биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
2. 31-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
3. 32-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
4. 36-банднинг биринчи хатбошиси «ахборот тизимида» деган сўзлардан кейин «, шу жумладан мобил иловалар орқали» деган сўзлар билан тўлдирилсин.