10.04.2009 yildagi 06/196-son
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 138-moddasi, Fuqarolik protsessual kodeksining (bundan buyon matnda FPK deb yuritiladi) 16-moddasi, Iqtisodiy protsessual kodeksining (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi) 15-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining (bundan buyon matnda MSIYutK deb yuritiladi) 16-moddasiga muvofiq sud hokimiyatining hujjatlari barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun majburiydir.
Oldingi tahrirga qarang.
4. “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida (bundan buyon matnda Qonun deb yuritiladi) sud hujjatini ijroga qaratishning umumiy tartibi belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra ijro varaqasi, odatda, undiruvchiga berilishi lozim.
FPKning 448-moddasiga muvofiq ijro varaqasi sud hujjati qonuniy kuchga kirgandan so‘ng undiruvchiga beriladi.
IPK 336-moddasining beshinchi qismiga va MSIYutK 278-moddasining to‘rtinchi qismiga muvofiq ijro varaqasi undiruvchiga beriladi yoki uning iltimosnomasiga ko‘ra, davlat ijrochisiga ijro etish uchun yuboriladi.
FPK 449-moddasining ikkinchi qismiga, IPK 336-moddasining oltinchi qismiga va MSIYutK 278-moddasining beshinchi qismiga muvofiq sud qarorlarining davlat daromadiga (budjetga) mablag‘lar undiriladigan to‘lovlar yuzasidan berilgan ijro hujjatlari sud tomonidan bevosita O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi bo‘limlariga yuboriladi.
Oldingi tahrirga qarang.
5. Ijro varaqasining asli yo‘qotilgan taqdirda, qaror chiqargan sud, FPKning 450-moddasi va IPKning 341-moddasi talablariga muvofiq, ijro varaqasining dublikatini berishi mumkin. Bunda sudlar ijro varaqa dublikatini berishni Qonunning 43-moddasida nazarda tutilgan yo‘qotilgan ijro ishi yuritilishi tiklanishidan farqlashlari lozim.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
6. Sudlarning e’tibori qonunda (IPKning 337-moddasi) ijro hujjatining mazmuniga nisbatan qat’iy talablar belgilanganligiga qaratilsin. Ijro varaqasi sud hujjatining qaror qismiga so‘zma-so‘z monand bo‘lishi va undiruvchi hamda qarzdorga oid to‘liq ma’lumotlar (familiyasi, ismi, otasining ismi, tug‘ilgan yili, manzili, yuridik shaxslarga nisbatan esa uning aniq nomlanishi)ni o‘zida aks ettirgan bo‘lishi shart. Bunday talablar bajarilmagan taqdirda davlat ijrochisi ijro varaqani kamchiliklarni bartaraf etish uchun qaytarishi mumkin.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
7. FPKning 453-moddasi va IPKning 340-moddasida ijro varaqasini ijroga topshirishning o‘tkazib yuborilgan muddatini tiklash tartibi belgilangan.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
8. Ijro hujjati talablarida noaniqliklar mavjud bo‘lgan yoki u bilan sud hujjati orasida tafovut aniqlangan holda davlat ijrochisi, Qonunning 31-moddasiga muvofiq, ijro hujjatini bergan sudga sud hujjatini tushuntirish, mazkur hujjatlarda yo‘l qo‘yilgan yozuv, bosma va arifmetik xatolarni bartaraf etish to‘g‘risida ariza bilan murojaat qilishga haqli. Davlat ijrochisining arizasida sud hujjatining qonuniyligi masalasida mushohada yuritilishi mumkin emas.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
9. FPKning 454-moddasi, IPKning 342-moddasiga muvofiq, sud davlat ijrochisi, undiruvchi yoki qarzdorning arizasiga ko‘ra sud hujjatining ijrosini kechiktirishga yoki bo‘lib-bo‘lib ijro etishga, shuningdek, uning ijro usuli va tartibini o‘zgartirishga haqli.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Agar ijro hujjati ijroga topshirish muddati o‘tib ketganidan keyin yuborilgan bo‘lsa yoki ijro hujjati Qonunning 8-moddasida nazarda tutilgan talablarga muvofiq bo‘lmasa, davlat ijrochisi ijro hujjatini qaytarib yuborish haqida qaror chiqaradi.
Davlat ijrochisining har qanday ijro hujjatini qaytarib yuborish haqidagi qarori ustidan MSIYutKda belgilangan tartibda ma’muriy sudga shikoyat berilishi mumkin.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Ijro ishi yuritishni to‘xtatib turish haqida sud ajrim chiqaradi. Ushbu ajrim ustidan FPK yoki XPKda belgilangan tartibda shikoyat yoki protest keltirilishi mumkin.
Qonun 36-moddasining uchinchi qismiga muvofiq, ijro ishi yuritishni to‘xtatib turishga sabab bo‘lgan holatlar bartaraf qilinganidan keyin ijro ishi yuritish uni to‘xtatib turgan sud yoki sud ijrochisi tomonidan undiruvchining arizasiga yoki sud ijrochisining tashabbusiga ko‘ra tiklanadi.
12. Sudlar Qonunning 34-moddasi birinchi qismi 2 va 3-bandlarida nazarda tutilgan hollarda ijro ishi yuritilishining to‘xtatilishi sud ijrochisining murojaati asosida, Qonunning 35-moddasi birinchi qismi 1, 4 va 5-bandlarida nazarda tutilgan hollarda esa, sud tomonidan ijroni kechiktirish yoki bo‘lib-bo‘lib ijro qilish to‘g‘risidagi arizani yoxud sud ijrochisining harakatlari ustidan berilgan shikoyatni yoki baholash natijalaridan norozilik haqidagi arizani ish yurituvga qabul qilish bilan bir vaqtning o‘zida amalga oshirilishini, ajrimda ijro ishi yuritilishi to‘xtatilishi haqida ko‘rsatilishini e’tiborga olishlari zarur.
Qonunning 34 va 35-moddalarida ko‘rsatilgan, ijro ishi yuritishni sud qaysi vaziyatda to‘xtatishi shart va haqli bo‘lgan holatlar ro‘yxati tugal hisoblanadi.
Oldingi tahrirga qarang.
Shu bilan birga, “To‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 79-moddasiga ko‘ra, ijro hujjati ijrosini to‘xtatish uchun iqtisodiy sudning qarzdorga nisbatan arizani ish yuritishga qabul qilish va to‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risida ish qo‘zg‘atish haqidagi ajrimi ham asos hisoblanishi e’tiborga olinishi lozim.
Oldingi tahrirga qarang.
13. FPKning 4076-moddasi, MSIYutKning 236-moddasi va IPKning 294-moddasiga ko‘ra, Oliy sud sudyasi kassatsiya shikoyatini ish yuritishga qabul qilish masalasini hal etish bilan bir vaqtda nizolashilayotgan sud hujjatining ijrosini shikoyatni bergan shaxsning iltimosnomasiga ko‘ra kassatsiya tartibida ish yuritish tamomlanguniga qadar to‘xtatib qo‘yishga haqli. Bu huquqdan foydalanilgan taqdirda, sudya sud hujjati ijrosini to‘xtatib turish haqida kassatsiya shikoyatini ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi ajrimda ko‘rsatadi. Sud hujjatining ijrosini to‘xtatib turish haqida iltimosnoma kassatsiya shikoyatini ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risida ajrim chiqarilganidan keyin taqdim qilingan holda, bunday iltimosnoma bo‘yicha alohida ajrim chiqariladi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
17. Qonunning 88-moddasiga ko‘ra, davlat ijrochisining xatti- harakatlari (harakatsizligi) ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin. Davlat ijrochisining qonuniy kuchga kirgan sud hujjatining ijrosi bo‘yicha chora ko‘rmaganligi yoki boshqa g‘ayriqonuniy harakatlarni sodir etganligi sudga beriladigan shikoyatning obyekti bo‘lishi mumkin.
Davlat ijrochisining xatti-harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish MSIYutKda nazarda tutilgan talablarga rioya qilingan holda ariza (shikoyat) berish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Ushbu arizalar (shikoyatlar) MSIYutKda belgilangan tartibda, ushbu Kodeksning 23-bobida nazarda tutilgan xususiyatlar inobatga olingan holda ma’muriy sudlar tomonidan ko‘rib chiqiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
18. Sudlarning e’tibori FPKning 166-moddasi va IPKning 131-moddasi talablariga muvofiq, taraflar protsessning istalgan bosqichida, shuningdek ijro bosqichida kelishuv bitimi tuzish orqali ishni yakunlashga haqli ekanligiga qaratilsin.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
21. O‘zbekiston Respublikasi FK 284-moddasiga muvofiq, garovga qo‘yilgan mol-mulkka mulk huquqi yoki uni xo‘jalik asosida yuritish huquqi bu mol-mulkni haq olib yoki haq olmasdan boshqa shaxsga berish natijasida yoxud universal huquqiy vorislik tartibida garovga qo‘yuvchidan boshqa shaxsga o‘tgan taqdirda garov huquqi o‘z kuchida qoladi, bundan muomaladagi tovarlarning garovi hamda garovga qo‘yilgan mol-mulkka bo‘lgan mulk huquqi yoki xo‘jalik asosida yuritish huquqi garovni saqlamagan holda boshqa shaxsga o‘tishiga garovga oluvchi rozilik bildirgan hollar mustasno.
Oldingi tahrirga qarang.
22. Qonunning 81-moddasiga muvofiq ijro hujjati topshirilgan bank yoki boshqa kredit tashkiloti pul mablag‘larini undirish to‘g‘risidagi ijro hujjatini ijro etmaganligi uchun ularga iqtisodiy sud tomonidan undirilishi lozim bo‘lgan summaning ellik foizigacha miqdorda jarima solinadi.
Bank yoki boshqa kredit tashkilotlariga nisbatan jarima qo‘llash haqida iqtisodiy sudga berilgan ariza sud tomonidan IPKda belgilangan umumiy qoidalar bo‘yicha, ushbu Kodeksning 27-bobida belgilangan xususiyatlar inobatga olingan holda ko‘rilishi lozim. Bunday ariza davlat ijrochisi tomonidan ham, undiruvchi (tadbirkorlik subyekti) tomonidan ham berilishi mumkin.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.