Для получения доступа к этой функции Вам необходимо авторизоваться!
Хотите зарегистрироваться? Либо войти под своим логином?

Авторизоваться Зарегистрироваться

Ўзбекистон Республикасининг «Давлат кадастрлари тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 7 январдаги 1-сонли «Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси қарор қилади:
Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг «Давлат кадастрлари тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 2 июндаги 278-сон «Ўзбекистон Республикасида бинолар ва иншоотлар давлат кадастрини юритиш тўғрисида»ги, 1998 йил 31 декабрдаги 543-сон «Ўзбекистон Республикасида давлат ер кадастрини юритиш тўғрисида»ги ва 2014 йил 7 январдаги 1-сон «Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорларига мувофиқ кўчмас мулк объектларига кадастр йиғмажилдини тайёрлаш қоидаларини белгилайди.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
12. Ер участкасини инвентаризация қилиш натижаси бўйича мазкур Қоидаларнинг 1-иловасида келтирилган намунавий шаклда Ер участкасининг чегараларини аниқлаш ва келишиш далолатномаси тузилади.
19. Ер участкасининг кадастр паспорти мазкур Қоидаларнинг 2-иловасига мувофиқ тайёрланади ва унда қуйидаги маълумотлар акс эттирилади:
27. Бино ва иншоотларнинг кадастр паспорти мазкур Қоидаларнинг 8-иловасига мувофиқ ишлаб чиқилади ва унда қуйидаги маълумотлар акс эттирилади:
Олдинги таҳрирга қаранг.
36. Кадастр йиғмажилдининг муқоваси мазкур Қоидаларнинг 9-иловасига мувофиқ шаклда тайёрланади. Унда кўчмас мулк объектига бўлган ҳуқуқ эгасининг номи ва кўчмас мулк объектидан фойдаланиш мақсади келтирилади.
40. Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқлар давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин кадастр йиғмажилдида мазкур Қоидаларнинг 11-иловасига мувофиқ кўчмас мулк объектига бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар киритилади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.

НАМУНА

Ер участкаси чегараларини аниқлаш ва келишиш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

20__ йил «___» ________________

_____________________ тумани (шаҳри)

Биз, _________________________________________________________________ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри

(минтақа номи)

давлат корхонасининг ___________________________________________________________________ туман (шаҳар)

(филиал номи)

филиали муҳандиси ________________________________________________________________________________

(ижрочининг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми)

ва ер участкасининг ҳуқуқ эгаси ______________________________________________________________________

(юридик шахс вакилининг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми

___________________________________________________________________________ қуйидагиларни аниқладик.

ёки жисмоний шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми)

Ер участкаси ____________________________________________________________________________ жойлашган.

(жойлашган манзили)

Ер участкасининг кадастр рақами _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ га ________га ер участкаси

(юридик шахснинг номи ёки жисмоний шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми)

________________________________________________________________________________________________

(ер участкаси берилган ёки унга бўлган ҳуқуқнинг ўтиши тўғрисида ҳужжат номи, санаси, рақами)

мувофиқ _____________________________________________________________________ ҳуқуқи билан берилган,

(ер участкасини бериш мақсади, ҳуқуқ тури)

амалда ер участкасининг майдони ________ га ни ташкил қилади.
Ер участкаси __________________ мақсадида фойдаланилмоқда, унинг экин ери _______ га, боғ _______ га, узумзор ______ га, тутзор ________ га, яйлов ______ га, қурилиш остидаги ва ҳовли ерлари _______ га, бошқа ерлар ______ га.
Ер участкасидан ҳужжатлар бўйича фойдаланиш мақсади _________________________________________________,
амалда ___________________________________________________________________мақсадида фойдаланилмоқда.
Ер участкасига бўлган ҳуқуқнинг чекланиши_____________________________________________________________

(ҳужжат номи, чеклаш мазмуни)

Ер участкасида ____________________________________________________________________________________

(ҳужжат номи, муҳофаза зонаси белгиланган объект тури,
муҳофаза зонасининг майдони, фойдаланиш шарти)

Ер участкасини баҳолаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар _____________________________________________
Ер участкаси чегараларининг таърифи _________________________________________________________________
Ер участкаси чегаралари бўйича ер участкасига бўлган ҳуқуқ эгасининг ва чегарадош ер участкаларига бўлган ҳуқуқ
эгаларининг ______________________________________________________________________________________

(эътирозлари йўқ / қуйидаги эътирозлари мавжуд)

Ер участкасининг бошқа хусусиятлари _________________________________________________________________
Мазкур далолатномага унинг ажралмас қисми сифатида ер участкасининг ____________________________________
масштабдаги кадастр плани илова қилинмоқда.
Филиал муҳандиси _________________________________________________________________________________

(ижрочининг лавозими, имзоси, фамилияси, исми, отасининг исми)

Ер участкасига бўлган ҳуқуқ эгаси

____________

________________________________

(имзо)

(фамилияси, исми, отасининг исми)

Чегарадош ер участкаларига (фамилияси, исми, отасининг исми)

1. _________________(имзо)

_______________________________________________
(фамилияси, исми, отасининг исми)

2. _________________(имзо)

_______________________________________________
(фамилияси, исми, отасининг исми)

3. _________________(имзо)

_______________________________________________
(фамилияси, исми, отасининг исми)

ЕР УЧАСТКАСИНИНГ КАДАСТР ПАСПОРТИ

1. Ҳуқуқ эгаси:
а) юридик шахснинг номи ___________________________________________________
б) жисмоний шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми__________________________
в) солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР) _____________________________
2. Ер участкасидан фойдаланиш мақсади:
а) ҳужжатлар бўйича _______________________________________________________
б) амалда ________________________________________________________________
3. Ер участкасининг ўрнашган жойи ___________________________________________
________________________________________________________________________
4. Ер участкасининг кадастр рақами ___________________________________________
5. Ер участкасига бўлган ҳуқуқ тури ___________________________________________
6. Фойдаланиш муддати _____________________________________________________
7. Ер участкасининг майдони (га):
а) ер ажратиш тўғрисидаги ҳужжат бўйича ______________________________________
б) амалда фойдаланилаётган майдон___________________________________________
8. Ҳуқуқни белгиловчи ҳужжат(лар) ___________________________________________
________________________________________________________________________
9. Ҳуқуқни чеклашлар, сервитутлар ва бошқа шартлар тўғрисида маълумотлар:
а) тури ва мазмуни ________________________________________________________
б) асос __________________________________________________________________
в) амал қилиш муддати _____________________________________________________
10. Муҳофаза зоналари тўғрисида маълумотлар:
а) муҳофаза зонаси белгиланган объект тури ____________________________________
б) муҳофаза зонасининг майдони (га) __________________________________________
11. Ер участкасидаги кўп йиллик дарахтлар тўғрисида маълумотлар:
а) тури __________________________________________________________________
б) сони (дона) ____________________________________________________________

12. Ер участкасига бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида маълумотлар:

давлат реестрига киритилган реестр рақами киритилган сана _______________________
13. Ер участкасини баҳолаш тўғрисидаги маълумотлар ____________________________
________________________________________________________________________
14. Махсус иншоотларга хос маълумотлар ______________________________________
________________________________________________________________________
15. Бошқа маълумотлар _____________________________________________________
Ижрочи _________________________________________________________________

(лавозими, имзоси, фамилияси, исмининг бош ҳарфи)

БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ КАДАСТР ПАСПОРТИ

I. Умумий маълумотлар

1. Ҳуқуқ эгасининг номи _______________________________________________________________________

(юридик шахснинг номи, жисмоний шахснинг фамилияси, исми.)

2. Объектнинг номи ___________________________________________________________________________
3. Ҳуқуқ тури ________________________________________________________________________________

II. Юридик маълумотлар

1. Ҳуқуқ белгиловчи ҳужжат (номи, санаси, рақами) __________________________________________________
2. Объектнинг фойдаланиш тури:
ҳужжат бўйича _______________________________________________________________________________
амалда _____________________________________________________________________________________
3. Фойдаланишнинг махсус режимлари тўғрисида маълумотлар ________________________________________

III. Молиявий-иқтисодий маълумотлар

1. Жисмоний шахсга тегишли бўлган бино ва иншоотнинг инвентарь қиймати
___________________________________________________________________________________ минг сўм.
2. Юридик шахсга тегишли бўлган бино ва иншоотнинг 20____ йил 1 январь
ҳолатига қолдиқ баланс қиймати __________________________________________________________ минг сўм

IV. Қурилиш маълумотлари

(Агар объект бир нечта бинодан ва иншоотдан иборат бўлса, ҳар бир бино ва иншоот бўйича қўшимча маълумотлар берилади)

1.Фойдаланишга қабул қилинган йили _____________________________________________________________
2. Конструкциялар тури ________________________________________________________________________
3. Қаватлар сони ______________________________________________________________________________

V. Ўлчов маълумотлари

1. Алоҳида бинолар (корпуслар) сони _____________________________________________________________
2. Асосий хоналар сони ________________________________________________________________________
3. Умумий фойдали майдони __________ м2, фойдали (яшаш) майдони ___________ (м2)
4. Иншоотлар сони ______________, майдони ______________ м2
5. Ўзбошимчалик билан қурилган иморатлар эгаллаган майдон _______________ м2

VI. Муҳандислик коммуникациялари билан таъминланганлик тўғрисида маълумотлар

Муҳандислик коммуникациялари номи

Бинолар бўйича муҳандислик коммуникацияларининг мавжудлиги

0001

0002

0003

0004

0005

0006

Электр таъминоти
Газ таъминоти
Сув таъминоти
Канализация
Иссиқлик энергияси таъминоти
Лифт, юккўтаргич
Бошқа маълумотлар

VII. Махсус иншоотлар тўғрисидаги маълумотлар

1. Иншоотнинг номи ___________________________________________________________________________
2. Иншоотнинг туман (шаҳар) чегарасидаги узунлиги, км ______________________________________________
3. Ер юзига нисбатан жойлашуви _________________________________________________________________
4. Иншоотнинг техник кўрсаткичлари ______________________________________________________________
Ижрочи _____________________________________________________________________________________

(лавозими, имзоси, фамилияси, исмининг бош ҳарфи)

Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЕР РЕСУРСЛАРИ, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
ВА ДАВЛАТ КАДАСТРИ ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ

____________________________(минтақа номи)

ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри давлат

корхонасининг

__________________(филиал номи)

туман (шаҳар) филиали

КЎЧМАС МУЛК ОБЪЕКТЛАРИГА КАДАСТР ЙИҒМАЖИЛДИ

Кўчмас мулк объектига бўлган ҳуқуқ эгасининг номи:

________________________________________________________________________________________________

(юридик шахснинг тўлиқ фирма номи ёки жисмоний шахснинг фамилияси, исми ва отасининг исми)

Кўчмас мулк объектидан фойдаланиш мақсади: _________________________________________________________

Филиал рахбари ___________________________________________________________________________________

(имзоси, фамилияси, исми, отасининг исми)

Филиал бош муҳандиси ____________________________________________________________________________

(имзоси, фамилияси, исми, отасининг исми)

Ижрочи _________________________________________________________________________________________

(имзоси, фамилияси, исми, отасининг исми)

______________________ т (ш).

20____ йил

Кўчмас мулк объектига бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар

1. Кўчмас мулк эгасининг тўлиқ номи _____________________________________________________________
2. Кўчмас мулкнинг жойлашган манзили ___________________________________________________________
3. Ер участкасига бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилиши:
Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у ҳақда тузилган битимларнинг давлат реестрига
киритилган санаси ва рақами ____________________________________________________________________
Ер участкасига бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома
серияси, рақами, санаси ________________________________________________________________________
4. Бино ва иншоотларга бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилиши:
Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у ҳақда тузилган битимларнинг давлат реестрига
киритилган санаси ва рақами ____________________________________________________________________
Бино ва иншоотларга бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида
гувоҳнома серияси, рақами, санаси _______________________________________________________________
5. Кўп йиллик дарахтларга бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилиши:
Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у ҳақда тузилган битимларнинг давлат реестрига
киритилган санаси ва рақами ____________________________________________________________________
Кўп йиллик дарахтларга бўлган ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида
гувоҳнома серияси, рақами, санаси _______________________________________________________________
6. Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқ тури:
ер участкасига _______________________________________________________________________________
бино ва иншоотларга __________________________________________________________________________
кўп йиллик дарахтларга _________________________________________________________________________
Ижрочи _______________________________________________
(лавозими, имзоси, фамилияси, исмининг бош ҳарфи)

Ҳужжатда хато топганингизда, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази давлат муассасаси