21.01.2014 йилдаги 14-сон
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 21.01.2014 йилдаги 14-сон
Дата вступления в силу
27.01.2014
Ҳужжат 27.01.2014 00 санаси ҳолатига
Амалдаги версияга ўтиш
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
учинчи босқичда — олинган натижалар таҳлил қилинади ва тизимлаштирилади, ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича ташламалар манбаларини хатловдан ўтказиш бланкасининг 4 та бўлими тўлдирилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
17. Ушбу Низомга 3-иловада келтирилган турли экология-хўжалик туманлари учун ифлослантирувчи моддалар квоталари ТЧМни белгилаш учун асосий мезон ҳисобланади.
18. Атмосферага ифлослантирувчи моддалар ташламаларини нормалаш ушбу Низомга 4-иловага мувофиқ шакл бўйича, ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалишини ҳисоблаш учун бошланғич маълумотлар сифатида қабул қилинадиган, иқлим ва метеорологик тавсифларни ҳисобга олган ҳолда олинган уларнинг саноат майдончасидан ташқаридаги ер усти концентрацияларини ҳисоблаш натижалари бўйича, кейинчалик олинган натижаларнинг ҳар бир ифлослантирувчи модда учун белгиланган нормаларга мувофиқлигини аниқлаш ҳамда ушбу Низомга 5-иловага мувофиқ шакл бўйича ифлослантирувчи моддалар рўйхатини тузган ҳолда белгиланади.
Нормалар оширилган тақдирда норматив учун, квоталарга риоя этилган тақдирда, майдонча ташқаридаги ташламалар миқдори қабул қилинади ва ушбу Низомга 6-иловага мувофиқ шакл бўйича уларга эришиш учун табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари ишлаб чиқилади. Тавсия этилган табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари самарадорлигини тасдиқлаш учун ифлослантирувчи моддаларнинг ер усти концентрацияларининг назорат ҳисоблари бажарилади.
оқова сувларни тозалаш иншоотларининг таркиби ва техник ҳолатининг тозалашдан кейинги таркибининг таҳлиллари маълумотлари бўйича ушбу Низомнинг 9-иловасига мувофиқ шакл бўйича оқова сувларнинг уларни тозалашгача бўлган ҳолати, уларнинг иш самарадорлигининг тавсифи;
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
28. ОЧМ нормативлари ҳисоблаш йўли билан ёки ушбу Низомнинг 12-иловасига мувофиқ шакл бўйича таркибий концентрацияларни ҳисобга олиб, қўлланаётган технологияда фойдаланиладиган бошланғич сув таркибини ва компонентларни ҳисобга олган ҳолда ҳисоблаш йўли билан ёки ташкилотнинг сув-моддий баланси таҳлили асосида, лойиҳадаги маълумотлар бўйича белгиланади.
чиқиндиларнинг ҳар бир тури учун паспорт, унда ушбу Низомнинг 14-иловасига мувофиқ уларнинг пайдо бўлиш жараёни, физик-механик, физик-кимёвий, санитария-гигиена ва истеъмол хоссалари, пайдо бўлиш нормативи кўрсатилади.
31. Чиқиндиларнинг атроф-муҳит учун хавфлилик класси ушбу Низомнинг 15-иловасига мувофиқ шакл бўйича чиқиндиларнинг классификация каталоги асосида аниқланади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.

Чиқинди ҳақидаги умумий
МАЪЛУМОТЛАР

1. Пайдо бўладиган чиқинди миқдори __________________________________________
2. Хатлов ўтказиш вақтида тўпланган чиқинди миқдори ____________________________
3. Келиб чиқиши __________________________________________________________
(чиқинди пайдо бўлиши технологик жараёнининг ёки
_______________________________________________________________

дастлабки маҳсулот хоссасининг йўқолиши жараёнининг қисқача баёни)

4. Чиқинди тури __________________________________________________________
(органик, ноорганик, композиция)
5. Агрегат ҳолати __________________________________________________________
(қаттиқ, суюқ, пастасимон ва шу кабилар)
6. Тури __________________________________________________________________
(шлам, қуйқа, синиқ, чанг ва шу кабилар)
7. Фракция ўлчами ________________________________________________________

(мм см дан мм см гача)

8. Пайдо бўлиш нормативи __________________________________________________

Чиқиндининг хоссаси ва таркиби ҳақидаги
МАЪЛУМОТЛАР

1. Зичлиги _____________________________________________________ (г/см3, т/м3)
2. Намлиги ___________________________________________________________ ( % )
3. Таркиби ______________________________________________________________

(чиқиндининг компонентли ёки кимёвий таркиби ва ингредиентлар миқдори)

4. Эрувчанлиги ___________________________________________________________
5. Учувчанлик коэффициенти ________________________________________________
6. Хавфлилик класси _______________________________________________________
7. Портлаш хавфи _________________________________________________________
8. Ёнувчанлик хавфи _______________________________________________________
9. Радиацион хавфи ________________________________________________________

Т/р

Чиқиндининг номи

Хавфлилик класси

1

2

3

Озиқ-овқат ва таъмли маҳсулотлар ишлаб чиқаришдаги чиқиндилар

1.

Донлар чанги

3

2.

Донни механик тозалашдаги чиқинди, хамир, кепак чиқиндилари

5

Деҳқончилик, иссиқхона хўжалиги чиқиндилари

3.

Сабзавотлар ва меваларни қайта ишлаш чиқиндилари

5

Пиво тайёрлаш, спирт ва ликёр-ароқ ишлаб чиқариш чиқиндилари

4.

Солод ва қулмоқ чиқиндилари

5

5.

Солод чанги

4

Таъмли маҳсулотлар ишлаб чиқаришдаги чиқиндилар

6.

Кофе, чой, зираворлар қипиқлари ( кукунлари)

4

7.

Кофе, чой, кондицияланмаган дориворлар (зираворлар) уруғи

5

8.

Нон пишириш ва ишлов берилган пиво ачитқилари

5

Тамаки маҳсулотлари чиқиндилари

9.

Майда тамаки қолдиқлари

4

10.

Тамаки қипиқлари

3

Ўсимлик мойи ва ҳайвон ёғларини ишлаб чиқариш чиқиндилари

11.

Мойли уруғлар, кунгабоқар кунжараси пўчоғи чиқиндилари

5

12.

Пахта кунжараси; таркибида мой бўлган гилни оқартирувчи чиқиндилар; ўсимлик хом ашёсидан олинадиган гидравлик ва сурков мойлари чиқиндилари; ишлатиб бўлинган ўсимлик мойлари; омихта ем қипиқлари; ўсимлик ва ҳайвон ёғлари чиқиндилари

4

13.

Пахта тахтакунжараси

3

Таркибида ўсимлик ва ҳайвонлардан олинадиган ёғли маҳсулотлар эмульсияси ва аралашмалари

14.

Ўсимлик мойи ва ҳайвон ёғлари ишлаб чиқаришда ускуналарни ювишдаги ёғсимон эмульсиялар

3

Ҳайвон ва паррандаларни сақлаш, сўйиш ва қайта ишлаш чиқиндилари

15.

Ҳайвонот хўжаликларидаги қорамол ва қўй-эчкилар, отларнинг чириган гўнги, товуқ тухуми пўчоғи; парранда, ҳайвонлар гўштини ишлатишдан қолган чиқиндилар; пат ва пар чиқиндилари

4

16.

Ҳайвонот хўжаликларидаги қорамол ва қўй-эчкилар, отларнинг янги гўнги, чўчқаларнинг чириган гўнги; товуқ, ўрдакнинг чириган чиқиндилари, пат ва пар чиқиндилари

3

17.

Чўчқанинг янги гўнги, товуқ, ўрдак чиқиндилари

2

Тери, мўйна ва чарм чиқиндилар

18.

Кондинцияланмаган, қайта ишланмаган терилар, шунингдек уларнинг қолдиқлари ва қийқимлари; ошланмаган тери қолдиқлари; қаттиқ тери маҳсулотлари ва пойабзал ишлаб чиқариш қийқимлари; истеъмол хоссаларини йўқотган теридан ишланган иш пойабзали

4

19.

Хом тери, ошланган тери чиқиндилари, терини силлиқлашда ҳосил бўлган шламлар

3

20.

Тери қипиғи (ун)

2

Ёғоч чиқиндилари

21.

Ўз хусусиятини йўқотган, заҳарли моддалар билан ифлосланмаган ёғоч чиқиндилари, табиий ёғоч қадоқлар (қайтарилмайдиган идиш); ўзининг истеъмол хоссаларини йўқотган табиий ёғочдан тайёрланган буюмлар чиқиндиси

5

22.

Пўстлоқ, тупроқ билан пўстлоқ аралашмаси, тоза табиий ёғочни рандалашдаги шламлар; фанернинг кесилган бўлаклари, фанер тайёрлашда брак қилинган чиқиндилар; таркибида 0,2% дан 2,5% гача миқдорда боғловчи қатронлар мавжуд бўлган ёғоч пайраҳалари ва/ёки ёғоч толали плиталарни қайта ишлаш чиқиндилари; қурилишда ишлатиладиган ёғоч-тахта материаллар чиқиндилари, шу жумладан иморатларни бузишда ҳосил бўладиган ёғоч-тахта материаллар чиқиндилари; минерал мойлар ва бензин билан ифлосланган (таркибида 15% дан кам мойлар ва бензин бўлган) пайраҳа ва ёғоч қипиқлари;

4

23.

Ишлатиб бўлинган ва брак қилинган антисептик воситалар шимилган, темир йўл ёғоч шпаллари; минерал мойлар ва бензин билан ифлосланган (таркибида 15% ва ундан кўп мойлар ва бензин бўлган) пайраҳа ва ёғоч қипиқлари

3

Ёғоч тайёрлашдаги ва дарахтларни кесишдаги чиқиндилар

24.

Кесишдан кейинги шох-шаббалар, тўнка илдизлари чиқиндилари

5

Целлюлоза, қоғоз ва картон, целлюлоза ишлаб чиқариш, целлюлозани қайта ишлаш чиқиндилари, қоғоз ва картон чиқиндилари

25.

Ифлосланмаган картон, қоғоз, гофрокартон чиқиндилари; босма маҳсулотлар чиқиндилари (қора-оқ ва рангли босма); фойдаланилмаган, брак қилинган қоғоз фильтрлар; мумланган қоғоз чиқиндилари

5

26.

Лок суртилган қоғоз чиқиндилари; елимланадиган лента қоғозлар, фото қоғоз

4

27.

Гудрон шимдирилган қоғозлар ва қора қоғоз, рубероид чиқиндилари

3

Печка синиқлари, металлургия ва қуйишдаги шағал (брак)

28.

Фойдаланилмаган кварцтигеллари парчалари

5

29.

Алюминий ишлаб чиқаришининг ишлатилган футеровка парчалари

4

30.

Алюминий ишлаб чиқаришининг электр фильтрлари чанги

3

Иситиш қурилмаларидан ва термик ишлов қолдиқларидан чиққан кул, шлаклар ва чанг

31.

Кўмирни (Ангрен) ёқишдан чиққан кул-шлаклар

3

32.

Ўтин ва сомон кули

4

Бошқа қаттиқ минераллар чиқиндилари

33.

Шиша тола чиқиндилари

2

34.

Қуйиш ишлаб чиқаришининг горн қуми; (металлургияда) қумсочиш ва тозалаш қурилмаларидаги қум қолдиқлари; абразив чанг ва қора металларни силлиқлаш кукунлари (таркибидаги металл камида 50%)

3

Керамзит чиқиндилари

35.

Керамзитнинг бўлак шаклидаги чиқиндилари

5

36.

Керамзит чанги

4

Керамика чиқиндилари

37.

Керамиканинг бўлак шаклидаги чиқиндилари; фойдали хусусиятларини йўқотган керамик буюмлар

5

38.

Керамика чанги

4

Шиша чиқиндилари

39.

Ифлосланмаган шиша синиқлари (элетрон-нур трубкалари ва люминесцент лампалардан ташқари)

5

40.

Шиша чанги

4

Қурилиш шағали чиқиндилари

41.

Фойдали хоссаларини йўқотган қурилиш шағали; ер қазишда пайдо бўлган, лекин хавфли моддалар билан ифлосланмаган тупроқ

5

42.

Шағал чанги

4

Асбоцемент чиқиндилари

43.

Асбоцементнинг бўлакли чиқиндилари

4

44.

Асбоцемент чанги

2

Оҳактош ва доломит чиқиндилари

45.

Зарралари 5 мм дан катта бўлмаган оҳактош ва доломитнинг бўлак шаклидаги чиқиндилари; оҳак шағали (кондициясиз скол); шакар ишлаб чиқаришларининг фильтрланган чўкмаси («шакар дефекати»)

5

46.

Оҳак ва доломит чанги; бўрнинг кукун ёки чанг шаклидаги чиқиндилари

3

Ғишт чиқиндилари

47.

Шамотли ва қурилиш ғишти синиқлари; оловга чидамли оҳакгил чиқитлари

5

48.

Ғишт чанги

4

Минерал тола чиқиндилари

49.

Хавфли моддалар билан ифлосланмаган активлаштирилган кўмир чиқиндилари

5

50.

Чиқиндилар; шлаквата чанги; базальтли ўта ингичка тола қолдиқлари

4

Тош, қўнғир ва ёғоч кўмир чиқиндилари

51.

Хавфли моддалар билан ифлосланмаган ишлатилган кўмир электродлари; кўмирнинг кукун ҳолидаги чиқитлари

5

52.

Кўмир чанги; алюминий ишлаб чиқаришдаги куйган анодлар қолдиқлари

4

Қум чиқитлари

53.

Хавфли моддалар билан ифлосланмаган қум чиқиндилари

5

54.

Мазут, бензин ёки ёғ (таркибида мазут, бензин ёки ёғ камида 15%) билан ифлосланган қум

4

55.

Мазут, бензин ёки ёғлар (таркибида мазут, бензин ёки ёғ 15% ва ундан кўп) билан ифлосланган қум

3

Бетон, темирбетон чиқиндилари

56.

Бетон ва темирбетон чиқиндилари; таркибида 30% дан кам чанг бўлган бетон аралашмаси чиқиндилари

5

57.

Таркибида 30% дан кўп чанг бўлган бетон аралашмалари чиқиндилари, бетон чанги

3

Графит чиқиндилари

58.

Ишлатилган, хавфли моддалар билан зарарланмаган графит электродлари

5

59.

Графит чанги

3

Асфальтбетон ва асфальтбетон аралашмасининг чиқиндилари

60.

Асфальтбетон ва/ёки асфальтбетон аралашмасининг чанг ёки бўлак шаклидаги чиқиндилари

4

Асбест чиқиндилари

61.

Асбестнинг бўлак шаклидаги чиқиндилари; асбест қоғоз чиқиндилари; асбест ушоқлари чиқиндилари

3

62.

Асбест чанги ва тола

1

Гипс чиқиндилари

63.

Гипснинг бўлак шаклидаги чиқиндилари

5

64.

Гипс чанги

3

Образив материаллар ва асбоблар чиқиндилари

65.

Ишлатиб бўлинган чарх образив айланмалар, силлиқлашдан қоладиган, буғқозон қайнаганда қоладиган чиқиндилар

4

66.

Чанг шаклидаги образив материаллар чиқиндилари; пайвандлаш шлаги

3

Кокс чиқиндилари

67.

5 мм дан катта бўлмаган майда кокс бўлаклари

5

68.

Кокс чанги

4

Цемент чиқиндилари

69.

Бўлак шаклидаги цемент чиқиндилари

5

70.

Цемент чанги

3

Сир (эмал) чиқиндилари

71.

Сир (эмал) чанги

4

Хавфли моддалар билан ифлосланмаган, ишлатилган фильтрловчи ва шимувчи массалар

72.

Ҳаво ва газларни қуритишда ишлатилган цеолит, алюмогель, силикагель

4

Хавфли моддалар билан ифлосланган, ишлатилган фильтрловчи ва шимувчи массалар

73.

Минерал мойлар билан ифлосланмаган (мой миқдори — камида 15%), қайта ишланган актив кумит, кўмирли фильтрлар ва коксли масса

4

74.

Минерал мойлар билан ифлосланган (мой миқдори — камида 15% ва ундан кўп), қайта ишланган актив кумит, кўмирли фильтрлар ва коксли масса

3

Минерал шламлар

75.

Шакар ишлаб чиқаришда қ�лланилган лавлаги шарбатини тозалашдаги ишқор шламлари; сабзавотлар (лавлаги, картошка) ювилгандан кейинги шламлар; шакар ишлаб чиқаришдаги фильтрлаш қолдиқлари; кремний ишлаб чиқаришда газ тозалашдан қолган минерал шламлар

5

76.

Алюминий ишлаб чиқаришда газ тозалашдан қолган минерал шлам

3

Металлар ва қотишмалар чиқиндилари

77.

Автомобилларни ўт олдирувчи свечаларнинг ишлатиб бўлингани

5

78.

Қора металли керамикалар бўлаклари ва чиқиндилари

4

Таркибида чўян бўлган синиқлар ва чиқиндилар

79.

Чўян бўлаклари, ифлосланмаган, истеъмол хоссасини йўқотган чўян идишлар ва упаковкалар; ифлосланмаган чўян қириндилари қолдиқлари

5

80.

Ифлосланмаган чўян чанги

4

Таркибида металл парчаси ва чиқиндилар
бўлган пўлат

81.

Пўлат парчалари; ифлосланмаган, истеъмол хоссасини йўқотган пўлатдан тайёрланган идишлар, симлар; скрап, қириндилар ва парчалар

5

82.

Ифлосланмаган пўлат чанги

4

Пўлат электродлар чиқиндилари

83.

Пайвандлаш пўлат электродларининг қолдиқлари

5

Ифлосланмаган, истеъмол хоссаларини йўқотган қора металл идишлар ва упаковкалар

84.

Истеъмол хоссаларини йўқотган темир бочкалар, ифлосланмаган қора металлар скраб ва қириндилари

5

85.

Ифлосланмаган қора металлар чанги

4

Аралашмали ёки хавфли моддалар билан ифлосланган қора металлар чиқиндилари

86.

Ишлатилган тормоз колодкалари

5

87.

Металл ўқлар билан ишлов берилган шлак қобиғи аралашган металл; таркибида 50% ва ундан кўп бўлган қора металларни силлиқлашдан чиққан чанг ёки кукун

4

88.

Силлиқланган материаллар ишлаб чиқаришдаги феропрасли суюқ металли қаттиқ минерал бўлаклари

3

Таркибида алюминий бўлган парчалар ва чиқиндилар

89.

Алюминий парчаси; ифлосланмаган, истеъмол хоссаларини йўқотган ва брак қилинган алюминий идишлар, упаковкалар ва симлар; ифлосланмаган алюминий скраб ва қириндилари

5

90.

Ифлосланмаган алюминий чанги; таркибида камида 15% ёнилғи-мойлаш материаллари мавжуд бўлган ёнилғи-мойлаш материаллари, ифлосланган алюминий идишлари ва упаковкалари; таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган, алюминийни силлиқлашдаги чанглар ёки кукун

4

Таркибида қўрғошин бўлган парчалар ва чиқиндилар

91.

Ифлосланмаган, сортларга ажратилмаган, бўлак шаклидаги қўрғошин парчаси; бўлак шаклидаги қўрғошинли чиқиндилар, ифлосланмаган қўрғошин скраби ва қириндилари

3

92.

Ишлатилган аккумуляторларнинг қўрғошинли пластиналари

Ифлосланмаган қўрғошин қириндилари

2

93.

Ифлосланмаган қўрғошин чанги (кукуни); таркибида тетраэтилқўрғошин мавжуд бўлган шлам (детонацияга қарши присадкалар)

1

Таркибида мис бўлган парчалар ва чиқиндилар

94.

Мис парчаси; ифлосланмаган мис скраб ва қириндилари

4

95.

Таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган мисни силлиқлашдаги чанг (кукун)

3

Таркибида рух бўлган парчалар ва чиқиндилар

96.

Рух парчаси; ифлосланмаган рух скраблари ва қириндилари

4

97.

Таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган рухни силлиқлашдаги чанг (кукун)

3

Таркибида симоб бўлган чиқиндилар

98.

Таркибида симоб бўлган чиқиндилар (фойдаланиб бўлмайдиган приборлар, қурилмалар, буюмлар).

1

Таркибида никел бўлган парчалар ва чиқиндилар

99.

Никел парчаси; ифлосланмаган никел скраб ва қириндилари

4

100.

Таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган никелни силлиқлашдаги чанг (кукун)

3

Таркибида қалай бўлган парчалар ва чиқиндилар

101.

Таркибида қалай бўлган парчалар ва чиқиндилар

4

102.

Таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган қалайни силлиқлашдаги чанг (кукун)

3

Таркибида титан бўлган парчалар ва чиқиндилар

103.

Титан парчаси; ифлосланмаган титан скраб ва қириндилари;

4

104.

Ифлосланмаган титан чанги; таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган мисни силлиқлашдаги чанг (кукун)

3

Таркибида хром бўлган парчалар ва чиқиндилар

105.

Таркибида хром бўлган чиқиндилар; таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган хромни силлиқлашдаги чанг (кукун)

2

Таркибида рангли металлар қотишмалари бўлган парчалар ва чиқиндилар

106.

Ифлосланмаган мис, бронза, латун қириндилари, скраблари

5

107.

Ифлосланмаган мис қотишмалари, бронза, латун чанги; аралашмали ёки ифлосланган мис қотишмалари, бронзалари, латунлар чиқиндилари

4

108.

Таркибида 50% ва ундан кўп металл бўлган мис қотишмалари, бронзалар, латунларни силлиқлашдаги чанг (кукун)

3

Оксид ва гидрооксидлар чиқиндилари

109.

Олти валентли хром оксиди, ванадийоксидлари чиқиндилари

1

Тузлар чиқиндилари

110.

Ишқорнинг қаттиқ ҳолдаги чиқиндилари

4

111.

Қўрғошин тузларининг чиқиндилари, қаттиқ ҳолдаги мис хлориди; ишлатилган мисни ювиш учун аммиакли эритмалар; таркибида фтор тузлари бўлган чиқиндилар; алюминий ишлаб чиқаришдаги электролит эритмаси

2

112.

Маргимуш тузларининг қаттиқ ҳолдаги чиқиндилари

1

Ноорганик кислоталар чиқиндилари

113.

Сульфат кислота электролити шлами

3

114.

Ишлатилган аккумлятор сульфат кислотаси

2

Ишқорлар чиқиндилари

115.

рН = 9,0 — 10,0 ли натрий ва калий гидрооксиди чиқиндилари

4

116.

рН = 10,1 — 11,5 ли натрий ва калий гидрооксиди чиқиндилари

3

117.

рН = > 11,5 ли натрий ва калий гидрооксиди қолдиқлари; ишлатилган аккумляторлар ишқорлари

2

Синтетик ва минерал ёғлар чиқиндилари

118.

Ишлатилган, механик ишлов бериш учун мотор, автомобиль, дизель, авиация, индустрия, трансмиссия, компрессор, турбина, силикон, ёғлаш-совутиш моддалари; ишлатилган, таркибида галогенлар бўлган, полихлорланган дифениллар ва терфиниллар; ишлатилган, таркибида галогенлар ва уларнинг қолдиқлари бўлмаган гидравлик моддалар чиқиндилари

2

119.

Ишлатилган, таркибида галогенлар бўлган трансформатор ва иссиқлик берувчи ёғлар; ишлатилган, таркибида галогенлар ва уларнинг қолдиқлари бўлган гидравлик ёғлар чиқиндилари.

2

120.

Ишлатилган, таркибида полихлорланган дифениллар ва терфениллар бўлган трансформатор ёғлари; таркибида полихлорланган дифениллар ва терфениллар, ишлатилган бошқа ёғлар чиқиндилари

1

Нефть маҳсулотлари эмульсиялари ва аралашмалари чиқиндилари

121.

Металларни силлиқлаш учун ишлатилган, таркибида камида 15% ёғ ёки нефть маҳсулотлари бўлган эмульсиялар ва эмульсияли аралашмалар чиқиндилари

4

122.

Металларни силлиқлаш учун ишлатилган, таркибида камида 15% ва ундан кўп ёғ ёки нефть маҳсулотлари бўлган эмульсиялар ва эмульсияли аралашмалар чиқиндилари

3

Нефть ва нефть маҳсулотлари шламлари ва чиқиндилари

123.

Нефттутқичлар (бензинтутқичлар)дан қалқиб чиқувчи плёнка; нефть ажратувчи қурилмалар шлами; таркибида мой бўлган силлиқловчи шлам; қувурлар ва нефтдан чиққан смола, кислотали қатрон идишларини (бочкалар, контейнерлар, цистерналар, гудронаторларни) тозалаш учун шламлар чиқиндилари

2

124.

Қаттиқ ҳолдаги битум, асфальт чиқиндилари

4

Нефть маҳсулотлари ифлослантирган, тозалаш учун ишлатиладиган материаллар

125.

Мой билан ифлосланган (таркибида 15% дан кам мой бўлган) тозаловчи материал

4

126.

Мой билан ифлосланган (таркибида 15% дан кўп мой бўлган) тозаловчи материал

3

Нефть ва минерал ёғ маҳсулотлари билан ифлосланган қаттиқ ишлаб чиқариш материаллари чиқиндилари

127.

Ёғ теккан металл заки; ёғ теккан каноптола; ёғланган асбест-графит(таркибида 15% дан кам мой бўлган ) сальникли тиқма

4

128.

Ёғ теккан металл заки; ёғ теккан каноптола; ёғланган асбест-графит (таркибида 15% дан кўп мой бўлган ) сальникли тиқма

3

Галоген бўлмаган органик суюлтиргичлар ва улар аралашмаларининг чиқиндилари

129.

Ацетон қолдиқлари, истеъмол хоссасини йўқотган этилацетат, этиленгликол, бензол, диэтил эфири, пиридин, сульфат углерод, толуол, ксилол чиқиндилари

3

130.

Истеъмол хоссаларини йўқотган крезол қолдиқлари; таркибида суюлтиргичлар бўлган шламлар чиқиндилари

1

Пластмассаларнинг қаттиқлашган чиқиндилари

131.

Мураккаб полиэфирлар чиқиндилари; истеъмол хоссасини йўқотган синтетик шнурлар; қолипли қотиб қолган оғирликлар (иссиқлик реактив пластмассалар) чиқиндилари; қаттиқ полистирол, полистирол кўпиги ёки плёнка чиқиндилари; тўқима ва қоғоз асосда клёнка чиқиндилари; қотиб қолган полиуретан, полиуретан кўпиги ёки плёнка чиқиндилари; қаттиқ пенопласт (поливинилхлоридлисидан ташқари) поливинил спирти, қотиб қолган полиамидлар, поливинилацетат чиқиндилари; истеъмол хоссасини йўқотган пластмасса шланглар; қотиб қолган полиакрилат, поликарбонат, органик шиша чиқиндилари; тоза, пластмасса (синтетик) плёнка чиқиндилари; истеъмол хоссасини йўқотган тоза пластмасса қоп; поливинилацетал чиқиндилари; ичимлик сувини юмшатиш учун истеъмол хоссасини йўқотган сув тайёрлаш учун ион алмашиниш смолалари; қайта ишланганлари; мисранг, металл қисмлари, плёнкалар кўринишидаги полиэтилен ва полпропилен чиқиндилари; зарарланган полиэтилен қоп; имидофлекс чиқиндилари; шишаслюдопласт чиқиндилари; қотиб қолган бирикма, қотиб қолган этрол (целлюлоза эфири асосидаги пластмасса) чиқиндилари; қаттиқ акрилонитрилбутадиенстирол (пластик АБС), целлулоид, целлофан, полиэтилентерефталат (жумладан унинг асосидаги плёнкалар) чиқиндилари

4

132.

Плёнкали-синтетик картон, плёнкали-асбестли картон чиқиндилари; фото- ва киноплёнка, рентген плёнкаси чиқиндилари; қотган поливинилхлорид ва унинг негизидаги пенопласт чиқиндилари; шишали-лакли мато чиқиндилари; қотган ҳар хил пластмассалар аралашмаси чиқиндилари

3

Қотмаган пластмассалар, қолиплайдиган масса ва компонентлар чиқиндилари, полимер материаллар шлам ва эмульсиялари, резина, шу жумладан эски шиналар чиқиндилари

133.

Истеъмол хоссаларини йўқотган ифлосланмаган резина маҳсулотлари; резина қийқимлари; гранулаланган резина чиқиндилари; резина увоқлари, резинали скрап, резинали-металли чиқиндилар (шу жумладан ишлатиб бўлинган ва брак маҳсулотлар); майдалаш ускунасидаги полимер материаллар чиқиндилари

4

134.

Резина чанги (уни); ишлатиб бўлинган пневматик шиналар; ишлатиб бўлинган пневматик камералар; ишлатиб бўлинган покришкалар; ишлатиб бўлинган матоҳ кордли покришкалар; ишлатиб бўлинган металл кордли покришкалар; резинали-асбестли чиқиндилар (шу жумладан ишлатиб бўлинган ва брак маҳсулотлар); резинали шлам ва эмульсиялар чиқиндилари

3

Тўқимачилик ишлаб чиқариши, толалар ишлаб чиқариш чиқиндилари

135.

Жун толаси чиқиндилари (шу жумладан тараш, йигириш чиқиндилари ва титилган хом ашё); титилган момиқ, чалкашма; аралашма тола чиқиндилари; чилвир ва арқон чиқиндилари; намат босиш маҳсулотлари қирқмаси; полиэфир, полиакрил тола ва иплари чиқиндилари; целлюлоза толаси чиқиндилари

4

136.

Пахта чанги

3

Турар жойлардан чиққан коммунал чиқиндилар

137.

Турар жойлардан чиққан йирик габаритли чиқиндилар

5

138.

Турар жойлардан чиққан сараланмаган чиқиндилар (йирик габаритлилардан ташқари)

4

Коммунал чиқиндиларга ўхшаш ишлаб чиқаришдаги истеъмол чиқиндилари

139.

Ташкилот маиший хоналаридан чиққан йирик габаритли ахлат

5

140.

Ташкилот маиший хоналаридан чиққан сараланмаган ахлат (йирик габаритлилардан ташқари); бинони бузишдан чиққан қурилиш ахлати

4

Ошхоналар ва умумий овқатланиш ташкилотлари чиқиндилари

141.

Ошхоналар ва умумий овқатланиш ташкилотларининг сараланмаган озиқ-овқат чиқиндилари; озиқ-овқат ва саноат маҳсулотлари билан улгуржи ва чакана савдо қилувчи объектлар, ўқув-тарбия, маданий-спорт муассасалари ва томоша кўрсатиладиган ҳудудлар ва хоналарни тозалаш, қабристонлар ҳудудларини тозалаш чиқиндилари (ахлати)

5

Бошқа бандларга киритилмаган чиқиндилар

142.

Полихлорланган дифенил ва терфениллар, полибромланган дифениллар чиқиндилари, шунингдек улардан иборат бўлган модда ва маҳсулотлар чиқиндилари (синтетик ва минерал мойлар чиқиндиларидан ташқари); таркибига трихлордифенил, пентохлордифенил кирувчи ишлатиб бўлинган конденсаторлар; пентохлордифенилли ишлатиб бўлинган трансформаторлар

1

Маҳсулот, ускуна, қурилмалар тарзидаги, бошқа бандларга киритилмаган мураккаб комбинация таркибига эга чиқиндилар

143.

Ишлатиб бўлинган ва брак электр қиздириш лампалари; истеъмол хоссаларини йўқотган мисли, эмалланган ва никел билан қопланган сим

5

144.

Қўрғошинли, ишлатиб бўлинган, қисмларга ажратилмаган, электролити тўкиб ташланган аккумуляторлар; мисли, никел билан қопланган, ифлосланмаган, истеъмол хоссаларини йўқотган сим

3

145.

Қўрғошинли, ишлатиб бўлинган, зарар етмаган, электролити тўкиб ташланмаган аккумуляторлар; мисли-томирли қўрғошин қўшилган, истеъмол хоссаларини йўқотган кабель

2

Сувдан фойдаланишда чиққан чиқиндилар

146.

Сув олувчи иншоотнинг ҳимояловчи панжараларидан чиққан ахлат; элек�ростанцияларнинг ҳимояловчи панжараларидан чиққан ахлат

5

Кейинги таҳрирга қаранг.

(а-шакл)

Атроф муҳитга таъсир кўрсатишнинг I ва II тоифаларига тегишли
бўлган фаолият турлари бўйича ташкилотлар учун ифлослантирувчи
моддаларни атмосферага чиқаришнинг чегараланган йўл қўйиладиган
экологик нормативлари (ифлослантирувчи моддаларни оқова сувлар билан
юза сув ҳавзалари ёки жой рельефига оқизиб юборишнинг йўл
қўйиладиган чегараланган оқизиб юбориш) (чиқиндилар ҳосил
бўлиши ва жойлаштирилиши)нинг
ТИТУЛ ВАРАҒИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раисининг ўринбосари

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ташкилот раҳбари

_____________________________

_____________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

(имзо)

(Ф.И.О.)

20___ йил «___» ______________20___ йил «___» ______________
М.Ў.М.Ў.

____________________________________________________________ учун

(ташкилот номи)

Экологик нормативлар лойиҳаси

«ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН»:

Ишлаб чиққан ташкилот раҳбари
_______________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

20___ йил «____» ___________________
М.Ў.

шаҳар (туман), йил

(б-шакл)

Атроф муҳитга таъсир кўрсатишнинг III ва IV тоифаларига тегишли
бўлган фаолият турлари бўйича ташкилотлар учун ифлослантирувчи
моддаларни атмосферага чиқаришнинг чегараланган йўл қўйиладиган
экологик нормативлари (ифлослантирувчи моддаларни оқова сувлар
билан юза сув ҳавзалари ёки жой рельефига оқизиб юборишнинг
йўл қўйиладиган чегараланган оқизиб юбориш) (чиқиндилар ҳосил
бўлиши ва жойлаштирилиши)нинг
ТИТУЛ ВАРАҒИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Қорақалпоғистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар табиатни муҳофаза қилиш қўмиталари раиси

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ташкилот раҳбари

_____________________________

_____________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

(имзо)

(Ф.И.О.)

20___ йил «___» ______________20___ йил «___» ______________
М.Ў.М.Ў.

____________________________________________________________ учун

(ташкилот номи)

Экологик нормативлар лойиҳаси

«ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН»:

Ишлаб чиққан ташкилот раҳбари
_______________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

20___ йил «____» ___________________
М.Ў.

шаҳар (туман), йил
Кейинги таҳрирга қаранг.
5. «Ривожлантириш истиқболлари» бўлимида яқин беш йил учун объект тўғрисидаги маълумотлар келтирилади. Ривожлантириш истиқболларини тавсифлашда унумдорликнинг ўзгариши, реконструкция тўғрисидаги маълумотларни, ишлаб чиқаришларни, чиқариб ташлаш, оқизиб юбориш ва чиқиндилар пайдо бўлиши манбаларини тугатиш, янги технологик линиялар қуриш тўғрисидаги маълумотлар, табиатни муҳофаза қилиш тадбирларининг асосий истиқболли йўналишлари тўғрисидаги умумий маълумотларни, ишлаб чиқаришлар, цехларни реконструкция қилиш, кенгайтириш ва янгиларини ишга тушириш муддатларини ҳисобга олиш зарур. Ривожланиш истиқболини белгилаб берувчи ҳужжатга ҳавола қилинади, реконструкция қилиш, кенгайтириш ёки янги қурилиш учун лойиҳа мавжудлиги, уни давлат экологик экспертизаси органлари билан келишиш тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади.
ушбу Низомнинг 33—37-бандлари талабларига мувофиқ пайдо бўладиган чиқиндиларнинг ҳисоб-китоби ва нормативларини асослаш;
ушбу Низомга 17-иловага мувофиқ бошланғич маълумотлар;
ушбу Низомга 17-иловага мувофиқ ҳисоб-китоб натижалари жадвали.