31.10.2011 йилдаги 292-сон
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 31.10.2011 йилдаги 292-сон
Дата вступления в силу
31.10.2011
Ҳужжат кучини йўқотган 22.02.2021
 LexUZ шарҳи
Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида» 2002 йил 3 апрелдаги 111-сон қарорига мувофиқ республикамизда атроф табиий муҳит мониторингининг ягона тизими фаолият кўрсатмоқда, Ўзбекистонда атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасида салбий жараёнларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ҳамда давлат назоратини таъминлаш бўйича таъсирчан чора-тадбирлар кўриш учун атроф табиий муҳитнинг ҳолатини ва табиий ресурслардан фойдаланишни мунтазам равишда комплекс баҳолаш амалга оширилмоқда.

Т/р

Атроф табиий муҳит мониторинги бўлимлари

Мониторинг турлари

Асосий тадбирлар

Бажариш муддатлари

Кутиладиган натижалар

Молиялаштириш ҳажмлари 2011 — 2015 йиллар
2011 йил (млн сўм)

Бажарувчи ташкилотлар

Бажарилишини назорат қилиш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳит давлат мониторинги (АТМДМ)ни олиб бориш

1.1.

АТМДМ тизимида кузатишларни режалаштириш

1.1.1.АТМДМ тизимида кузатиш объектлари ва дастурларини қайта кўриб чиқишИфлослантирувчи манбалар (эмиссиялар) мониторингиТабиий муҳитни ифлослантирувчи объектларни қайта кўриб чиқиш ва аниқлик киритиш: саноат ташламалари манбалари, оқова,саноат ва қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ташлама сувлари, шунингдек, ерларнинг ифлосланиши2011 йил
IV чорак
2012 — 2015 йиллар
I чорак
Ўзбекистон Республикаси вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси бўйича табиий муҳитни ифлослантирувчи моддалар ва ифлослантирувчи асосий объектлар рўйхатларини аниқлаш53,58
7,20
Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси Таҳлилий назоратга ихтисослашган давлат ва вилоят инспекциялари (кейинги ўринларда ТНИДИ деб аталади)Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
Атмосфера ҳавоси ифлосланиши мониторингиАтмосфера ҳавосида радон концентрацияси мониторинги ишларини лойиҳалаш2011 йил давомидаМақбуллаштирилган лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш, мониторинг объектини танлаш ва келишиш

0,30
0,30

Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси «Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» (кейинги ўринларда КГСҚЭ деб аталади) давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ер усти ва ер ости сувлари ифлосланиши мониторингиОбъектларни текшириш ҳамда сув манбалари ва сув ҳавзаларининг санитария-эпидемиология ҳолатини кузатиш дастурини қайта кўриб чиқиш 2011 йил
IV чорак
2012 — 2015 йиллар
I-II чорак
Аниқланган ифлослантирувчи манбалар асосида мониторинг объектлари жойлашувини асослаш ва тузиш65,15
13,03
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг республика, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари (кейинги ўринларда ДСЭНМ деб аталади)Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Ер ости сувлари ҳолати мониторингини олиб бориш бўйича лойиҳаларни тайёрлаш2013 й. I чорак (2011-2012 йй. амалдаги лойиҳалар бўйича ишлар давом этади) 3 йиллик (2013 — 2015 йиллар) лойиҳа тузиш55,00
0,00
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий ишлаб чиқариш маркази давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Чотқол-Қурама минтақаси ва Зарафшон дарёси уран конлари ҳудудлари сувларида токсик металлар ва радионуклидлар миқдорини кузатиш ишларини лойиҳалаштириш2011 йил давомидаЛойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш, мониторинг объектини келишиш0,93
0,93
«Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Асосий сув оқимлари ҳолатига таъсир кўрсатадиган манбалар ва объектларни (сув айириш коллекторларини) аниқлаш2011 йил
IV чорак
2012 — 2015 йиллар
I чорак
Асосий сув айириш коллектор-дренаж тизимларида кузатиш постларини ривожлантириш14,70
6,20
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги Ирригация тизимлари ҳавзалар бошқармасининг вилоят гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
Ерлар ифлосла-ниши ва ер усти экотизимлари мониторингиАйрим вилоятлар тупроқлари бошланғич ҳолатини баҳолаш ва ерлар мониторингининг янги объектларини танлаш2011 йил давомида Тадқиқотлар асосида янги объектлар танлаш ва мониторинг дастурини тайёрлаш40,00
40,00
«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси «Тупроқшунослик ва агрокимё» давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
Ишлатилган уран конлари атрофидаги радиация ҳолати, тупроқ таркибидаги радионуклидлар ва бир қатор токсик металлар миқдорини кузатиб бориш ҳамда йирик аҳоли пунктларини радиация бўйича текшириш ишларини лойиҳалаш2011 йил давомида Мақбуллаштирилган лойиҳани тузиш, мониторинг объектларини келишиш5,00
5,00
Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси «Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Хавфли геологик жараёнлар мониторингиЯнгидан вужудга келган потенциал хавфли объектларни ҳисобга олган ҳолда республиканинг тоғ ва тоғ олди ҳудудларида хавфли геологик жараёнлар мониторингини олиб бориш ишларини лойиҳалаш2011 йилдан бошлаб 3 йиллик дастурга мувофиқ Аҳолини ўз вақтида огоҳлантириш мақсадида хавфли геологик жараёнлар мониторингини олиб бориш учун (баҳор, куз) объектлар рўйхатини аниқлаштириш50,50
25,50
Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси Хавфли геологик жараёнларни кузатиш давлат хизматиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари мониторингиБиомлар бўйича ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари ҳи�обини олиб бориш: тўқайлар, адирлар, ўрта тоғлар ва баланд тоғлар, агроландшафтларда Тошкент, Сирдарё вилоятларида ва Фарғона водийсида — 2011 йил I — IV чоракларида, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида — 2011 йил II — IV чоракларида 2011 йил давомида Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари мониторингини олиб бориш учун объектлар рўйхатини аниқлаш. Индикатор турларни аниқлаш, маршрутларни белгилаш.30,00
30,00
Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси «Давбионазорат» ва вилоят бўлимлари, Фанлар академияси, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Ўзбекистон овчилар ва балиқчилар уюшмаси, Миллий университетДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
Биомлар бўйича ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари ҳисобини олиб бориш: Жиззах, Навоий, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида текислик балиқчилик сув ҳавзалари, даштлар, қумли чўллар, гипсли, шағалли, қолдиқ тоғларда.2012 йил I — IV чорак

40,00

1.1.2.Экологик индикаторларни танлаш ва атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тизимига жорий қилишМониторингнинг барча турлари бўйичаАтроф табиий муҳит ҳолатини баҳолаш учун табиий муҳит ҳолати кўрсаткичлари таҳлили ва экологик индикаторларни танлаш2011 йил
IV чорак
2012 — 2015 йиллар
I-II чорак
Халқаро ва миллий устуворликларга мувофиқ экологик индикаторлар маълумотлари базасини яратишАНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
«ГИДРОИНГЕО институти» ДК, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси
65,15
13,03
Республика ва вилоятлар ДСЭНМ
Атроф табиий муҳит мониторинги учун кузатувларни ташкил этиш, экологик индикаторлар бўйича маълумотларни тўплаш2011 йил
IV чорак
2012 — 2015 йиллар
II-III чорак
Экологик индикаторлар бўйича ахборотларни тўплаш, умумлаштириш ҳамда уларни атроф табиий муҳит мониторингининг ягона маълумотлар банкига узатишАНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
«ГИДРОИНГЕО институти» ДК, «Гидроминерал ресурслар геологияси» ИИЧМДК
2,25
0,45
Республика ва вилоятлар ДСЭНМ
1.2.

Атроф табиий муҳит давлат мониторинги тизимида кузатишларни ташкил этиш ва амалга ошириш

1.2.1.Атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тизимида кузатишларни ташкил этишИфлослантирувчи манбалар мониторинги (эмиссиялар)Атроф табиий муҳитни ифлослантирувчи устувор манбалар (эмиссиялар) устидан мунтазам кузатишлар олиб бориш (саноат ташландилари, оқова сувлар ташланмалари, тупроққа ифлослантирувчи моддалар эмиссияси)Мунтазам равишда, идоравий дастурга мувофиқ Атроф табиий муҳит объектларини ифлослантирувчи манбаларнинг ҳолати бўйича маълумотларни олиш224,80
30,21
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
Атмосфера ҳавоси ҳолати устидан кузатишлар олиб боришЧотқол қўриқхонаси станциясида фон мониторингини олиб боришМунтазам равишда, идоравий дастурга мувофиқ Атмосфера ифлосланишининг фон даражасини аниқлаш2334,66
313,74
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги гидрометеорология хизмати марказининг атмосфера, ер усти сувлари ва тупроқ ифлосланиши мониторинги хизмати (кейинги матнда — «Ўзгидромет» маркази)Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги гидрометеорология хизмати маркази
Импакт мониторинг.
Шаҳарлар ҳаво муҳитини саноат ташланмалари, автотранспорт ва бошқа ифлослантирувчи манбалардан ифлосланишини турғун постларда кузатувлар олиб бориш
Ҳар куни (соат 7, 13 ва 19 да) Асосий ва специфик аралашмаларнинг бир марталик ва ўртача суткалик концентрациялари тўғрисида ахборот олиш.
Атмосферадаги ифлослантирувчи модда концентрацияларининг ўртача ойлик, ўртача йиллик ва кўп йиллик кўрсаткичларини олиш
Атмосферанинг ер устки қатламида радиоактив ташланмалар ва аэрозол концентрацияси устидан назоратни амалга оширишИдоравий дастурга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси бўйича ва алоҳида ҳудудларда радиацион режим тўғрисида маълумотлар олиш
Стационар постлар бўлмаган жойларда маршрутли кузатишларни олиб боришСтационар кузатишлари бўлмаган аҳоли яшайдиган жойларда ҳаво муҳити ифлосланиш ҳолатини баҳолаш
Подфакел кузатишларни амалга оширишПаст манбалардан ташланадиган ва таъсири қисқа масофалар билан чегараланган специфик моддаларни инструментал ўлчаш
Бир қатор аҳоли пунктларининг болалар муассасалари хоналарида атмосфера ҳавосидаги радон миқдори устидан кузатишлар олиб боришҲар йили 1 марта Бир қатор аҳоли пунктлари атмосфера ҳавосидаги радон миқдорининг мавсумий маълумотлари, уларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил этиш мақсадида маълумотлар банкига киритиш182,00
24,00
«Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ер усти ва ер ости сувларининг ифлосланиши мониторинги

Ер усти сувлари

Ер усти сувлари фон мониторингини юритиш (Чотқол қўриқхонасида) Гидрологик фазаларга мувофиқЕр усти сувлари фон ҳолати тўғрисида маълумотлар олиш

2334,66
313,74

«Ўзгидромет» Ифлосланиш мониторинги хизмати (ИМХ)

«Ўзгидромет» маркази
Турли тоифадаги сув оқими пунктларида ер усти сувларининг гидрокимёвий кўрсаткичлари устидан кузатишлар олиб бориш:
II тоифа пунктлариҲар 10 кунда II тоифа сув оқимлари суви сифати тўғрисида ахборотлар олиш
III тоифа пунктлариҲар ойда III тоифа сув оқимлари суви сифати тўғрисида ахборотлар олиш
IV тоифа пунктлариСув режимининг асосий фазаларида IV тоифа сув оқимлари суви сифати тўғрисида ахборотлар олиш
Асосий сув оқимларининг гидробиологик кўрсаткичлари устидан кузатишлар олиб боришЙилнинг III — ХI ойларида Сув массаси ифлосланишининг умумий даражасига кўра сув оқимлари биологик синфини ва экологик ҳолатини баҳолаш
Танланган сув оқимларида кимёвий ва бактериологик тадқиқотлар ўтказишМунтазам равишда, тўлиқ (ҳар ойда), қисқартирилган (ҳар 10 кунда) дастур бўйичаАсосий кимёвий ва бактериологик ифлослантирувчиларни аниқлаш ва сув оқимлари ҳолатини баҳолаш2966,40
593,28
Республика, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туман ДСЭНМСоғлиқни сақлаш вазирлиги
Чотқол-Қурама минтақаси ва Зарафшон дарёси уран конлари ҳудудлари сувларида токсик металлар ва радионуклидлар миқдори устидан кузатув олиб бориш ишларини лойиҳалаштиришҲар йили 2 марта Дарё сувларини ифлосланганлик даражасини баҳолаш200,00
34,20
«Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Асосий сув ажратиш трактлари коллектор-дренаж сувлари сифати устидан кузатишлар олиб боришМунтазам равишда, идоравий дастурга мувофиқ Суғориш манбалари ва маҳаллий ботиқларга тушадиган коллектор-дренаж сувларининг сифати ва миқдорини аниқлаш162,50
30,00
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси вилоятлар гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги

Ер ости сувлари

Асосий конлар бўйича ер ости сувларининг сифат ва миқдори устидан кузатишлар олиб бориш (фон, ҳудудий ва маҳаллий даражаларда)Мунтазам равишда, лойиҳалар ва амалдаги методикаларга мувофиқТабиий ва техноген омиллар таъсири остида конлар ер ости сувлари сифати ва миқдорининг ўзгариши тўғрисида маълумот9242,00
1740,72
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий ишлаб чиқариш маркази давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ерларнинг ифлосланиши ва ер усти экотизимлари мониторингиТупроқ ифлосланиши устидан кузатишлар олиб бориш:1556,44
209,16
Ифлосланиш мониторинги хизмати ҳамда тармоқ бўлинмалари«Ўзгидромет» маркази
Чотқол қўриқхонасида фон даражасидаЙилига бир мартаТупроқнинг фон ҳолатини аниқлаш
айрим қишлоқ хўжалиги ерларининг токсикантлар билан ифлосланганлигиҲар йили 2 марта (баҳорда, кузда) Тупроқнинг заҳарли химикатлар ва минерал ўғитлар билан ифлосланганлиги даражасини назорат қилиш
йирик саноат шаҳарлари атрофини саноат токсикантлари билан ифлосланганлигиҲар 5 йилда бир мартаТупроқнинг саноат корхоналари ташланмалари билан ифлослан-ганлик даражасини назорат қилиш
Чотқол-Қурама минтақасида ишлатилган уран конлари ҳудудларида тупроқнинг токсик металлар ва радионуклидлар билан ифлосланганлиги устидан кузатувлар олиб бориш, республиканинг йирик аҳоли пунктлари ва туманларини радиация жиҳатидан текширишИшлатилган уран конлари ҳудудларида ҳар йили икки марта
Йилига бир марта аҳоли пунктларини текшириш
Ишлатилган уран конлари ҳудудлари тупроғида токсик металлар ва радионуклидлар миқдори ҳамда йирик аҳоли пунктларидаги радиацион вазият тўғрисидаги маълумотлар1150,50
271,78
«Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Сурхондарё, Фарғона, Бухоро, Андижон ва Тошкент вилоятлари экологик майдончаларидаги тупроқлар ҳолати устидан тартибли кузатувлар олиб бориш2011 — 2015 йиллар (баҳор-куз) Тупроқнинг экологик кўрсаткичлари бўйича ахборот ва таҳлилий материаллар тайёрлаш500,00
100,00
«Тупроқшунослик ва агрокимё» давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
Сурхондарё, Фарғона, Бухоро, Андижон ва Тошкент вилоятларининг асосий мониторинг участкаларида тупроқ текширувларини ўтказиш2011 — 2015 йиллар (баҳор-куз) Тупроқнинг бошланғич экологик ҳолатини аниқлаш ва ерлар мониторингини олиб бориш учун доминант тупроқли асосий участкаларни танлаш100,00
20,00
Хавфли геологик жараёнлар мониторингиРеспубликанинг тоғ ва тоғ олди районларида хавфли геологик жараёнларнинг ривожланиши устидан тартибли кузатувлар ўтказишМунтазам равишдаХавфли геологик жараёнларнинг ривожланиши тўғрисида маълумотлар ва ҳудудлардан фойдаланиш тўғрисида хулоса тузиш ҳамда мумкин бўлган фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш4600,00
921,97
Хавфли геологик жараёнларни кузатиш давлат хизматиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари мониторингиТанланган индикаторлар тўпламлари ва мониторинг маршрутларини корректировка қилишМунтазам равишда, идоравий дастурга мувофиқ 2013 йил I — III чорак Ўзбекистон Республикаси бўйича, ва алоҳида ҳудудларида ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари ва улар яшайдиган/ўсадиган биомлар тўғрисида маълумотлар олиш50,00
«Давбионазорат»Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
1.2.2.Атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тизимида кузатишлар маълумотлари ишончлилигини текшириш ва баҳолашМониторингнинг барча турлари бўйичаТаҳлилий ишлар бажарилишининг аниқлиги ҳамда атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги маълумотлари ишончлилиги таъминланишини баҳолашҲар йилиКимёвий-таҳлилий, санитария-гигиена ишларининг аниқлигини ички ва идоралараро назорат қилиш ҳамда ишончсиз маълумотларни бекор қилиш155,64
20,92
«Ўзгидромет» маркази«Ўзгидромет» маркази
64,24
8,63
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
108,60
21,72
Республика ва вилоятлар ДСЭНМСоғлиқни сақлаш вазирлиги
50,00
12,00
«Тупроқшунослик ва агрокимё» давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
13,10
2,60
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси вилоятлар гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
1.3.Атроф табиий муҳит давлат мониторинги натижаларини умумлаштиришМониторингнинг барча турлари бўйичаАхборот материаллари ва ҳисоботларни чоп этишга тайёрлаш учун олинган таҳлилий маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш, шошилинч, тезкор ва тартибли маълумотларни умумлаштиришҲар чоракда ва ҳар йилиАтроф табиий муҳитни яхшилаш бўйича бошқарув қарорларини қабул қилиш учун маълумотларни тизимлаш, қайта ишлаш ва ахборотларни тайёрлаш

155,64
20,92

Ифлосланиш мониторинги хизмати«Ўзгидромет» маркази
75,92
10,20
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
25,00
«Давбионазорат»
90,30
18,06
Республика ва вилоятлар ДСЭНМСоғлиқни сақлаш вазирлиги
300,00
63,10
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси, Хавфли геологик жараёнларни кузатиш давлат хизмати, «Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
25,00
5,00
«Тупроқшунослик ва агрокимё» давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
3,20
0,65
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси вилоятлар гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
1.4.

Атроф табиий муҳит давлат мониторинги ахборот маълумотлари банкини шакллантириш

1.4.1.Атроф табиий муҳит давлат мониторинги ахборот маълумотлари банкини юритишМониторингнинг барча турлари бўйичаМониторинг маълумотларини йиғиш, тизимлаш, махсус дастурлар бўйича олинган маълумотларни автоматлаштирилган ҳолда қайта ишлаш, қоғоз ва электрон (техник) манбалардаги ахборотларни тўплашҲар чоракдаБошқарув қарорлари қабул қилиш учун табиий муҳит ҳолати, ахборот таъминоти тўғрисида маълумотлар банкини тўплаш

155,64
20,92

«Ўзгидромет» маркази«Ўзгидромет» маркази
60,72
8,16
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
25,00
«Давбионазорат»
Мониторинг маълумотларини бошқариш ва Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва табиатни муҳофаза қилиш ташкилотларига истеъмолчи учун қулай бўлган шаклда маълумотларни тақдим этишЙил давомидаМониторинг натижаларини таҳлил қилиш ва атроф табиий муҳит давлат мониторинги ягона маълумотлар банкига юбориш0,78
0,16
Республика ДСЭНМСоғлиқни сақлаш вазирлиги
200,00
84,00
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси, Хавфли геологик жараёнларни кузатиш давлат хизмати, «Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
0,78
0,15
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси вилоятлар гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
25,00
5,00
«Тупроқшунослик ва агрокимё» давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
1.4.2.Экологик индикатор (кўрсаткич)лар бўйича маълумотлар банкини юритишТабиий муҳит мониторинги учун экологик индикаторлар маълумот банкини жорий этишБелгиланган дастур бўйичаЭкологик индикаторлар бўйича ахборотларни шакллантириш — тўплаш, умумлаштириш ва Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг атроф табиий муҳит давлат мониторинги ягона маълумотлар банкига тақдим этиш60,72
8,16
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
«Ўзгидромет» маркази
Республика ДСЭНМ
44,00
22,00
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси, Хавфли геологик жараёнларни кузатиш давлат хизмати
1.5.

Атроф табиий муҳит давлат мониторингининг даврий ва тезкор ахборотларини тайёрлаш

1.5.1.Атроф табиий муҳит давлат мониторингининг натижалари бўйича ахборот, бюллетенлар тайёрлашТабиий муҳит ҳолати тўғрисида йиллик ва ярим йиллик (ўн кунлик ва ойлик) ахборот ва бюллетенлар, шунингдек тезкор маълумотномалар тайёрлаш ва уларни нашр қилишМунтазам равишда, ҳар ойда, ҳар йилдаДавлат ҳамда бошқа манфаатдор ташкилотлар, жамоатчилик ва аҳолини атроф табиий муҳит ҳолати тўғрисидаги ахборот билан таъминлаш

311,29
41,83

«Ўзгидромет» маркази«Ўзгидромет» маркази
13,85
1,86
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
24,00
«Давбионазорат»
4,20
0,84
Санитария, гигиена ва касб касалликлари институти ҳамда Республика ДСЭНМСоғлиқни сақлаш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасига атроф табиий муҳит мониторинги натижалари тўғрисида йиллик ҳисобот тақдим этишҲисобот йилидан кейин ҳар йили 1 мартга қадар20,00
4,00
Тупроқшунослик ва агрокимё давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
«Ўзгидромет» маркази«Ўзгидромет» маркази
Санитария, гигиена ва касб касалликлари институти ҳамда Республика ДСЭНМСоғлиқни сақлаш вазирлиги
25,00
4,90
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси, Хавфли геологик жараёнларни кузатиш давлат хизмати, «Комплекс геология-съёмка қидирув экспедицияси» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
1,60
0,32
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси вилоятлар гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
1.5.2.Атроф табиий муҳит давлат мониторингининг умумлаштирилган ахборотларини тайёрлашЎзбекистон Республикасида атроф табиий муҳит ҳолати тўғрисида Миллий маърузани тайёрлаш2-3 йилда бир марта ҳисобот давридан кейин 1 июнга қадарЎзбекистон Республикасида атроф табиий муҳит ҳолати ва табиий ресурслардан фойдаланиш тўғрисида Миллий маърузани нашр этишДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг ахборот-таҳлил мониторинг маркази вазирликлар ва идоралар иштирокидаДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
Интернетда атроф табиий муҳит давлат мониторинги бўйича сайт ташкил қилиш ва уни қўллаб-қувватлашМунтазам равишдаИнтернетдаги сайт орқали мониторинг натижаларини тарқатишДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг ахборот-таҳлил мониторинг маркази вазирликлар ва идоралар иштирокида

II. Атроф табиий муҳит давлат мониторингининг метрологик асослари ва моддий-техника базасини такомиллаштириш

2.1.Атроф муҳит объектларида ифлослантирувчи моддаларни аниқлашнинг янги методикаларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳамда мавжудларини такомиллаштиришМониторингнинг барча турлари бўйичаАтроф муҳит объектларида ифлослантирувчи моддаларни аниқлашнинг янги методикаларини ўзлаштириш ҳамда мавжудларини такомиллаштириш2011 — 2015 йилларАтроф табиий муҳит ҳолати тўғрисидаги ахборотнинг ҳаққонийлиги ва сифатини ошириш мақсадида мониторингнинг янги методларини жорий этиш155,64
20,92
«Ўзгидромет» марказининг ифлосланиш мониторинги хизмати«Ўзгидромет» маркази
26,87
3,61
АНИДИДавлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
Жорий этилаётган методикалар қиймати доирасидаСанитария, гигиена ва касб касалликлари институтиСоғлиқни сақлаш вазирлиги
213,86
76,96
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий ишлаб чиқариш маркази давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ер усти ва ер ости сувларининг ифлосланиши мониторингиКузатиш шохобчасини мақбуллаштириш, ер ости сувлари ҳолати мониторингини олиб бориш усуллари ва технологияларини такомиллаштириш2011 — 2015 йилларЎзбекистон Республикасининг барча ҳудудларида ер ости сувлари мониторинги маълумотлари объективлиги ва ишончлилигини ошириш60,36
14,33
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонаси, «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси
Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари мониторинги«Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси мониторингини олиб бориш методик қўлланмаси»ни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш2013 йил IV чорак Биологик ресурслар ҳолати тўғрисидаги маълумотлар сифати ва ишончлилигини ошириш мақсадида мониторингнинг янги методларини жорий қилиш12,00
«Давбионазорат» манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси
2.2.Атроф табиий муҳит давлат мониторингини юритиш учун прибор-техника анжомларини модернизациялашМониторингнинг барча турлари бўйичаЗамонавий ўлчов асбоблари ва анжомлари, кимёвий реактивлар ва технологик материаллар сотиб олиш2011 — 2015 йилларАтроф табиий муҳит давлат мониторинги хизматини техник жиҳозлаш622,59
83,65
«Ўзгидромет» маркази«Ўзгидромет» маркази
500,00
100,00
«Тупроқшунослик ва агрокимё» давлат илмий-тадқиқот институти«Ергеодезкадастр» давлат қўмитаси
45,50
9,10
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси вилоятлар гидрогеология-мелиоратив экспедициялариҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
III.Атроф табиий муҳит давлат мониторингига жорий этиш учун янги методикалар ва технологиялар-ни ишлаб чиқиш ва такомиллаш-тиришМониторингнинг барча турлари бўйичаАтроф табиий муҳит мониторингини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини амалга ошириш2011 — 2015 йилларАтроф табиий муҳит давлат мониторингининг янги методлари ва технологияларини амалиётга жорий этишГидрометеорология илмий-тадқиқот институти,«Ўзгидромет» маркази
170,85
18,35
«ГИДРОИНГЕО институти» давлат корхонасиДавлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси

ҲАММАСИ

29873,11
5 457,46