26.03.2008 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1781
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining, O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligining qarori, 26.03.2008 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1781
Дата вступления в силу
05.04.2008
Hujjat 18.03.2019 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
“Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida” va “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonunlariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi qaror qiladi:
Oldingi tahrirga qarang.
Ushbu Nizom “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi va “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiq fermer xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobining soddalashtirilgan tizimini tashkil etish va ular tomonidan moliyaviy hisobotlarni taqdim etish tartibini belgilaydi.
3. Ushbu Nizom “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari (keyingi o‘rinlarda — BHMS deb yuritiladi) va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilangan buxgalteriya hisobi va hisobotining qoidalari bilan birgalikda amal qiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Fermer xo‘jaliklari xo‘jalik operatsiyalari buxgalteriya hisobining ishchi schyotlar Rejasini O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2002-yil 9-sentabrdagi 103-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (21-sonli BHMS) “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliya-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”ga (2002-yil 23-oktabr, ro‘yxat raqami 1181 — Me’yoriy hujjatlar axborotnomasi, 2002-yil, 20-son) va ushbu Nizomning 1-ilovasida keltirilgan Fermer xo‘jaliklarining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi namunaviy Schyotlar rejasiga muvofiq tuzadi. Xo‘jalik operatsiyalari buxgalteriya hisobining ishchi schyotlar Rejasi fermer xo‘jaligining hisob siyosatida qonunchilikda belgilangan tartibda aks ettirilishi lozim.
Oldingi tahrirga qarang.
(14-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2019-yil 6-martdagi 33, 58-sonli qarori (ro‘yxat raqami 1781-4, 18.03.2019-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 18.03.2019-y., 10/19/1781-4/2779-son)
Oldingi tahrirga qarang.
15. Fermer xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobi obyektlarining analitik va sintetik hisobini yuritish uchun ushbu Nizomning 3-ilovasiga muvofiq “Xo‘jalik operatsiyalarini hisobga olish Kitobi” registri qo‘llaniladi. Xo‘jalik operatsiyalarini hisobga olish Kitobi kitob shaklida yuritiladi, unda operatsiyalar hisobi butun hisobot yili davomida yuritiladi. Bunda, Xo‘jalik operatsiyalarini hisobga olish Kitobi tikilgan va raqamlangan bo‘lishi shart. Xo‘jalik operatsiyalarini hisobga olish Kitobining so‘nggi varag‘ida fermerning imzosi bilan “Mazkur Kitobda ....... varaq raqamlangan” deb yoziladi. Varaqlar soni yozuv bilan yoziladi.
(15-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2019-yil 6-martdagi 33, 58-sonli qarori (ro‘yxat raqami 1781-4, 18.03.2019-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 18.03.2019-y., 10/19/1781-4/2779-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Asosiy vositalar bo‘yicha, shu jumladan moliyaviy ijara (lizing) shartnomasi asosida olinganlari bo‘yicha ham eskirish O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2003-yil 9-oktabrdagi 114-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) “Asosiy vositalar”ga (2004-yil 20-yanvar, ro‘yxat raqami 1299 — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 3-son, 35-modda) muvofiq hisoblanadi.
(25-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2019-yil 6-martdagi 33, 58-sonli qarori (ro‘yxat raqami 1781-4, 18.03.2019-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 18.03.2019-y., 10/19/1781-4/2779-son)
Nomoddiy aktivlar bo‘yicha amortizatsiya tanlangan usulga binoan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2005-yil 25-martdagi 35-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (7-sonli BHMS) “Nomoddiy aktivlar”ga (2005-yil 27-iyun, ro‘yxat raqami 1485 — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 25-26-son, 188-modda) muvofiq hisoblanadi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
45. Moliyaviy hisobotlarni taqdim qilish O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2002-yil 27-dekabrdagi 140-sonli “Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to‘ldirish bo‘yicha qoidalarni tasdiqlash to‘g‘risidagi” buyrug‘i bilan belgilangan (2003-yil 24-yanvar, ro‘yxat raqami 1209 — Me’yoriy hujjatlar axborotnomasi, 2003-yil, 1-2-son) shakllarda va tartibda amalga oshiriladi.
Oldingi tahrirga qarang.

Schyotlar t/r

Schyotlar nomi

Schyotlar turi

I qism. Uzoq muddatli aktivlar

I bo‘lim. Asosiy vositalar, nomoddiy va boshqa uzoq muddatli aktivlar

0100

Asosiy vositalarni hisobga oluvchi schyotlar

A

0110

Yer

0111

Yerni obodonlashtirish

0112

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha olingan asosiy vositalarni obodonlashtirishning eskirishi

0120

Binolar, inshootlar va uzatuvchi moslamalar

0130

Mashina va asbob-uskunalar

0140

Mebel va ofis jihozlari

0150

Kompyuter jihozlari va hisoblash texnikasi

0160

Transport vositalari

0170

Ishchi va mahsuldor hayvonlar

0180

Ko‘p yillik o‘simliklar

0190

Boshqa asosiy vositalar

0200

Asosiy vositalarning eskirishini hisobga oluvchi schyotlar

KA

0211

Yerni obodonlashtirishning eskirishi

0212

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha olingan asosiy vositalarni obodonlashtirishning eskirishi

0220

Bino, inshoot va uzatuvchi moslamalarning eskirishi

0230

Mashina va a�bob-uskunalarning eskirishi

0240

Mebel va ofis jihozlarining eskirishi

0250

Kompyuter jihozlari va hisoblash texnikasining eskirishi

0260

Transport vositalarining eskirishi

0270

Ishchi hayvonlarning eskirishi

0280

Ko‘p yillik o‘simliklarning eskirishi

0290

Boshqa asosiy vositalarning eskirishi

0299

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha olingan asosiy vositalarning eskirishi

0300

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha olingan asosiy vositalarni hisobga oluvchi schyotlar

A

0310

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha olingan asosiy vositalar

0400

Nomoddiy aktivlarni hisobga oluvchi schyotlar

A

0410

Patentlar, litsenziyalar va nou-xau

0440

Yer va tabiat resurslaridan foydalanish huquqlari

0490

Boshqa nomoddiy aktivlar

0500

Nomoddiy aktivlar amortizatsiyasini hisobga oluvchi schyotlar

KA

0510

Patentlar, litsenziyalar va nou-xauning amortizatsiyasi

0540

Yer va tabiat resurslaridan foydalanish huquqlarining amortizatsiyasi

0590

Boshqa nomoddiy aktivlarning amortizatsiyasi

0600

Uzoq muddatli investitsiyalarni hisobga oluvchi schyotlar

A

0610

Qimmatli qog‘ozlar

0690

Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar

0800

Kapital quyilmalarni hisobga oluvchi schyotlar

A

0810

Tugallanmagan qurilish

0820

Asosiy vositalarni xarid qilish

0830

Nomoddiy aktivlarni xarid qilish

0840

Asosiy podani shakllantirish

0850

Yerni obodonlashtirishga kapital qo‘yilmalar

0860

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha olingan asosiy vositalarga kapital qo‘yilmalar

0890

Boshqa kapital qo‘yilmalar

0900

Moliyaviy debitor qarzlari va kechiktirilgan xarajatlarni hisobga oluvchi schyotlar

A

0920

Moliyaviy ijara bo‘yicha olinadigan to‘lovlar

0940

Boshqa uzoq muddatli debitor qarzlar

0990

Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar

II qism. Joriy aktivlar

II bo‘�im. Tovar-moddiy zaxiralari

1000

Materiallarni hisobga oluvchi schyotlar

A

1010

Xom ashyo va materiallar

1020

Sotib olingan yarim tayyor mahsulotlar

1030

Yoqilg‘i

1040

Ehtiyot qismlar

1060

Idish va idishbob materiallar

1070

Chetga qayta ishlash uchun berilgan materiallar

1080

Inventar va xo‘jalik jihozlari

1090

Boshqa materiallar

1100

O‘stirishdagi va boquvdagi hayvonlarni hisobga oluvchi schyotlar

A

1110

O‘stirishdagi hayvonlar

1120

Boquvdagi hayvonlar

2000

Asosiy ishlab chiqarishni hisobga oluvchi schyotlar

2010

Asosiy ishlab chiqarish

2300

Yordamchi ishlab chiqarishni hisobga oluvchi schyotlar

A

2310

Yordamchi ishlab chiqarish

2500

Umumishlabchiqarish xarajatlarini hisobga oluvchi schyotlar

2510

Umumishlabchiqarish xarajatlari

2600

Ishlab chiqarishdagi yaroqsiz mahsulotlarni hisobga oluvchi schyotlar

2610

Ishlab chiqarishdagi yaroqsiz mahsulotlar

2800

Tayyor mahsulotlarni hisobga oluvchi schyotlar

A

2810

Ombordagi tayyor mahsulotlar

2820

Ko‘rgazmadagi tayyor mahsulotlar

2830

Komissiyaga berilgan tayyor mahsulotlar

III bo‘lim. Kelgusi davr xarajatlari — joriy qismi

3100

Kelgusi davr xarajatlarini hisobga oluvchi schyotlar

A

3110

Oldindan to‘langan ijara haqi

3120

Oldindan to‘langan xizmat haqi

3190

Boshqa kelgusi davr xarajatlari

IV bo‘lim. Olinadigan schyotlar — joriy qismi

4000

Olinadigan schyotlar

A

4010

Xaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan schyotlar

4200

Xodimlarga berilgan bo‘naklarni hisobga oluvchi schyotlar

A

4210

Mehnat haqi bo‘yicha berilgan bo‘naklar

4220

Xizmat safarlariga berilgan bo‘naklar

4230

Umumxo‘jalik xarajatlari uchun berilgan bo‘naklar

4290

Xodimlarga berilgan boshqa bo‘naklar

4300

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklarni hisobga oluvchi schyotlar

A

4310

TMQlar uchun mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar

4320

Uzoq muddatli aktivlar uchun mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar

4330

Boshqa berilgan bo‘naklar

4400

Budjetga bo‘nak to‘lovlarini hisobga oluvchi schyotlar

A

4410

Budjetga soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (turlari bo‘yicha)

4500

Maqsadli davlat jamg‘armalariga bo‘nak to‘lovlarini hisobga oluvchi schyotlar

A

4520

Maqsadli davlat jamg‘armalariga bo‘nak to‘lovlari

4600

Ustav kapitaliga ta’sischilarning ulushlari bo‘yicha qarzini hisobga oluvchi schyotlar

A

4610

Ustav kapitaliga ta’sischilarning ulushlari bo‘yicha qarzi

4700

Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzini hisobga oluvchi schyotlar

A

4710

Kreditga sotilgan tovarlar bo‘yicha xodimlarning qarzi

4720

Berilgan qarzlar bo‘yicha xodimlarning qarzi

4730

Moddiy zararni qoplash bo‘yicha xodimlarning qarzi

4790

Xodimlarning boshqa qarzlari

4800

Turli debitorlar qarzlarini hisobga oluvchi schyotlar

A

4810

Moliyaviy ijara bo‘yicha olinadigan joriy to‘lovlar

4820

Operativ ijara bo‘yicha olinadigan to‘lovlar

4830

Olinadigan foizlar

4840

Olinadigan dividendlar

4850

Olinadigan royalti

4860

Da’volar bo‘yicha olinadigan schyotlar

4890

Boshqa debitorlar qarzlari

4900

Dargumon qarzlar bo‘yicha rezervni hisobga oluvchi schyotlar

KA

4910

Dargumon qarzlar bo‘yicha rezerv

V bo‘lim. Pul mablag‘lari, qisqa muddatli investitsiyalar va boshqa joriy aktivlar

5000

Kassadagi pul mablag‘larini hisobga oluvchi schyotlar

A

5010

Milliy valyutadagi pul mablag‘lari

5100

Hisob-kitob schyotidagi pul mablag‘larini hisobga oluvchi schyotlar

A

5110

Hisob-kitob schyoti

5200

Chet el valyutasidagi pul mablag‘larini hisobga oluvchi schyotlar

A

5210

Mamlakat ichidagi valyuta schyotlari

5500

Bankdagi maxsus schyotlardagi pul mablag‘larini hisobga oluvchi schyotlar

A

5510

Akkreditivlar

5520

Chek daftarchalari

5530

Boshqa maxsus schyotlar

5600

Pul ekvivalentlarini hisobga oluvchi schyotlar

A

5610

Pul ekvivalentlari (turlari bo‘yicha)

5700

Yo‘ldagi pul mablag‘ (o‘tkazma)larini hisobga oluvchi schyotlar

A

5710

Yo‘ldagi pul mablag‘ (o‘tkazma)lari

5800

Qisqa muddatli investitsiyalarni hisobga oluvchi schyotlar

A

5810

Qimmatli qog‘ozlar

5830

Berilgan qisqa muddatli qarzlar

5890

Boshqa joriy investitsiyalar

5900

Kamomadlar va qiymatliklarning buzilishidan yo‘qotishlar va boshqa joriy aktivlarni hisobga oluvchi schyotlar

A

5910

Kamomadlar va qiymatliklarning buzilishidan yo‘qotishlar

5920

Boshqa joriy aktivlar

III qism. Majburiyatlar

VI bo‘lim. Joriy majburiyatlar

6000

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to‘lanadigan schyotlar

P

6010

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to‘lanadigan schyotlar

6200

Kechiktirilgan majburiyatlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

6230

Boshqa kechiktirilgan daromadlar

6240

Soliqlar va majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar

6290

Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar

6300

Olingan bo‘naklarni hisobga oluvchi schyotlar

P

6310

Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar

6390

Boshqa olingan bo‘naklar

6400

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarzni hisobga oluvchi schyotlar

P

6410

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz (turlari bo‘yicha)

6500

Maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarzni hisobga oluvchi schyotlar

P

6520

Maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar

6600

Ta’sischilarga bo‘lgan qarzni hisobga oluvchi schyotlar

P

6610

To‘lanadigan dividendlar

6700

Mehnat haqi bo‘yicha xodimlar bilan hisoblashishlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

6710

Mehnat haqi bo‘yicha xodimlar bilan hisoblashishlar

6720

Deponentlangan ish haqi

6800

Qisqa muddatli kreditlar va qarzlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

6810

Qisqa muddatli bank kreditlari

6820

Qisqa muddatli qarzlar

6900

Turli kreditorlarga bo‘lgan qarzlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

6910

To‘lanadigan operativ ijara

6920

Hisoblangan foizlar

6930

Royalti bo‘yicha qarz

6950

Uzoq muddatli majburiyatlar — joriy qismi

6960

Da’volar bo‘yicha to‘lanadigan schyotlar

6970

Hisobdor shaxslarga bo‘lgan qarz

6990

Boshqa majburiyatlar

VII bo‘lim. Uzoq muddatli majburiyatlar

7200

Kechiktirilgan uzoq muddatli majburiyatlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

7230

Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar

7240

Soliqlar va majburiy to‘lovlar bo‘yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar

7290

Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar

7800

Uzoq muddatli kreditlar va qarzlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

7810

Uzoq muddatli bank kreditlari

7820

Uzoq muddatli qarzlar

7900

Turli kreditorlarga bo‘lgan uzoq muddatli qarzlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

7910

To‘lanadigan moliyaviy ijara

7920

Turli kreditorlarga bo‘lgan boshqa uzoq muddatli qarzlar

IV qism. Xususiy kapital

VIII bo‘lim. Kapital, taqsimlanmagan foyda va rezervlar

8300

Ustav kapitalini hisobga oluvchi schyotlar

P

8330

Pay va ulushlar

8400

Qo‘shilgan kapitalni hisobga oluvchi schyotlar

8420

Ustav kapitalini shakllantirishdagi kurs farqi

8500

Rezerv kapitalini hisobga oluvchi schyotlar

P

8510

Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo‘yicha tuzatishlar

8520

Rezerv kapitali

8530

Tekinga olingan mulk

8700

Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar)ni hisobga oluvchi schyotlar

P

8710

Hisobot davrining taqsimlanmagan foydasi (qoplanmagan zarari)

8720

Jamg‘arilgan foyda (qoplanmagan zarar)

8800

Maqsadli tushumlarni hisobga oluvchi schyotlar

P

8810

Grantlar

8820

Subsidiyalar

8840

Maqsadli foydalanadigan soliq imtiyozlari

8890

Boshqa maqsadli tushumlar

8900

Kelgusi xarajatlar va to‘lovlar rezervlarini hisobga oluvchi schyotlar

P

8910

Kelgusi xarajatlar va to‘lovlar rezervlari

V qism. Moliyaviy natijalarning shakllanishi va ishlatilishi

IX bo‘lim. Daromadlar va xarajatlar

9000

Asosiy (operatsion) faoliyatning daromadlarini hisobga oluvchi schyotlar

T

9010

Tayyor mahsulotlarni sotishdan daromadlar

9100

Realizatsiya qilingan mahsulot (ish, xizmat)larning tannarxini hisobga oluvchi schyotlar

T

9110

Realizatsiya qilingan tayyor mahsulotlarning tannarxi

9200

Asosiy vositalar va boshqa aktivlarning chiqib ketishini hisobga oluvchi schyotlar

9210

Asosiy vositalarning chiqib ketishi

9220

Boshqa aktivlarning chiqib ketishi

9300

Asosiy faoliyatning boshqa daromadlarini hisobga oluvchi schyotlar

T

9310

Asosiy vositalarning chiqib ketishidan foyda

9320

Boshqa aktivlarning chiqib ketishi�an foyda

9330

Undirilgan jarima, penya va ustamalar

9340

O‘tgan yillar foydalari

9350

Operativ ijaradan daromadlar

9360

Kreditor va deponent qarzlarni hisobdan chiqarishdan daromadlar

9380

Tekinga olingan moliyaviy yordam

9390

Boshqa operatsion daromadlar

9400

Davr xarajatlarini hisobga oluvchi schyotlar

T

9410

Realizatsiya xarajatlari

9420

Ma’muriy xarajatlar

9430

Boshqa operatsion xarajatlar

9500

Moliyaviy faoliyat daromadlarini hisobga oluvchi schyotlar

T

9510

Royalti bo‘yicha daromadlar

9520

Dividendlar ko‘rinishidagi daromadlar

9530

Foizlar ko‘rinishidagi daromadlar

9540

Valyutalar kurslari farqidan daromadlar

9550

Moliyaviy ijaradan daromadlar

9560

Qimm�tli qog‘ozlarni qayta baholashdan daromadlar

9590

Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari

9600

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlarni hisobga oluvchi schyotlar

T

9610

Foizlar ko‘rinishidagi xarajatlar

9620

Valyutalar kurslari farqidan zararlar

9690

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar

9700

Favquloddagi foyda (zarar)larni hisobga oluvchi schyotlar

T

9710

Favquloddagi foydalar

9720

Favquloddagi zararlar

9800

Soliqlar va yig‘imlarni to‘lash uchun foydaning ishlatilishini hisobga oluvchi schyotlar

9820

Foydadan hisoblangan boshqa soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha xarajatlar

9900

Yakuniy moliyaviy natijani hisobga oluvchi schyotlar

T

9910

Yakuniy moliyaviy natija

VI qism. Balansdan tashqari schyotlar

001

Operativ ijaraga olingan asosiy vositalar

BT

002

Mas’ul saqlashga qabul qilingan tovar-moddiy qiymatliklar

BT

006

Qat’iy hisobot varaqlari

BT

010

Moliyaviy ijara shartnomasi bo‘yicha berilgan asosiy vositalar

BT

011

Ssuda shartnomasi bo‘yicha olingan mulk

BT

013

Vaqtinchalik soliq imtiyozlari (turlari bo‘yicha)

BT

014

Foydalanishdagi inventar va xo‘jalik jihozlari

BT

Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.