18.11.2019 йилдаги ПФ-5877-сон

Т/р

Чора-тадбирлар

Амалга ошириш шакли ва механизми

Ижро муддати

Масъул ижрочилар

I. Пул-кредит сиёсати соҳасида

1.

Пул-кредит сиёсатининг пул бозоридаги ликвидлилик ҳажми ва фоиз ставкаларини тартибга солиш инструментларини такомиллаштириш.

Пул-кредит операцияларини жорий қилиш бўйича Марказий банк бошқарувининг қарори, жумладан:

Марказий банкнинг овернайт депозитлари;

муддати 2 ҳафтагача бўлган мунтазам депозит аукционлари;

Марказий банк облигацияларини муомалага чиқариш;

Марказий банкнинг давлат қимматли қоғозлари ва хорижий валюта гарови остида овернайт кредитлари;

Марказий банкнинг давлат қимматли қоғозлари ва хорижий валюта гарови остида 2 ҳафтагача муддатда кредит аукционлари.

2020 йил январь

Марказий банк (Нурмуратов)

2.

Марказий банкнинг пул-кредит операциялари бўйича асосий ставкаси ва фоиз коридорини ўрнатиш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Марказий банк бошқаруви қарори:

пул-кредит операциялари бўйича асосий мўлжал сифатида Марказий банкнинг асосий ставкасини ўрнатиш;

пул-кредит операциялари бўйича фоиз коридорини жорий этиш.

2020 йил январь

Марказий банк (Нурмуратов)

3.

Фоиз сиёсати юқори мослашувчанлигини таъминлаш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Марказий банк бошқаруви қарори:

инфляция мақсадидан четга чиқиш хавфларига ўз вақтида жавоб қайтариш мақсадида асосий ставка даражасини кўриб чиқиш бўйича йиғилишлар оралиғида қўшимча йиғилишларни жорий этиш йўли билан кўпайтириш;

асосий ставкани бир йилда камида саккиз маротаба эълон қилиш.

2020 йил январь

Марказий банк (Нурмуратов)

4.

Банклараро пул бозорини ва давлат қимматли қоғозларининг иккиламчи бозорини янада ривожлантириш.

Пул бозорида давлат қимматли қоғозлари билан операцияларни амалга ошириш ва ғазначиликнинг бўш маблағларини тижорат банкларига жойлаштириш учун ягона платформа яратишни назарда тутувчи ташкилий чоралар.

2020 йил февраль

Марказий банк (Нурмуратов), Молия вазирлиги (Ишметов)

5.

Эконометрик таҳлил ва прогнозлар асосида қарорлар қабул қилиш ҳамда уларни асосий ставкани ўрнатишдан олдин муҳокама қилиш тизимини ривожлантириш.

Марказий банк бошқарувининг макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаш тизимини (FPAS) амалиётга тўлиқ жорий қилиш бўйича қуйидагиларни назарда тутувчи қарори:

эконометрик моделлаштириш инструментларини ривожлантириш;

пул-кредит ва макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзаро алоқадорлигини тизимли баҳолаш;

ўрта ва узоқ муддатли истиқболда пул-кредит сиёсатининг макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикасига таъсирларини баҳолаш;

банк тизими ликвидлилиги ва унинг шаклланиш омилларини прогноз қилишни такомиллаштириш.

2020 йил апрель

Марказий банк (Нурмуратов)

6.

Валюта бозорини янада ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Марказий банк бошқарувининг қарори:

айирбошлаш курсини белгилашда банкларнинг фаол иштироки орқали уларнинг бозордаги фаоллигини рағбатлантириш;

деривативлар бозори, хеджирлаш инструментлари ва маркет-мейкерлар институтини ривожлантириш;

банклараро валюта савдоларининг жорий «фиксинг» усулидан узлуксиз аукцион савдолари «мэтчинг» усулига ўтиш.

2020 йил давомида

Марказий банк (Нурмуратов)

7.

Инфляцион таргетлаш режимини муваффақиятли жорий этиш ва инфляциянинг мақсадли мўлжалларига эришиш учун халқаро молия институтларининг техник кўмагини жалб қилиш.

1. Халқаро валюта жамғармаси ва бошқа халқаро молия институтларига техник кўмак тақдим этиш тўғрисида мурожаатлар юбориш.

2019 йил декабрь

Марказий банк (Нурмуратов)

2. Инфляцион таргетлаш бўйича доимий маслаҳатчини (экспертни) танлаш ва жалб қилиш. Доимий эксперт шартномаси шартлари ва молиялаштириш манбаларини келишиш.

Донорлар билан келишишга қараб

8.

Ҳар чоракда пул-кредит сиёсати шарҳларини ҳамда инфляцион кутилмалар сўровларини тайёрлаш ва эълон қилиш.

Пул-кредит сиёсати шарҳларини ҳамда аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг инфляцион кутилмалари сўровларини тайёрлаш ва эълон қилиш.

Ҳар чоракда

Марказий банк (Нурмуратов)

9.

Пул ва валюта бозорлари иштирокчиларининг малакасини ошириш.

Макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаш соҳасида семинар ва тренинглар ўтказиш.

Доимий асосда

Марказий банк (Нурмуратов), тижорат банклари

10.

Макропруденциал банк назорати механизмларини такомиллаштириш.

Қуйидагилар орқали макропруденциал назорат амалиётини кучайтириш:

Базель қўмитаси талабларини босқичма-босқич татбиқ этиш;

иқтисодий ўсиш даврида кредит фаоллиги кескин ўсиб кетишининг олдини олиш мақсадида банклар капитали контрциклик буферини киритиш;

муайян кўрсаткичларнинг критик қийматларидан четга чиққан ҳолларда банкларнинг капитали етарлилиги учун қўшимча талаблар ўрнатиш.

2020 йил февраль

Марказий банк (Нурмуратов)

11.

Марказий банк кадрлари салоҳиятини ошириш.

1. Мутахассислар малакасини ошириш ва хорижий марказий банклар тажрибасини ўрганиш.

2. Истиқболли ёш мутахассисларни илғор хорижий олий таълим муассасаларида магистратура ва докторантура дастурлари бўйича ўқитишни ташкил қилиш.

3. Марказий банкнинг ёш мутахассисларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва самарали рағбатлантириш.

Доимий асосда

Марказий банк (Нурмуратов)

12.

Марказий банкнинг коммуникацион сиёсатини такомиллаштириш.

1. Инфляцион таргетлаш режими моҳияти ва мақсадлари тўғрисидаги маълумотларни аҳолининг кенг қатламига холис ва аниқ кўринишда етказишни назарда тутувчи коммуникацион сиёсатнинг янги стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. Марказий банкнинг пул-кредит сиёсати соҳасидаги операциялари шаффофлигини таъминлаш.

2020 йил февраль

Марказий банк (Нурмуратов)

13.

Жамоатчиликка инфляцион таргетлашнинг моҳияти ва мақсадларини янада батафсил тушунтириш мақсадида пресс-брифинг ташкиллаштириш ва пресс-релизлар чиқариш.

Марказий банкнинг пресс-конференциясини ўтказиш.

Пресс-релиз чиқариш.

бир ҳафта муддатда

Марказий банк (Нурмуратов)

II. Солиқ-бюджет сиёсати соҳасида

14.

Мувофиқлаштирилган солиқ-бюджет сиёсатини юритиш.

Умумий фискал баланс тақчиллигини 2022 йилдан бошлаб ЯИМнинг 1,5 фоизидан оширмайдиган даражагача босқичма-босқич қисқартириб бориш.

2020 йил май

Молия вазирлиги (Ишметов)

15.

Давлат ташқи қарзини жалб қилишнинг юқори чегараларини белгилаш механизмини жорий қилиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат қарзларини бошқариш самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги Фармони лойиҳаси, жумладан мазкур Фармонда ташқи ва ички омиллар ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда давлат қарзларини бошқариш бўйича ўрта муддатли стратегияни ҳар йили янгилаб боришни назарда тутиш.

2019 йил декабрь

Молия вазирлиги (Ишметов)

16.

Ижтимоий-иқтисодий мақсадларга йўналтирилган марказлашган инвестициялар самарадорлигини ошириш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Ҳукуматнинг қарори лойиҳаси:

инвестицион лойиҳаларни танлаш ва амалга ошириш билан боғлиқ мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш мақсадида давлат инвестицияларини бошқаришни баҳолаш (PIMA) тизимини жорий қилиш;

ижтимоий соҳа тармоқлари, йўл-транспорт инфратузилмаси ва бошқа тармоқлар бўйича инвестицион лойиҳаларни танлаш меъёрлари ва муҳимлилигини белгилаш тартибини ўрнатиш;

марказлашган инвестициялар ва халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган ва амалга оширишга таклиф этиладиган лойиҳалар маълумотларининг ҳар йили янгиланадиган ягона базасини яратиш;

Инвестиция дастурини марказлашган инвестициялар ҳисобидан амалга ошириш доирасида ҳудудий лойиҳаларни маҳаллий ресурслар ёки тармоқ вазирликлари ва идораларнинг бюджетидан ташқари ўз маблағлари ҳисобидан бажариш орқали Давлат бюджети улушини босқичма-босқич камайтириш.

2020 йил август

Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Молия вазирлиги (Ишметов), Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (Умурзаков)

III. Макроиқтисодий сиёсатни мувофиқлаштиришни таъминлаш соҳасида

17.

Ички бозорни истеъмол товарлари билан тўлдириш бўйича давлат сиёсати чораларини амалга ошириш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш:

бозорда рақобатни ривожлантиришга қаратилган ташқи савдо эркинлаштирилишини сақлаб қолиш;

ички бозорни истеъмол товарлари билан тўлдириш мақсадида ишлаб чиқаришни рағбатлантириш ҳамда саноат соҳалари учун зарур бўлган ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш.

Доимий асосда

Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (Умурзаков), Молия вазирлиги (Ишметов), Марказий банк (Нурмуратов)

18.

Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишга тўсқинлик қилувчи муаммолар ва хатарларни аниқлаш механизмини такомиллаштириш.

«2019 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида таркибий ислоҳотлар асосий йўналишларининг «Йўл харитаси»ни амалга оширишни таъминлаш бўйича Иқтисодий кенгаш йиғилишларида солиқ-бюджет ва пул-кредит сиёсатлари мувофиқлиги ҳамда таркибий ислоҳотларнинг амалга оширилиш ҳолати масалаларини кўриб чиқиш ва муҳокама қилиш.

Доимий асосда

(йилига камида 4 маротаба)

Иқтисодий кенгаш котибияти (Ишметов)

19.

Давлат қимматли қоғозларини чиқариш графигини ҳар бир йил учун аниқ санасини кўрсатган ҳолда олдиндан эълон қилишни амалиётга жорий этиш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Ҳукуматнинг қарори лойиҳаси:

пул бозори «бенчмарк»ини шакллантириш учун сўндириш муддати ҳар хил бўлган давлат қимматли қоғозларини чиқариш частотаси ва ҳажмларини ошириш;

Ҳар йили йил бошланишидан олдин ва графикни янгилаш зарур бўлган ҳолларда

Молия вазирлиги (Ишметов), Марказий банк (Нурмуратов)

иқтисодиётда даромадлик эгри чизиғини шакллантириш учун узоқ муддатли давлат қимматли қоғозларини (сўндириш муддати 5 10 йил) чиқариш ва ички бозорда жойлаштириш.

2020 — 2023 йй.

20.

Молия вазирлиги ва Марказий банк ўртасида доимий равишда ўзаро маълумотлар алмашинуви амалиётини йўлга қўйиш.

Молия вазирлиги ва Марказий банкнинг қуйидагиларни назарда тутувчи ҳамкорликдаги чора-тадбирлари комплексини амалга ошириш:

маълумотлар алмашинуви бўйича кундалик алоқа каналларини ўрнатиш;

молиявий ва иқтисодий кўрсаткичлар таҳлили учун зарур маълумотлар рўйхатини ҳамда уларни тақдим қилиш муддатларини белгилаб олиш;

банк тизимида ликвидлиликни қисқа муддатли прогноз қилиш мақсадида давлат бюджети кунлик даромадлари ва харажатларининг кутилаётган ҳажми бўйича олдиндан (бир кун аввал) баҳолашларни тақдим қилиш;

Молия вазирлиги ва Марказий банк мутахассисларининг онлайн-режимда ахборотларни экспорт қилиш имконини берувчи дастурий таъминотга улаш.

2020 йил февраль

Марказий банк (Нурмуратов), Молия вазирлиги (Ишметов)

21.

Аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш курсларини жорий қилиш.

Ўрта ва касб-ҳунар таълими муассасаларида молиявий саводхонликни ошириш бўйича курсларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш.

2020 йил сентябрь

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (Мажидов), Халқ таълим вазирлиги (Шерматов), Марказий банк (Нурмуратов), Молия вазирлиги (Ишметов), Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов)

IV. Иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва секторларидаги таркибий ислоҳотлар соҳасида

22.

Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларини ривожлантиришнинг, провардида ички ишлаб чиқариш ҳажмларини доимий ошириш ва нархлар барқарорлигини таъминлаш мақсадларига жавоб берувчи тамойилларга ва вазифаларга асосланган стратегияси ва дастурига мувофиқ тартибни ўрнатиш.

Қуйидаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда, иқтисодиётни, унинг тармоқлари ва соҳаларини ривожлантириш стратегиялари ва дастурларини ишлаб чиқиш тизими устидан тартиб ва назоратни ўрнатишни амалиётга жорий этишни назарда тутувчи Ҳукумат қарори лойиҳаси:

маҳаллий ишлаб чиқарувчилар рақобатбардошлигини ва уларнинг ташқи иқтисодий шароитлардаги ўзгаришларга мослашувчанлигини ошириш;

ишлаб чиқариш, транспорт ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш;

марказлашган молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, хусусий ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улушини кўпайтириш ҳисобига узоқ муддатли инвестицияларни молиялаштириш манбалари тузилмасини оптималлаштириш;

меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш энергия самарадорлигини ошириш;

ишлаб чиқариш харажатларининг асоссиз ошишига олиб келувчи омилларни доимий равишда қидириш ва бартараф этишга асосланган ҳолда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини камайтириш.

2020 йил февраль

Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Молия вазирлиги (Ишметов), манфаатдор вазирлик ва идоралар

23.

Ишлаб чиқариш харажатларининг асоссиз ошишига олиб келувчи омилларни доимий равишда қидириш ва бартараф этиш асосида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар таннархини камайтириш.

Ҳар йили ишлаб чиқариш харажатларини қисқартиришнинг йиллик мақсадли параметрларини ўрнатишни назарда тутган ҳолда вазирликлар, идоралар ва бошқа ташкилотлар таркибига кирувчи саноат тармоқлари корхоналарининг ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар комплекси.

Ҳар йили декабрь охиригача

Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), тармоқ вазирликлари ва идоралари

Тармоқ саноат корхоналарида 2020 йилда ишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш бўйича қабул қилинган чора-тадбирларни амалга ошириш жараёнини мониторинг қилиш ва ҳар чоракда кўриб чиқиш.

Ҳар чоракда

24.

Иқтисодиёт тармоқларида маҳсулот таннархи шаклланишини таҳлил ва мониторинг қилиш механизмини жорий этиш.

Ҳар ҳафталик истеъмол нархлари индексларини ҳисоблаш учун қисқартирилган истеъмол саватчасига киритилган 65 турдаги товарлар ва хизматлар таннархининг шаклланиши тўғрисидаги ҳар чораклик маълумотнинг сўров усули асосидаги статистик ҳисоботини 2020 йил статистик ишлар режасига киритиш.

2019 йил декабрь

Давлат статистика қўмитаси (Бегалов), Молия вазирлиги (Ишметов), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев)

Доимий равишда юқорида кўрсатилган товарлар (хизматлар) бўйича таннарх ва нархлар шаклланишини таҳлил қилиш ва ҳар чоракда тегишли маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Президент Администрацияси ва Вазирлар Маҳкамасига тақдим этиш.

Ҳар чоракда

25.

Иқтисодиёт тармоқларининг энергия сарфини камайтириш ҳамда техник ва технологик жиҳатдан янгилаш.

1. Маҳаллий корхоналар ва ташкилотларда халқаро стандартларга (ISO 50001) мос келувчи энергетик менежмент тизимини босқичма-босқич жорий қилиш бўйича қуйидагиларни назарда тутувчи механизмни ишлаб чиқиш:

энергия сарфи самарадорлигини шаффофлик ва холислик асосида баҳолаш, корхоналарнинг энергия сиғимини камайтириш;

ресурслар, биринчи навбатда, молиявий ресурсларни минимал сарфлаган ҳолда энергия истеъмолини бошқариш самарадорлигини, корхоналар активлари капиталлашувини ошириш;

ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, кўрсатилаётган хизматлар рақобатбардошлигини ошириш.

2020 йил январь

Энергетика вазирлиги (Султанов), «Ўзстандарт» агентлиги (Саттаров), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Инновацион ривожланиш вазирлиги (Абдурахмонов)

2. Энергетик менежмент тизимини халқаро стандарт талабларига (ISO 50001) мувофиқ жорий қилиш тармоқ жадвалларини «Ўзстандарт» агентлиги билан келишган ҳолда вазирликлар ва идоралар томонидан ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

3. Энергетик менежмент тизимини жорий қилиш, ходимларини ўқитиш ва сертификатлаш бўйича ишларни ташкил этиш.

2020 йил февраль

4. «Ўзстандарт» агентлиги томонидан вазирлик ва идораларнинг энергетик менежмент тизимини халқаро стандарт талабларига мувофиқ жорий қилишни назорат қилиш.

Доимий

5. «Ўзстандарт» агентлиги томонидан вазирлик ва идораларнинг энергетик менежмент тизимини халқаро стандарт талабларига мувофиқ жорий қилиши жараёни тўғрисидаги ҳисоботни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Ҳар чоракда

26.

Устав фондида давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган корхоналар, шунингдек, стратегик аҳамиятга эга бўлган корхоналар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мақсадида самарадорликнинг асосий кўрсаткичи (KPI) ва энергия сиғими индикаторини жорий қилиш.

1. Корхоналар фаолияти самарадорлигини баҳолаш учун самарадорликнинг асосий кўрсаткичи (KPI) ва энергия сиғими индикаторини белгилаш методикасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2020 йил апрель

Давлат активларини бошқариш агентлиги (Бекенов), Энергетика вазирлиги (Султанов), «Ўзстандарт» агентлиги (Саттаров), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев)

2. Корхоналар томонидан фаолият самарадорлигини баҳолаш учун самарадорликнинг асосий кўрсаткичи (KPI) ва энергия сиғими индикатори бўйича ойлик статистик ҳисоботлар тақдим этилишини таъминлаш.

Ҳар ойда

3. Ҳар чоракда Энергетика вазирлиги ва Давлат статистика қўмитаси веб-сайтларида, шунингдек, оммавий ахборот воситаларида юқорида келтирилган кўрсаткичларни эълон қилиш.

Ҳар чоракда

27.

Тартибга солинадиган нархлар (тарифлар)ни эркинлаштириш жадвалини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига тасдиқлаш учун киритиш.

Инфляция бўйича мақсадли кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда, 2022 йилгача бўлган давр учун тартибга солинадиган нархлар ўзгариши жадвалини тасдиқловчи Ҳукумат қарори лойиҳаси.

2020 йил январь

Молия вазирлиги (Ишметов), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов)

28.

Ноҳалол рақобат, суиистеъмолчилик ва импорт товарлари нархларини асоссиз оширишни тўхтатиш бўйича амалиётни такомиллаштириш.

Ноҳалол рақобат, суиистеъмолчилик ҳамда маҳаллий ва импорт товарлар нархларини асоссиз ошириш ҳолатларини аниқлаш механизмини ишлаб чиқиш.

2020 йил январь

Давлат солиқ қўмитаси (Мусаев), Давлат божхона қўмитаси (Азимов), Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов)

29.

Темир йўл ва ҳаво транспорти хизматлари бозорида рақобатни ривожлантириш.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига темир йўл ва ҳаво транспорти хизматлари бозорига иштирокчиларнинг киришини очиш ва хусусий операторлар сонини кўпайтириш орқали рақобат муҳитини шакллантириш бўйича қуйидагиларни назарда тутувчи таклифларни киритиш:

кўрсатиладиган транспорт хизматлари тариф ва нархларини МДҲ давлатлари ва асосий ташқи савдо ва туристик йўналишлар ҳудудидан ўтувчи бошқа давлатлардаги тариф ва нархлардан ошмайдиган даражагача пасайтириш;

темир йўлда ва авиацияда хусусий юк ташувчилар бозорини шакллантириш бўйича дастурни тасдиқлаш;

инфратузилмадан фойдаланганлиги учун хусусий операторлар билан ҳисоб-китоблар тартиби ва тарифларни ўрнатиш.

2020 йил февраль

Транспорт вазирлиги (Махкамов), Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов), манфаатдор вазирлик ва идоралар

30.

Электр ва газ таъминоти соҳасига хусусий инвесторлар ҳамда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни танлов асосида киришига рухсат бериш ва уларни фаол жалб қилиш.

Электр ва газ таъминоти секторида рақобатни ривожлантириш мақсадида, шу жумладан давлат-хусусий шериклик механизмини қўллаган ҳолда, тўсиқларни бартараф этиш ва имкониятлар яратиш бўйича «Йўл харитаси».

2020 йил апрель

Энергетика вазирлиги Султанов), Молия вазирлиги (Ишметов), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов)

31.

Тадбиркорлик субъектлари учун рақобат муҳитини яхшилаш.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳаси:

тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш;

субсидиялар, преференциялар ва имтиёзли кредитлар бериш амалиётини қайта кўриб чиқиш;

давлат органлари хўжалик юритувчи функцияларни бажарадиган муайян соҳаларга хусусий секторни жалб қилиш бўйича дастурларни тайёрлаш;

давлат органлари томонидан таъсис этиладиган давлат корхоналари, шунингдек, давлат иштирокидаги йирик хўжалик юритувчи жамиятлар ва рақобатга салбий таъсир кўрсатувчи табиий монополия субъектлари бўлган афилланган корхоналар сонини қисқартириш;

табиий монополиялар тармоқлари билан турдош бозорларда рақобат шарт-шароитларини яратиш бўйича чоралар кўриш;

давлат харидлари, тендерларни амалга оширишда ва ресурсларни (шу жумладан, ёқилғи-энергетика ва тоғ-кон саноатида) тақсимлашда улар ўтказилишининг шаффофлигини ошириш орқали бозор механизмларини ривожлантириш.

2020 йил февраль

Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов) Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Молия вазирлиги (Ишметов, Адлия вазирлиги (Давлетов)

32.

Иқтисодиётда рақобат муҳитини ривожлантириш учун индивидуал солиқ ва божхона имтиёзлари, субсидиялар, преференциялар бериш амалиётини қайтадан танқидий кўриб чиқиш.

1. Қуйидагиларни киритишни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикасининг «Рақобат тўғрисида»ги Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳаси:

солиқ, божхона имтиёзлари, субсидиялар, нарх преференциялари ва грантлар кўринишида давлат кўмаги тақдим қилинишига ҳамда давлатнинг тадбиркорлик фаолиятида иштирок этишига нисбатан монополияга қарши талаблар;

фаолият олиб боришга эксклюзив ҳуқуқлар беришни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича монополияга қарши органнинг дастлабки розилигини олиш механизми.

2020 йил декабрь

Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов) Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Адлия вазирлиги (Давлетов)

2. Қуйидагиларни кўзда тутувчи амалий чора-тадбирлар режаси:

эксклюзив ҳуқуқларни тўлиқ хатловдан ўтказиш;

рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатаётган давлат иштирокидаги корхоналарга берилган эксклюзив ҳуқуқларни бекор қилиш.

2020 йил январь

33.

Монопол корхоналар ва хўжалик юритувчи субъектлар маҳсулотлари нархини белгиланишнинг шаффофлигини таъминлаш.

Монопол корхонанинг интернетдаги расмий веб-сайтида ишлаб чиқариш харажатлари таркиби ва монопол маҳсулотни (ишлар, хизматлар) реализация қилиш ҳамда молиявий натижалар шаклланиши тартиби тўғрисида маълумотларни эълон қилиш тартибини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш.

2020 йил январь

Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Шарипов), Давлат активларини бошқариш агентлиги (Бекенов)

34.

Суд ҳокимияти мустақиллиги, шунингдек, хусусий мулк ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш бўйича таъсирчан чораларни ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг суд ҳокимиятини ислоҳ қилиш ва унинг мустақиллигини таъминлаш, суд қарорларини ўз вақтида ижро этиш, шунингдек, саъй-ҳаракатларни хусусий мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлашга қаратишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори лойиҳаси.

2020 йил март

Олий суд (Камилов), Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги (Хўжаев), Адлия вазирлиги (Давлетов)

Олдинги таҳрирга қаранг.

Р.А. Гулямов

Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси, Комиссия раҳбари

Ж.А. Қўчқоров

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари — молия вазири, Комиссия раҳбари ўринбосари

М.Б. Нурмуратов

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси, Комиссия раҳбари ўринбосари

О.З. Насритдинхўжаев

Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси ўринбосари

М.П. Оллоёров

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси департаменти раҳбари ўринбосари

О.А. Ҳакимов

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази директори

Б.А. Бегалов

Давлат статистика қўмитаси раиси

Ш.Ш. Шарахметов

Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси

О.Б. Рустамов

иқтисодиёт ва саноат вазирининг биринчи ўринбосари

Т.А. Ишметов

молия вазирининг биринчи ўринбосари

М.М. Мирзаев

Давлат солиқ қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари

И.И. Норқулов

Марказий банк раисининг биринчи ўринбосари

А.Я. Ҳайдаров

молия вазирининг ўринбосари

А.Ж. Ортиқов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Макроиқтисодий таҳлил, таркибий ўзгартиришлар, молия-банк тизими ва хусусий тадбиркорлик масалалари котибияти мудири

Ш.З. Шукуров

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти директорининг биринчи ўринбосари

Лавозимига кўра

Мутахассисларни хорижда тайёрлаш ва ватандошлар билан мулоқот қилиш бўйича «Эл-юрт умиди» жамғармаси ижрочи директори

Н. Сирожиддинов

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети профессори

З.Т. Парпиев

Тошкентдаги Халқаро Вестминстер университети профессори

Б.С. Ҳамраев

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Пул-кредит сиёсати департаменти директори, Комиссия котиби

(3-илова Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 6 июлдаги ПФ-108-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.07.2023 й., 06/23/108/0460-сон)