23.09.1992 йилдаги 443-сон
ONLINE TRANSLATE
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг қарори , 23.09.1992 йилдаги 443-сон
Кучга кириш санаси
23.09.1992
Ҳужжат 07.02.1997 00 санаси ҳолатига
Амалдаги версияга ўтиш
Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ ва бозор муносабатларини кенг жорий қилиш, ташаббус ва тадбиркорликни ривожлантириш, давлат тасарруфидан чиқариш ва мулкчиликнинг жамоа ҳамда хусусий шаклларини шакллантириш учун шароитлар яратиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш борасида тўпланган тажрибани ҳисобга олиб 4 ва 5-бандларда кўрсатилган пухта ишланган меъёрий ҳужжатларни тасдиқлаш учун 1993 йилнинг I чорагида Вазирлар Маҳкамасига киритсин;
Олдинги таҳрирга қаранг.
маҳаллий саноат, савдо ва умумий овқатланиш корхоналари (ташкилотлари) 10-иловага мувофиқ давлат тасарруфидан чиқарилмайди ва хусусийлаштирилмайди;
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1991 йил 19 ноябрдаги 426-XII-сон қарорига мувофиқ давлат тасарруфидан чиқариладиган ёки хусусийлаштириладиган савдо ва умумий овқатланиш корхоналари ҳамда ташкилотларининг мулкларини сотиб олишда юридик ва жисмоний шахсларга қарз беришни назарда тутиш тавсия этилсин.
4. Талабнома Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан рўйхатдан ўтказиш дафтарида қайд қилинади. Тасдиқланган шакл бўйича (1-илова) берилган талабнома 2—4-иловаларга мувофиқ шартлар бўйича ва махсус йиғимни тўлаганлик тўғрисидаги квитанция тақдим этилган тақдирда рўйхатга олинади.
Ижарачилар жамоасининг талабномасига, 4 ва 7-бандларда санаб ўтилганлардан ташқари, қўшимча равишда ижара шартномасининг нусхаси илова қилинади. Бошқарув органи томонидан ижара корхонасини тегишли равишда қайта ўзгартириш ўтказилганлиги тўғрисида қарор қабул қилингандан сўнг илгари тузилган ижара шартномаси қонунда белгиланган тартибда бекор қилинади.
Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида»ги Қонуни 8-моддасининг 5-бандида қайд этилган сабабларга кўра ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан назарда тутилган асосларда давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштиришни рад этиш.


Аризачи_______________________________________________________________________

(Фуқаронинг ф. и. о. ташкилотнинг — нодавлат юридик шахс,

______________________________________________________________________________

меҳнат жамоаси, корхона, бўлинманинг номи)

Манзили, индекс ________________________________________________________________

(жисмоний шахс учун — доимий яшаш жойи)

телефон, телекс, факс ____________________________________________________________
Аризачи тўғрисида маълумотлар ___________________________________________________

(жисмрний шахс учун — паспорт

______________________________________________________________________________

серияси ва №, ким томонидан, қачон берилган, нодавлат юридик шахс

______________________________________________________________________________

учун — рўйхатга олиш номери, давлат рўйҳатига олиш қачон ўтказилган)

Аризачининг ҳисоб счёти № _______________________________________________________

(корхона меҳнат жамоасининг,

______________________________________________________________________________

нодавлат юридик шахснинг)

Юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шакли __________________________________________
______________________________________________________________________________

(мулкчилик шакли, давлат органлари, жамоат ташкилотлари, жамоат

_____________________________________________________________________________

фондларининг устав сармоясидаги улушлари, % %)

Аризачи______________________________________________________________________

(Ф. И. О., лавозими)

_____________________________________________________________________________

(имзо)

199 ___й., «___» _____________

М. Ў.


________________________________________________
меҳнат жамоаси, бўлинма умумий

(номи)

йиғилиши (конференцияси)нинг _____________________________ -сон баёнидан


КЎЧИРМА

199 __йил «__» ____________

______________________________________________ шаҳри

Корхона, бўлинма ходимларининг умумий йиғилиш (конференция) ўтказилаётган кундаги рўйхат бўйича сони ____ киши. Қатнашди _____________ киши.

Кун тартиби

______________________________________________________________ давлат корхонаси

(номи)

(бўлинмаси)ни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида.

Масала бўйича сўзга чиққанлар: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________


ҚАРОР ҚИЛДИЛАР:

1. __________________________________________________меҳнат жамоаси томонидан

(номи)

корхона, бўлинмани давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш юзасидан ариза берилсин.
2. Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш учун талабномани тасдиқлаш учун _____________________________________________________________________________
(фамилияси, исми, отасининг исми)

вакил қилинсин.

3. __________________________________________ корхонани давлат тасарруфидан чиқариш

(фамилияси, исми, отасининг исми)

ва хусусийлаштириш бўйича комиссия таркибига киритиш ва унда меҳнат жамоаси манфаатларини ифодалаш учун вакил қилинсин.

_______ -киши, корхона, бўлинма меҳнат жамоаси аъзоларининг рўйхат бўйича сонидан _______ фоизи (меҳнат жамоаси аъзоларининг имзолаш варақалари асосида 3-иловага мувофиқ белгиланади) маъқуллаб овоз берди.

______ -киши, корхона, бўлинма меҳнат жамоаси аъзоларининг рўйхат бўйича сонидан _______ фоизи қарши овоз берди.
Умумий йиғилиш (конференция) раиси

_________________________
(ф. и. о., имзо)


Умумий йиғилиш (конференция) котиби


_________________________
(ф. и. о., имзо)

Муҳр билан тасдиқланган (М. Ў.)

Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.

Ордернинг орқа томони


МУЛККА ЭГАЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚИНИ ТАСДИҚЛОВЧИ
ДАВЛАТ ОРДЕРИ № ______

______________________________________________________________ манзилида турувчи

яшовчи _____________________________________________________________________га

(янги мулкдор — юридик шахснинг номи ёки жисмоний шахснинг исми,

_____________________________________________________________________________

отасининг исми ва фамилияси)

_______________________________________________________________________ берилди
паспорт серияси __________ номери ______________ қачон ва ким томонидан берилган_____
______________________________________________________________________________
ҳисоб счёти ва банк бўлими _______________________________________________________
мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи билан _________________________________________________

(давлат тасарруфидан чиқарилган

______________________________________________________________________________

ёки хусусийлаштирилган давлат мулкининг номи)

қиймати _______________________________________________________________________

(пул миқдори ёзув билан)

Ушбу ордер ____________________________________________________________________

(ушбу ордерни берган ташкилотнинг номи) (ордерни

_______________________________________________________________ асосида берилади

беришга асос)

199 ____ йил «_____» _____________ да № _____ билан ўзаро мажбуриятлар тўғрисида битим имзоланди.
Ордер берилган ва рўйхатдан ўтказилган сана ________________________________________


М. Ў.

Қўмита раиси __________________________________________________________________

(ҳудудий бошқарма бошлиғи) (исми, отасининг исми ва фамилияси)

Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
аукционда қатнашишга мазкур Низомнинг 1 ва 2-иловаларида кўрсатилган шакллар бўйича талабнома;

____________________________________

_____________________________________

(хусусийлаштириладиган объект сотувчисининг номи)

__________________________________________________________________________дан

(талабнома берган юридик шахснинг тўла номи)

аукционда қатнашишга талабнома

..........1. Хусусийлаштириш объекти ва уни сотиш шартлари тўғрисидаги ахборотни ўрганиб чиқиб биз, буюртманомани имзолашга вакил қилинганлар, қуйидагини сотиб олишга розимиз:
______________________________________________________________________________

(хусусийлаштириш объектининг тўлиқ номи)

..........2. Аукционда ғолиб чиққанимиз тақдирда аукцион ташкилотчилари билан баённома имзоланган пайтдан бошлаб камида
30 кун муддатдан кечиктирмай олди-сотди шартномасини тузиш мажбуриятини ўз зиммамизга оламиз.

..........3. Бизнинг аукцион ғолиби эканлигимиз эътироф этилса-ю лекин олди-сотди шартномасини тузишдан воз кечганимиз
ёки белгиланган тўлов суммасини муддатида тўламаганимиз тақдирда, биз тўлаган гаров суммаси сотувчи ихтиёрига ўтишига
розимиз.

..........4. Хусусийлаштириш объектининг олди-сотди шартномаси имзолангунга қадар мазкур талабнома аукцион ташкилотлари
билан биргаликда имзоланган баённома билан бирга бизнинг ўртамизда тузилган шартнома кучига эга ҳисобланади.

..........5. 199 ___ йил «___» ___________ да тузилди.
..........6. Аукцион қатнашчисининг тўлиқ номи ва манзили:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
..........Таъсис ҳужжатларининг нусхалари илова қилинади.
..........Танлов натижалари ҳақидаги қарорни қуйидаги манзилга юборишингизни сўраймиз:
..........7. Аукцион қатнашчисининг тўлов реквизитлари, қайтариладиган гаров суммаси ўтказиладиган банкдаги счёти:
..........Вакил қилинган шахс имзоси:

________________________

учун_____________________________________________

(вакил қилинган шахснинг лавозими)

________________________________________________

(фамилияси, исми ва отасининг исми)


Сана

М. Ў.

ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ:

________________________________________________

(сотувчи томонидан тўлдирилади)

__________________________________________________

__________________________________________________

(хусусийлаштириладиган объект сотувчисининг номи)

Аукционда қатнашишга талабнома

..........1. Хусусийлаштириш объекти ва уни сотиш шартлари тўғрисидаги ахборотни ўрганиб чиқиб мен, ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(хусусийлаштириш объектининг тўлиқ номи)

..........2. Аукционда ғолиб чиққаним тақдирда аукцион ташкилотчилари билан баённома имзоланган пайтдан бошлаб камида 30 кун муддат ичида олди-сотди шартномасини тузиш мажбуриятини ўз зиммамга оламан.
..........3. Аукционда ғолиб чиққанлигим эътироф этилса-ю лекин олди-сотди шартномасини тузишдан воз кечганим ёки белгиланган тўлов суммасини муддатида тўламаганим тақдирда мен тўлаган гаров суммаси сотувчи ихтиёрида қолишига розиман.
..........4. Хусусийлаштириш объектининг олди-сотди шартномаси имзолангунга қадар мазкур талабнома баённома билан бирга бизнинг ўртамизда тузилган шартнома кучига эга ҳисобланади.
..........5. 199 ______ йил «______» ________________ да тузилди.
..........6. Харидорнинг фамилияси, исми ва отасининг исми ______________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт серияси _________________________ № ___________________________________
_____________________________________________________________________ берилган.

(ким томонидан, қачон берилган, рўйхатга олинган жойи)

..........7. Фуқаронинг тўлов реквизитлари, қайтариладиган гаров суммаси ўтказиладиган банкдаги счёти:
_____________________________________________________________________________

(вакил қилинган шахснинг лавозими)

Фуқаронинг имзоси: __________________________________


Сана

ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ:

__________________________________________________

(сотувчи томонидан тўлдирилади)

Кейинги таҳрирга қаранг.
мазкур Низомга 1 ва 2-иловаларда кўрсатилган шакллар бўйича танловда қатнашишга талабнома;
___________________________________________________

___________________________________________________

(хусусийлаштириладиган объект сотувчисининг номи)


ТАНЛОВДА ҚАТНАШИШ УЧУН ТАЛАБНОМА


__________________________________________________________________________ дан

(талабнома берган юридик шахснинг тўла номи)

..........1. Хусусийлаштириш объекти ва уни сотиш шартлари ҳақидаги ахборот маълумотларини ўрганиб чиқиб биз, қуйида имзо қўювчилар, талабномани имзолашга вакил қилинганлар, мазкур талабномага илова қилинаётган таклифларимизга мувофиқ қуйидагиларни сотиб олишга розимиз:
______________________________________________________________________________

(хусусийлаштириш объектининг тўлиқ номи)

..........2. Агар бизнинг таклифимиз қабул қилинадиган бўлса, биз ўз зиммамизга таклифларимиз қабул қилинганлиги ҳақида бизга хабар юборилган пайтдан бошлаб камида 30 кун муддат ичида олди-сотди шартномасини тузиш мажбуриятини оламиз.
..........3. Биз танлов ғолиби деб эътироф этилганимизда ва олди-сотди шартномасини тузишдан воз кечганимизда ёки белгиланган тўлов суммасини муддатида тўламаганимизда биз тўлаган гаров суммаси сотувчининг мулкига ўтишига розимиз.
..........4. Хусусийлаштириш объектининг олди-сотди шартномаси имзолангунга қадар мазкур талабнома таклифларимиз қабул қилинганлиги ҳақидаги Сизнинг ёзма хабарингиз билан бирга ўртамизда тузилган шартнома кучига эга, деб ҳисобланади.
..........5. 199 ______ йил «______» ________________ да тузилди.
..........6. Танлов қатнашчисининг тўлиқ номи ва манзили:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
..........Таъсис ҳужжатларининг нусхалари илова қилинади.
..........7. Танлов қатнашчисининг тўлов реквизитлари, қайтариладиган гаров суммаси ўтказиладиган банкдаги счёти:________________________________________________________________________
..........Вакил қилинган шахс имзоси:
_________________________________________________________________________ учун

(харидорнинг номи)

___________________________________________________

(вакил қилинган шахснинг лавозими)

___________________________________________________

(ф. и. о.)

___________________________________________________

(имзо)


Сана

М. Ў.

ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ:

___________________________________________________

(сотувчи томонидан тўлдирилади)

_________________________________________________

_________________________________________________

(хусусийлаштириладиган объект сотувчисининг номи)

Танловда қатнашиш учун талабнома

..........1. Хусусийлаштириш объекти тўғрисидаги ахборот маълумотларини ва уни сотиш шартларини ўрганиб чиқиб, мазкур талабномага илова қилинаётган таклифларимга мувофиқ мен қуйидагиларни сотиб олишга розиман:
______________________________________________________________________________

(хусусийлаштириш объектининг тўлиқ номи)

..........2. Агар менинг таклифларим қабул қилинадиган бўлса, мен ўз зиммамга таклифларим қабул қилинганлиги ҳақида менга хабар юборилган пайтдан бошлаб камида 30 кун муддат ичида олди-сотди шартномасини тузиш мажбуриятини оламан.
..........3. Мен танлов ғолиби деб эътироф этилганимда ва олди-сотди шартномасини тузишдан воз кечганимда ёки белгиланган тўлов суммасини муддатида тўламаганимда мен тўлаган гаров суммаси сотувчи ихтиёрига ўтишига розиман.
..........4. Хусусийлаштириш объектининг олди-сотди шартномаси имзолангунга қадар мазкур талабнома таклифларимиз қабул қилинганлиги ҳақидаги Сизнинг ёзма хабарингиз билан бирга ўртамизда тузилган шартнома кучига эга, деб ҳисобланади.
..........5. 199 ______ йил «______» ________________ да тузилди.
..........6. Харидорнинг Ф. И. О. ______________________________________________________
Паспорт серияси _______________________ №______________________________________
______________________________________________________________________________

(ким томонидан, қачон берилган, рўйхатга олинган жойи)

..........7. Танлов комиссиясининг танлов натижалари ҳақидаги қарори юборилиши керак бўлган манзилим:
_____________________________________________________________________________
..........8. Фуқаронинг тўлов реквизитлари, қайтариладиган гаров суммаси ўтказиладиган банкдаги счёти:

Фуқаронинг имзоси: __________________________________


Сана

ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ:

__________________________________________________

(сотувчи томонидан тўлдирилади)

Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.