23.10.2002 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1181