кўрсаткичлари

9000

Ташкилот умумий ер майдони ҳажми (га)

9100

Иморатлар ва иншоотлар майдони ҳажми (м2)

9110

Ижарага берилган майдон ҳажми

9111

Ташкилотда ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа олувчи ходимлар сони

9904

Ташкилотнинг бино иншоот ёки ер майдонларини ижарага беришдан тушган тушум суммаси

9905

Ташкилот балансида мавжуд хизмат автомашиналари сони

9906

Белгиланган лимит бўйича хизмат автомашиналари сони

9907

Ташкилот балансида мавжуд шахсий бириктирилган хизмат автомашиналари сони

9908

Ташкилот балансида мавжуд навбатчи хизмат автомашиналари сони

9909

Ташкилот балансида мавжуд махсус хизмат автомашиналари сони

9910

Пуллик хизматлардан тушган маблағлар суммаси

9916

Давлат пенсия таъминоти асосида пенсия тўловлари амалга оширилган фуқаролар сони

нафар

шу жумладан:

Барча турдаги пенсиялар бўйича

нафар

Болаликдан ногиронлик нафақаси

нафар

Бола туғилганда бериладиган бир марталик суюнчи нафақаси

нафар

Уй-жой-коммунал хизматлари ҳақини тўлаш учун компенсация пул тўлови

нафар

Меҳнатга лаёқатсиз ва зарур иш стажига эга бўлмаган фуқароларга нафақа

нафар

Бир марталик дафн нафақаси

нафар

Чернобиль ҳалокати оқибатида зарар кўрган фуқароларга компенсация тўловлари

нафар

Уруш қатнашчилари ва ногиронлари учун бир марталик тўлов

нафар

Давлат пенсия таъминоти асосида амалга оширилган пенсия тўловлари

млн. сўм

шу жумладан:

Барча турдаги пенсиялар бўйича

млн. сўм

Болаликдан ногиронлик нафақаси

млн. сўм

Бола туғилганда бериладиган бир марталик суюнчи нафақаси

млн. сўм

Уй-жой-коммунал хизматлари ҳақини тўлаш учун компенсация пул тўлови

млн. сўм

Меҳнатга лаёқатсиз ва зарур иш стажига эга бўлмаган фуқароларга нафақа

млн. сўм

Бир марталик дафн нафақаси

млн. сўм

Чернобиль ҳалокати оқибатида зарар кўрган фуқароларга компенсация тўловлари

млн. сўм

Уруш қатнашчилари ва ногиронлари учун бир марталик тўлов

млн. сўм

Раҳбар

_______________

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи

_______________

Бош ҳисобчи (ҳисобчи)

_______________

М.Ў.

01___________ 20__ йил ҳолатига

Даврийлиги: йиллик, чораклик (тегишли давр тагига чизилсин)

Асосий кўрсаткичлар

Тоифалар

Ҳақиқий миқдори

Ўртача йиллик миқдори

йил бошига

йил (чорак) охирига

йиллик режа

бажарилиши

1

2

3

4

5

6

Ташкилот сони

1100

Юридик шахс мақомига эга ташкилотлар сони

1110

Юридик шахс мақомига эга бўлмаган ташкилотлар сони

1120

Ташкилотда штат бирлик (ставка)лари сони бўйича кўрсаткичлар

4000

Бошқарув ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4100

Мутахассислар штат бирлик (ставка)лари сони

4200

Ишлаб чиқариш ходимлари штат бирлик (ставка)лари сони

4300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар штат бирлик (ставка)лари сони

4400

Ташкилотда ходимлар (жисмоний шахслар) сони бўйича кўрсаткичлар

5000

Бошқарув ходимлари сони

5100

Мутахассис ходимлар сони

5200

Ишлаб чиқариш ходимлари сони

5300

Техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар сони

5400

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари миқдор кўрсаткичлари

6000

Ташкилотнинг сақлаш харажатлари суммаси

6100

Асосий иш ҳақи (41 11 100)

6110

Ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа (47 11 150)

6130

Моддий рағбатлантириш жамғармаси суммаси

6913

Ташкилотга тегишли бошқа миқдор кўрсаткичлари

9000

Ташкилот умумий ер майдони ҳажми (га)

9100

Иморатлар ва иншоотлар майдони ҳажми (м2)

9110

Ижарага берилган майдон ҳажми

9111

Ташкилотда ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа олувчи ходимлар сони

9904

Ташкилотнинг бино иншоот ёки ер майдонларини ижарага беришдан тушган тушум суммаси

9905

Ташкилот балансида мавжуд хизмат автомашиналари сони

9906

Белгиланган лимит бўйича хизмат автомашиналари сони

9907

Ташкилот балансида мавжуд шахсий бириктирилган хизмат автомашиналари сони

9908

Ташкилот балансида мавжуд навбатчи хизмат автомашиналари сони

9909

Ташкилот балансида мавжуд махсус хизмат автомашиналари сони

9910

Пуллик хизматлардан тушган маблағлар суммаси

9916

Касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишлари олиб борилган ишсизлар сони

нафар

Бандликка кўмаклашиш марказларининг таклифига биноан ишлаш учун бошқа жойга ихтиёрий равишда кўчиб кетиши муносабати билан ишсизлик бўйича нафақалар, ишсизларга компенсациялар, моддий ёрдам, шунингдек, касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш вақтида фуқароларга қонун ҳужжатларига мувофиқ бандликка кўмаклашиш маркази томонидан тўланган стипендиялар миқдори

минг сўм

Муддатидан олдин пенсиялар тайинланган ишсизлар сони

нафар

Ногиронлиги бўлган шахслар ва бошқа ижтимоий заиф фуқаролар тоифалари меҳнатидан фойдаланиш учун Ташкил этилган ихтисослаштирилган иш ўринлари сони

дона

Субсидия (енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун)

дона

Субсидия (енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун)

минг сўм

Субсидия (суғориш воситалари харид қилиш учун)

дона

Субсидия (суғориш воситалари харид қилиш учун)

минг сўм

Субсидия (уруғликлар ва кўчатлар сотиб олиш учун)

дона

Субсидия (уруғликлар ва кўчатлар сотиб олиш учун)

минг сўм

Субсидия (қишлоқ хўжалиги кооперативлари)

дона

Субсидия (қишлоқ хўжалиги кооперативлари)

минг сўм

Субсидия (гилам ва ипак мато тўқиш билан шуғулланувчиларга)

дона

Субсидия (гилам ва ипак мато тўқиш билан шуғулланувчиларга)

минг сўм

Субсидия («Қоракўлчилик»)

дона

Субсидия («Қоракўлчилик»)

минг сўм

Субсидия (ПФ-6155-сон)

дона

Субсидия (ПФ-6155-сон)

минг сўм

Субсидия (ПҚ-4804-сон)

дона

Субсидия (ПҚ-4804-сон)

минг сўм

Субсидия (ПҚ-4850-сон)

дона

Субсидия (ПҚ-4850-сон)

минг сўм

Субсидия (ПҚ-5033-сон)

дона

Субсидия (ПҚ-5033-сон)

минг сўм

Грантлар

дона

Грантлар

минг сўм

Бандлик, меҳнатни муҳофаза қилиш ва меҳнат миграцияси масалалари бўйича ўтказилган сўровномалар сони

дона

Ташкил этилган коворкинг марказларнинг сони

дона

Ташкил этилган ишсиз фуқароларни ва банд бўлмаган аҳолини касбга ўқитиш ҳамда малакани баҳолаш марказлари сони

дона

Раҳбар

_______________

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи

_______________

Бош ҳисобчи (ҳисобчи)

_______________

М.Ў.