02.07.1992 йилдаги 632-XII-сон
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик тўғрисидаги қонунлари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси асосида қабул этилган ушбу Қонундан ва Ўзбекистон Республикасининг шу Қонунга мувофиқ чиқариладиган бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир.
 LexUZ шарҳи
Олдинги таҳрирга қаранг.
 LexUZ шарҳи
Батафсил маълумот учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 26 февралдаги ПФ-2240-сонли «Ўзбекистон Республикасида паспорт тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги, 2011 йил 5 январдаги ПФ-4262-сонли «Ўзбекистон Республикасида паспорт тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 14 ноябрдаги 387-сонли қарори билан тасдиқланган «Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш қоидалари»га қаранг.
(5-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқариб ташланган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Ушбу модданинг 1, 2 ва 3-бандларида қайд этиб ўтилган талаблар алоҳида ҳоллардагина Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига биноан Ўзбекистон Республикаси олдида буюк хизматлари ёки фан, техника ва маданият соҳасида катта ютуқлари бўлган, шунингдек Ўзбекистон Республикасини қизиқтирадиган касб ёхуд малакага эга бўлган айрим шахсларга нисбатан ҳисобга олинмаслиги мумкин.
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
Мазкур Қонуннинг VI-бўлимида Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги масалаларига оид аризалар ва тақдимномаларни кўриб чиқиш тартиби белгиланган.
(21-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
 LexUZ шарҳи
(26-модда Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-411-сонли Қонунига асосан бешинчи қисми билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2016 й., 39-сон, 457-модда)
(33-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 21-моддаси ва Оила кодексининг 74 ва 198-моддаларига мувофиқ шахснинг қонуний вакиллари унинг ота-онаси, уни фарзандликка олганлар, тутинган ота-онаси, васийлар ёки ҳомийлар бўлиши мумкин.
(34-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
(35-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
(36-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
(36-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 3 ноябрдаги 533-сон қарори билан тасдиқланган Давлат божи ставкаларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига қабул қилиш ёки фуқаролигидан чиқариш тўғрисидаги аризалардан энг кам ойлик иш ҳақининг 2 баравари миқдорида давлат божи олинади.
(37-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
Ушбу Қонуннинг 30-моддасида кўрсатилган фуқароликка оид масалаларни дастлабки тарзда кўриб чиқиш учун Ўзбекистон Республикаси Президенти Фуқаролик масалалари Комиссиясини тузади.
 LexUZ шарҳи
(41-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
(42-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
(42-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 майдаги ЎРҚ-542-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон)
 LexUZ шарҳи

 Комментарий LexUz
Настоящий Закон утратит силу с 15 сентября 2020 года в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 13 марта 2020 года № ЗРУ-610 «О гражданстве Республики Узбекистан».
Законодательство Республики Узбекистан о гражданстве состоит из принятого на основе Конституции Республики Узбекистан настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним других законодательных актов Республики Узбекистан.
 Комментарий LexUz
См. предыдущую редакцию.
 Комментарий LexUz
(часть вторая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 г. № 714-II — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 514)
См. предыдущую редакцию.
(часть вторая статьи 10 исключена в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 г. № 714-II — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 514)
Требования, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, могут не учитываться в исключительных случаях по решению Президента Республики Узбекистан в отношении отдельных лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Узбекистан или высокие достижения в области науки, техники и культуры, а также обладающих профессией или квалификацией, представляющей интерес для Республики Узбекистан.
 Комментарий LexUz
Для дополнительной информации см. Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Узбекистан, утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 1992 года № УП-500.
 Комментарий LexUz
(часть первая статьи 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 2016 года № ЗРУ-411— СЗ РУ, 2016 г., № 39, ст. 457)
(часть вторая статьи 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 2016 года № ЗРУ-411— СЗ РУ, 2016 г., № 39, ст. 457)
 Комментарий LexUz
Для дополнительной информации см. Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Узбекистан, утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 1992 года № УП-500.
(статья 26 дополнена частью пятой Законом Республики Узбекистан от 23 сентября 2016 года № ЗРУ-411— СЗ РУ, 2016 г., № 39, ст. 457)
 Комментарий LexUz
В соответствии со статьей 21 Гражданского кодекса, а также статьями статьями 74 и 198 Семейного кодекса Республики Узбекистан законными представителями могут быть родители, усыновители, приемные родители или опекуны.
 Комментарий LexUz
В соответствии со Ставками государственной пошлины, утвержденными постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 года № 533, с заявлений о приеме в гражданство или о выходе из гражданства Республики Узбекистан взимается государственная пошлина в размере двух минимальных заработных плат.
Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства, указанных в статье 30 настоящего закона, Президент Республики Узбекистан образует Комиссию по вопросам гражданства.
 Комментарий LexUz
Для дополнительной информации см. Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Узбекистан, утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 1992 года № УП-500.
(текст статьи 41 в редакции Закона Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года № ЗРУ-542 — Национальная база данных законодательства, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317)
 Комментарий LexUz
Для более подробной информации см. Положение о виде на жительство в Республике Узбекистан для иностранца, виде на жительство в Республике Узбекистан для лица без гражданства и удостоверении лица без гражданства, утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года № УП-2240.