02.03.1994 йилдаги -сон
Ўзбёкистон Республикаси Ҳукумати ва Россия Федерацияси Ҳукумати ўртасида Битим
Дата вступления в силу
27.07.1995
 LexUZ шарҳи
3. Агар 1-банд мазмунига мувофиқ жисмоний шахс бўлмаган шахс Аҳдлашаётган Давлатларнинг ҳар иккисининг резиденти бўлса, унинг ҳақиқий раҳбар органлари жойлашган Аҳдлашаётган Давлатнинг резиденти ҳисобланади.
f) доимий фаолият жойини фақат (а) — (е) бандчаларида эслатиб ўтилган фаолият турларининг ҳар қандай мажмуасида амалга ошириш учун бу фаолият турлари доимий фаолият жойи ишининг асосий мазмуни бўлгани шартида ушлаб турилиши.
5. 1 ва 2-бандлардаги қоидаларга қарамай, агар шахс, мазкур модданинг 7-бандида кўрсатилган мустақил мақомли агентдан ўзга бўлган шахс Аҳдлашаётган Давлатларнинг бирида ўзга Аҳдлашаётган Давлатдаги корхонанинг номидан иш юритса ва корхона номидан шартномалар тузиш ҳуқуқига эга бўлса ва ҳуқуқлардан одатда фойдаланса, бу корхона ушбу Аҳдлашаётган Давлатда доимий ваколатхонага унинг учун шахс томонидан кўрсатилган хизмат доирасига эга деб ҳисобланади, лекин ушбу шахснинг фаолияти Битимнинг 4-бандида кўрсатилган фаолият билан чекланиб қолса ва бу фаолият доимий фаолият жойи орқали амалга оширилган тақдирда ҳам бу жойни ушбу банднинг қоидаларига асосан доимий ваколатхонага айлантирмайди.
3. Юқоридаги 1-банд қоидалари қўзғалмас мулкдан тўғридан-тўғри фойдаланиш, ижарага бериш ёки ўзга ҳар қандай шаклда фойдаланиб олинган даромадга нисбатан қўлланилади.
4. Юқоридаги 1 ва 3-банд қоидалари корхонанинг қўзғалмас мулкдан олган даромадига нисбатан ва мустақил хусусий хизматларни амалга оширишда ишлатиладиган қўзғалмас мулкка нисбатан ҳам қўлланилади.
2. 3-банд қоидаларини инобатга олган ҳолда бирон Аҳдлашаётган Давлатнинг корхонаси ўзга Аҳдлашаётган Давлатда тадбиркорлик фаолиятини у ерда жойлашган доимий ваколатхона орқали амалга ошираётган бўлса, ҳар бир Аҳдлашаётган Давлатда шунақанги доимий ваколатхонага у хизмат кўрсатаётган корхонадан муҳимлаштирилган ва мустақил корхона ҳаракат қилиб бундай шароитларда шундай ва шунга ўхшаш фаолият кўрсатганда топиши мумкин бўлган даромад тегишли булади.
3. Мазкур модданинг 2-бандида кузда тутилган қоидадан қатъи назар, қуйидаги ҳолларда шу давлатда солиқдан озод этилади:
1. Аҳдлашаётган Давлатлардан бирининг резиденти бошқа Аҳдлашаётган Давлатда бўлган 6-моддада эслатиб ўтилган кўчмас мулкни сотишдан (бегоналаштиришдан) олинадиган мулк қийматининг ортишидан оладиган даромадларга ўша бошқа Аҳдлашаётган Давлатда солиқ солиниши мумкин.
4. Мазкур модданинг 1, 2 ва 3-бандларида айтиб ўтилмаган исталган бошқа мулкни сотишдан олинадиган даромадлар мулкни сотаётган шахс қайси Аҳдлашаётган Давлат резиденти бўлса, ўша Давлатда солиққа тортилади.
1. Мазкур Битимнинг 16, 18 ва 19-моддалари қоидаларини ҳисобга олиб Аҳдлашаётган Давлатлардан бирининг резидентининг ёллаш бўйича оладиган маоши ва бошқа шу муносабатда олинган мукофотлари миқдорига мана шу бошқа Аҳдлашаётган Давлатда солиқ солиниши мумкин (агар ёлланма иш бошқа Аҳдлашаётган Давлатда амалга ошмаса). Агар ёлланма иш шу тариқа амалга ошириладиган бўлса, шу муносабат билан олинадиган мукофот шу Давлатда солиққа тортилади.
3. Мазкур модданинг олдинги 1 ва 2-бандлари қоидаларига қарамай Аҳдлашаётган Давлатлардан бирининг резиденти халқаро юк ташишларда фойдаланадиган денгиз, ҳаво, темир йўл ёки автомобиль транспорти воситаларида ёлланма иш бўйича оладиган иш ҳақи ва бошқа шу каби тақдирлашларга мазкур корхона резиденти бўлган Давлатда солиқ солиниши мумкин.
1. Мазкур Битимнинг 14 ва 15-моддалари қоидаларига қарамай, Аҳдлашаётган Давлатлардан бирининг резиденти бўлган театр, кино, радио ёки телевидение артисти ёки мусиқачи каби санъат ходими сифатида ёки спортчи сифатида иккинчи Аҳдлашаётган Давлатдаги шахсий фаолияти туфайли оладиган даромадига шу иккинчи Аҳдлашаётган Давлатда солиқ солиниши мумкин.
2. Санъат ходими ёки спортчи амалга оширган шахсий фаолиятига даромад санъат ходими ёки спортчининг ўзига эмас, бошча шахсга ёзилса, мазкур Битимнинг 7, 14 ва 15-моддалари қоидаларига қарамай, ушбу даромадга санъат ходими ёки спортчи фаолият кўрсатган ўша Аҳдлашаётган Давлатда солиқ солиниши мумкин.
3. Мазкур Битимнинг 9, 11 ёки 12-моддалар қоидалари қўлланиладиган ҳолатларни истисно қилиб Аҳдлашаётган Давлатнинг корхонаси бошқа Аҳдлашаётган Давлат резидентига бундай корхонанинг солиқ солинадиган фойдасини аниқлаш мақсадларида тўлайдиган фоизлар, роялти ва бошқа товонлар гўёки биринчи эслатилган Давлат резидентига тўланган тарзда чегириб ташланади. Худди шунингдек битта Аҳдлашаётган Давлат корхонасининг бошқа Аҳдлашаётган Давлат резидентига ҳар қандай қарзлари ушбу корхонанинг солиқда тортиладиган мулкини аниқлаш мақсадида биринчи эсга олинган Давлат резидентининг қарзларини ҳисобга олгандек шароитда ҳисоб-китоб қилиб чиқилиши керак.
1. Агарда Аҳдлашаётган Давлат резиденти Давлатлардан бири ёки ҳар иккаласининг фаолияти унга мазкур Битимда назарда тутилганга мувофиқ келмайдиган солиқ солинишига олиб келади ёки олиб келиши мумкин деб ҳисобласа ёки агарда унинг ҳолати мазкур Битимнинг 24-моддаси 1-бандига мувофиқ келса у мазкур Давлатларнинг ички қонунчилигида назарда тутилган ҳимоя воситаларидан қатъи назар ўз аризасини ўзи резидент бўлган Аҳдлашаётган Давлатнинг ваколатли органига тақдим этиши мумкин. Ариза Битим қоидаларига мувофиқ келмайдиган солиқ тортишга дучор қиладиган хатти-ҳаракатлар тўғрисидаги хабарнома олинганидан сўнг уч йил мобайнида тақдим қилиниши лозим.
1. Аҳдлашаётган Давлатларнинг ваколатли идоралари мазкур Шартнома қоидаларини қўлланиш учун ёки мазкур Битим татбиқ этиладиган Аҳдлашаётган Давлатларнинг солиқларга тегишли ички қонунчилиги ушбу қонунчиликдан мазкур Битимга зид тушмайдиган даражада фойдаланиш учун зарур ахборотлар билан алмашиб турадилар. Аҳдлашаётган Давлат олаётган ҳар қандай ахборот, мазкур Давлатнинг ички қонунлари ҳақида олинган маълумот каби махфий ҳисобланади, ҳамда фақат аниқлаш, олиб қўйиш, мажбурий чора кўриш билан боғлиқ ёки Битим татбиқ этиладиган солиқларга нисбатан қарорларни ижро этувчи шахслар ва органларгагина, хусусан, судлар ва маъмурий органларгагина очилади. Бу шахслар ёки органлар ахборотдан фақат шундай мақсадларда фойдаланадилар. Улар ушбу ахборотни очиқ суд мажлисида ёки юридик қарорлар қабул қилиш чоғида очишлари мумкин.
2. Ҳеч қандай ҳолатда ҳам мазкур модда 1-банднинг қоидаси Аҳдлашаётган Давлатлар ваколатли идораси зиммасига қуйидаги мажбуриятларни юкловчи қоида сифатида талқин қилинмайди:
c) 26 ва 27-моддалар мақсадида — Битим кучга кирган кундан бошлаб.
c) 26 ва 27-моддалар мақсадларида билдириш берилган йилдан кейинги тақвимий йилнинг 1 январидан ёки ундан кейинги йилдан бошлаб ўз таъсирини йўқотади.