22.12.1999 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 858