12.04.2021 йилдаги 202-сон
Ҳужжат 12.04.2021 00 санаси ҳолатига
Амалдаги версияга ўтиш
6. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 2-иловага мувофиқ айрим қарорлари ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
6. Атроф табиий муҳитга ифлослантирувчи моддалар ташламаларини ва оқоваларни норматив ва нормативдан ортиқча чиқарганлик ва оқизганлик, шунингдек, чиқиндиларни белгиланган лимит ва лимитдан ортиқча жойлаштирганлик учун компенсация тўловлари миқдори атроф-муҳитга таъсир кўрсатишнинг I — IV тоифаларига мансуб компенсация тўловчи субъектлар томонидан ушбу Низомга 1, 2, 3, 4 ва 5-иловаларга асосан белгиланган базавий ставкаларга мувофиқ, атроф табиий муҳитни ифлослантирувчи моддалар ташланмалари, оқовалари массаси чиқиндиларни жойлаштириш билан боғлиқ аниқ маълумотлар ҳамда тасдиқланган экологик нормативларга асосланган ҳолда мустақил равишда белгиланади.
Шк — шартли коэффициент, яъни ушбу белги остида корхонанинг тоифасидан келиб чиққан ҳолда ушбу Низомнинг 11-бандида келтирилган кўрсаткичдаги коэффициентлар қўлланилган ҳисоблаш ишлари амалга оширилади.
12. Мотор ёнилғиси ёқилганда ифлослантирувчи моддалар атмосфера ҳавосига нормативда чиқарилганлиги учун компенсация тўлови ҳисоб-китоби ушбу Низомга 2-иловага асосан, уларни турларга ажратмасдан ифлослантирувчи моддаларнинг тўлиқ массаси учун компенсация тўлови миқдорларига мувофиқ амалга оширилади, ифлослантирувчи моддаларнинг амалдаги массаси эса ушбу Низомга 3-иловага мувофиқ қабул қилинади.
Мим — ифлослантирувчи модда массаси, Низомга 3-илова билан тасдиқланган бир тонна мотор ёқилғисини ёқишда чиқариб ташланадиган ифлослантирувчи моддалар миқдори турига қараб олинади;
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.

Т/р

Ифлослантирувчи моддалар номи

Атмосфера ҳавосига бир тонна ифлослантирувчи моддани чиқариб ташлаганлик учун компенсация тўловларининг белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг коэффициенти миқдоридаги базавий ставкаси

1.

Азот икки оксиди (азот диоксиди)

0,0889

2.

Азот оксиди

0,0599

3.

Акрилонитрил

0,1520

4.

Акролеин

0,1520

5.

Бензой альдегид (бензальдегид)

0,1140

6.

Мойли альдегид

0,3040

7.

Алюминий оксиди

0,1140

8.

Аммиак

0,0889

9.

Аммоний нитрат (аммиакли селитра)

0,0128

10.

Аммоний сульфат

0,0240

11.

Аммоний хлорид

0,0450

12.

Аммофос

0,0128

13.

Малеин ангидрид (буғлар, аэрозоль)

0,0910

14.

Олтингугурт ангидрид (олтингугурт гази, олтингугурт икки оксиди)

0,0291

15.

Сирка ангидриди

0,1520

16.

Фосфор ангидрид

0,0910

17.

Фтален ангидрид (буғлар, аэрозоль)

0,0450

18.

Анилин

0,1520

19.

Ацетальдегид

0,4560

20.

Ацетон

0,0130

21.

Ацетилен

0,0040

22.

Ацетофенон

1,5220

23.

Барийли карбонат кислота (барийга қайта ҳисоблаганда)

0,7099

24.

Оқсил маъданли қўшимчаси (БМД)

45,6480

25.

Оқсил витаминли концентрат чангининг оқсили

4,5650

26.

Бенз(а)пирен (3,4 — бензпирен)

45647,9330

27.

Бензин (нефтли, кам олтингугуртли, углеродга қайта ҳисоблаганда)

0,0040

28.

Сланецли бензин (углеродга қайта ҳисоблаганда)

0,0910

29.

Бензол

0,0450

30.

Гидролиз лигниндан биостимулятор

0,0020

31.

1.3-бутадиен (дивинил)

0,0050

32.

Бутан

0,00002

33.

Бутилацетат

0,0450

34.

Ванадий беш оксиди

1,7533

35.

Ванилин хлорид

0,9130

36.

Водород хлорид (туз кислотаси)

0,0240

37.

Водород цианид (синил кислотаси)

0,4560

38.

Вольфрам натрий (вольфрамга қайта ҳисоблаганда)

0,0450

39.

Гексан

0,0001

40.

Кўмир кислотаси диамини (карбамид, мочевина)

0,0240

41.

Диметиламин

0,9130

42.

Диметилформамид

0,0001

43.

2.4-динитро-2-фтор-бутилфенол (диносеб, гебутокс)

0,9130

44.

0 — Дихлорбензол

0,1520

45.

Темир оксиди (темирга қайта ҳисоблаганда)

0,1140

46.

Сланец кули

0,0450

47.

Иссиқлик электрстанцияларининг кўмир кули (таркибида 35 — 40% кальций оксидли, 3 мкм гача ва ундан кам, аммо 97% дан кам бўлмаган дисперсияга эга)

0,2280

48.

Изопропил

0,0040

49.

Капролактам (буғлар, аэрозоль)

0,0760

50.

Азот кислотаси

0,0310

51.

Бор кислотаси

0,2280

52.

Метакрил кислота

0,4560

53.

Олтингугурт кислотаси

0,0450

54.

Сирка кислотаси

0,0760

55.

0-фосфорли кислота

0,2280

56.

Металл кобальт, кобальт хлорид

4,5650

57.

Олтингугурт кислотали кобальт (кобальтга қайта ҳисоблаганда)

11,4120

58.

0-Крезол

0,1630

59.

М, П-Крезол

0,2280

60.

Аморфли кремний икки оксиди
(аэросид — 175)

0,2280

61.

Ксилол

0,0240

62.

Магний оксиди

0,0910

63.

Магний хлорат

0,0140

64.

Электростанцияларнинг мазут кули (ванадийга қайта ҳисоблаганда)

1,4184

65.

Марганец, марганец оксиди ва бошқа бирикмалар (марганец икки оксидига қайта ҳисоблаганда)

3,5065

66.

Мис оксид, мис хлорид (мисга қайта ҳисоблаганда)

2,2820

67.

Олтингугуртли, олтингугурт кислотали, хлорли мис (мисга қайта ҳисоблаганда)

4,5650

68.

Метан

0,0692

69.

Метилацетат

0,0650

70.

Метилмеркаптан

507,1990

71.

Акрил кислотанинг метил эфири (метилакрилат)

0,4560

72.

2-метилфуран (метилфуран, сильван)

0,3040

73.

Молибден икки сульфиди (молибденга қайта ҳисоблаганда)

0,0450

74.

Этиленгликол моноизобутил эфири (бутилцеллозольв)

0,0140

75.

Моноэтаноламин

0,4560

76.

Моноэтиламин

0,4560

77.

Маргимуш, маргимуш ангидрид ва бошқа анорганик бирикмалар (маргимушга қайта ҳисоблаганда)

1,1683

78.

Натрий гидроксиди (каустик сода, ўткир натрий)

0,4560

79.

Натрий карбонат (кальцинацияланган сода)

0,1140

80.

Натрий силикат (натрий кремний оксиди)

0,0140

81.

Натрий сульфат, сульфит, сульфит-сульфат тузлари

0,0450

82.

Натрий триполифосфат

0,0090

83.

Никель, эрийдиган тузлар (никелга қайта ҳисоблаганда)

22,8240

84.

Никель олтингугурт оксиди, никель оксиди (никелга қайта ҳисоблаганда)

4,5650

85.

Нитробензол

0,5710

86.

Озон

0,1169

87.

Одорант ТМА (табиий меркаптанлар аралашмаси)

91,2960

88.

Қалай икки оксиди, оксид, сульфат (қалайга қайта ҳисоблаганда)

0,2280

89.

Қалай хлорид (қалайга қайта ҳисоблаганда)

0,0910

90.

Парамолибден аммоний (молибденга қайта ҳисоблаганда)

0,0450

91.

Пентан

0,0002

92.

Пиридин

0,0580

93.

Пропилен оксиди

0,5710

94.

Абразив чанг

0,1140

95.

Ацетатцеллюлоза, ацетилцеллюлоза, қоғоз, ип, картон чанги

0,0910

96.

Алюмосиликат чанги (табиий модификацияланмаган цеолитлар)

0,2280

97.

Аминопластлар чанги

0,1140

98.

Намат чанги

0,1520

99.

Ёғоч чанги

0,0450

100.

Ғалла чанги

0,0910

101.

Фосфогипснинг цемент билан бирикмасидан гипс чанги (анорганик)

0,0090

102.

Омухта ем, суяк ва гўштли суяк уни чанги (оқсилга қайта ҳисоблаганда)

4,5650

103.

Чарм чанги

0,1520

104.

Мўйна (жун, тивит) чанги

0,1520

105.

Ун чанги

0,0010

106.

Таркибида 70% дан ортиқ кремний икки оксиди (динас ва бошқалар) бўлган анорганик чанг

0,0701

107.

Таркибида 20 дан 70%гача кремний икки оксиди (шамот, цемент ва бошқалар) бўлган анорганик чанг

0,0359

108.

Таркибида 20%дан кам кремний икки оксиди (доломит ва бошқалар) бўлган анорганик чанг

0,0234

109.

Полиметилметакрилат чанги

0,0450

110.

Шиша тола, шиша пластик чанги

0,0760

111.

Резольв туридаги фенолформальдегид смола чанги

0,1140

112.

Пахта чанги

0,0910

113.

Цемент ишлаб чиқаришидаги чанг (таркибида 60% дан ортиқ кальций оксид ва 20% дан ортиқ кремний икки оксиди бўлган)

0,2280

114.

А ёғоч-спирт маркали эритгич (ацетон эфир)

0,0380

115.

Э ёғоч-спирт маркали эритгич (ацетон эфир)

0,0650

116.

АМР-3 мебель эритувчиси

0,0510

117.

Симоб ва унинг бирикмалари

15,2160

118.

Қурум

0,0910

119.

Қўрғошин, қўрғошин ацетат, қўрғошин оксиди ва бошқа бирикмалар, тетраэтил қўрғошиндан ташқари (қўрғошинга қайта ҳисоблаганда)

11,6878

120.

Олтингугуртли қўрғошин (қўрғошинга қайта ҳисоблаганда)

1,5745

121.

Элементар олтингугурт

0,0650

122.

Олтингугурт водород

0,4396

123.

Олтингугурт углерод

0,9130

124.

«Лотос», «Ока», «Эра» туридаги сунъий ювиш воситалари

0,1520

125.

«Био-С» сунъий ювиш воситаси

0,4560

126.

Сольвент-нафта

0,0240

127.

Бутил, изобутил спирт

0,0359

128.

Изопропилен спирти

0,0086

129.

Метил спирти

0,0070

130.

Тетрагидрофурил спирти

0,0450

131.

Фурил спирти

0,4560

132.

Этил спирти

0,0007

133.

Стирол

2,2820

134.

Тетрагидрофуран

0,0240

135.

Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)

0,0760

136.

Тетраэтил қўрғошин

760,7990

137.

1,2,3-Тиадиазонил-5-N1-фенилмочевина (дропп)

0,0240

138.

Толуол

0,0063

139.

Трихлорэтилен

0,0050

140.

Триэтиламин

0,0330

141.

Уайт-спирит

0,0050

142.

С-С меъёрий углеводородлар (РПК 265 эритгичи ва бошқалар суммар органик углеродга қайта ҳисоблаганда)

0,0069

143.

Углерод тўрт хлорид

0,0070

144.

Углерод оксиди

0,0010

145.

Иссиқлик электрстанцияларининг кўмир кули (таркибида 35 — 40% кальций оксиди бўлган, 3 мкм гача ва ундан кам, 97% дан кам бўлмаган дисперсланган)

0,2280

146.

Фенол

1,1683

147.

Сланецли феноллар

0,6520

148.

Формальдегид

1,5220

149.

Формамид

0,1520

150.

Газсимон фтор бирикмалари (фторли водород, фторга қайта ҳисоблаганда тўрт фторли кремний)

0,9130

151.

Яхши эрийдиган, анорганик фтор бирикмалари (натрий фторид)

0,4560

152.

Яхши эримайдиган, анорганик фтор бирикмалари (алюминий фторид, кальций фторид, натрий гексафторалюминат)

0,1167

153.

Фуран

0,4560

154.

Фурфурол

0,0910

155.

Хлор

0,1163

156.

М-Хлоранилин

0,4560

157.

Хлорбензол

0,0450

158.

Хлоропрен

2,2820

159.

Олти валентли хром (хром оксидига қайта ҳисоблаганда)

2,3365

160.

Уч валентли хром бирикмалари

(Сr 3+га қайта ҳисоблаганда)

0,4560

161.

Циклогексан

0,0021

162.

Рух оксиди (рухга қайта ҳисоблаганда)

0,0910

163.

Рух стеарат (рухга қайта ҳисоблаганда)

0,9130

164.

Рух сульфат (рухга қайта ҳисоблаганда)

0,5710

165.

Эпихлоргидрин

0,0240

166.

Хлорли этил

0,0240

167.

Этилацетат

0,0359

168.

Этилендиамин

0,1520

169.

2-этоксиэтанол (этилцеллюзоль, этиленгликоль этил спирти)

0,0040

170.

Этилен

0,0010

171.

Этил оксиди

0,1520

Т/р

Ифлослантирувчи моддалар номи

Бир тонна ифлослантирувчи модда ташлаганлик учун компенсация тўловларининг белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг коэффициенти миқдоридаги базавий ставкаси

1.

Азот аммоний

2,3805

2.

Азот нитрат

0,1398

3.

Азот нитрит

70,0777

4.

Акрил кислотаси

2,8041

5.

Алюминий

15,5692

6.

Анилин

10528,6686

7.

Антио (кимёвий заҳар)

105,3163

8.

Ацетон

14,0084

9.

Ацетонитрил

0,9814

10.

Бензол

2,1063

11.

Бериллий

4483,2794

12.

БПК тўлиқ, БПК 5

0,4179

13.

Бутанол (меъёрда)

35,1054

14.

Бутифос

3510,5437

15.

Ванадий

10,5316

16.

Муаллақ моддалар

0,0344

17.

Висмут беш валентли

10,5316

18.

Висмут уч валентли

2,1063

19.

Вольфрам

494,1796

20.

Техникавий ДДТ

10,5316

21.

Диметил формамид

10,5317

22.

Диэтил эфир

10,5316

23.

Темир (умумий)

1,7238

24.

Ёғлар

172,8100

25.

Кадмий

54,8616

26.

Калий

0,0129

27.

Кальций

0,0047

28.

Капролактам

1,0532

29.

Карбофос

10,5316

30.

Кобальт

39,5344

31.

Қора бўёқ

1,7118

32.

Кремний

0,3587

33.

Ксилол

14,0204

34.

Магний

0,0217

35.

Енгил иссиқ мой

21,0633

36.

Соляр мойи

210,6326

37.

Мис (фондан)

549,1338

38.

Метанол

7,0102

39.

Молибден (ион)

988,3593

40.

Мочевина (карбамид)

0,0857

41.

Маргумуш

18,2266

42.

Натрий

0,0054

43.

Нефть ва нефт маҳсулотлари

196,5035

44.

Натрий тиосульфат

0,8558

45.

Никель

54,8860

46.

Аммоний нитрат

70,0467

47.

Нитробензол

105,3163

48.

ОМК (оксидланган мойли кислоталар

7,0700

49.

Роданидлар

7,0102

50.

Симоб

210,6326

51.

Қўрғошин

53,1065

52.

Селен

1053,5706

53.

Олтингугурт

0,1304

54.

Олтингугурт углерод

0,8967

55.

Скипидар

5,2658

56.

СПАВ

3,4562

57.

Стирол

7,0374

58.

Стронций

0,5266

59.

Сулема

10596,8416

60.

Сульфатлар

0,0085

61.

Сурма

17,9331

62.

Қуруқ қолдиқ (минареллашган)

0,0033

63.

Теллур (фонга)

105,3163

64.

Титан

10,5387

65.

Толуол

2,1063

66.

Сирка кислотаси

105,3163

67.

Фенол

295,7057

68.

Фозалон

1052,9540

69.

Формальдегидлар

10,1078

70.

Фосфор умумий

7,0211

71.

Фторидлар

7,0211

72.

Фурфурол

0,7010

73.

Фосфатлар

0,2825

74.

Хлор (қолдиқ)

0,5266

75.

Натрий хлорат

0,0527

76.

Хлорбензол

526,5815

77.

Хлоридлар

0,0029

78.

Хром уч валентли

1,7064

79.

Хром олти валентли

778,4603

80.

Цианидлар

15,8137

81.

Циклогексан

105,3163

82.

Рух

54,8857

83.

Этилбензол

1053,1630

84.

Этилен

0,1402

Кейинги таҳрирга қаранг.

Ташкилот (компенсация тўловчи субъект)нинг штампи
Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ____________________________________________________________________________________________________________________________ туман (шаҳар)
Тўловчи _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(компенсация тўловчи субъектнинг тўлиқ номи)


Солиқ тўловчининг идентификация рақами________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ҳисоб-китоб учун масъул шахс___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ташкилот (компенсация тўловчи субъект)нинг жойлашган ери (почта манзили), телефон рақами ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банк реквизитлари _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(банк муассасасининг номи, коди, ҳисобварағи)

Компенсация тўловларининг объекти номи

Ингредиентлар номи

Масса (т, кг, куб. м)

Базавий ҳисоблаш миқдори (сўм)

Базавий ставкаси (R)

Кўпайтирилганлиги (камайтирилганлиги) учун уларнинг амал қилиш муддати тугаганда ёки авария бўлганда бараварлик коэффициентлари (бирлик)

Компенсация тўлови суммаси, сўмда

Агарда, экологик норматив доирасидан кам масса учун хисобланганда

1) (3*6*7:8)*9);

2) Тасдиқланган меъёрдан юқори бўлганда, (3*6*7)+(4*6*7*8)*9);

3) Экологик меъёрий ҳужжат бўлмаганда, (4*6*7*8)*9);

4) Аварияли ёки бирваракайига ташламалар бўлганда (5*6*7*8)*9).

Тасдиқланган экологик нормативлар массаси

Тасдиқланган экологик нормативлар доирасидаги масса

Тасдиқланган экологик нормативлардан юқори бўлганда ёки уларнинг амал қилиш муддати тугаганда, экологик норматив мавжуд бўлмаганда ҳосил бўлган ҳақиқий масса

Авария ҳолатида ёки бирваракайига ташламалар бўлганда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Турғун манбалардан атмосфера ҳавосига ифлослантирувчи моддаларни чиқариш:

Жами

2. Ҳаракатдаги манбалардан атмосфера ҳавосига ифлослантирувчи моддаларни чиқариш:

Авиация бензини

Этилланган автобензин

Этилланмаган автобензин

Автомобиль дизель ёнилғиси

Тепловозлар учун дизель ёнилғиси

Реактив ёнилғи

Сиқилган-табиий газ

Суюлтирилган нефть гази

Сув транспорти учун ёнилғи (флот мазути)

Жами

3. Сув объектларига, жой рельефига коммунал канализация тизимига ифлослантирувчи моддаларни ташлаш:

Жами:

4. Чиқиндиларни атроф-муҳитга жойлаштириш

Iдаражадаги токсик — ўта хавфли

IIдаражадаги токсик — юқори хавфли

IIIдаражадаги токсик — ўртача хавфли

VIдаражадаги токсик — кам хавфли

Бошқа нотоксик чиқиндилар

Жами:

Ҳаммаси:

Пеня

Тўланиши керак

Ташкилот раҳбари (компенсация тўловчи субъект)

_________________________________________

(имзо, Ф.И.О.)

Ташкилот бош ҳисобчиси (компенсация тўловчи субъект)

_________________________________________

(имзо, Ф.И.О.)

Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ҳудудий

органнинг компенсация тўловлари ҳисоби ва уларнинг

тушумини назорат қилиш бўлим бошлиғи

_________________________________________

(имзо, Ф.И.О.)

Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича туман (шаҳар) инспекциясибошлиғи

_________________________________________

(имзо, Ф.И.О.)

20_____ йил «____»