15.09.2004 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1409
O‘zbekiston Respublikasining “Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, radioeshittirish va televideniye dasturlarini uzatish, tarqatish, tashkil qilish va shakllantirish bilan shug‘ullanuvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tartibga solish maqsadida buyuraman:
* Ilova rus tilidagi matnda berilgan.