4. Олий Аҳдлашувчи Томонлар шунга ишонадиларки, мамлакатларининг келажаги муайян даражада иқтисоднинг ривожланиши ва бозор иқтисодиётига асосланган тизимнинг тузилишига боғлиқ. Улар турли соҳалар, шу жумладан, энергетика, қазиб олинувчи ва қайта ишланувчи саноат, машинасозлик, тўқимачилик саноати, қишлоқ хўжалиги, алоқа ва нақлиёт, енгил саноат, рақобатга бардош берувчи охирги маҳсулотлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган қўшма корхоналар барпо этиш, инфратузилмалар, замонавий технологиялар ва мутахассислар тайёрлаш соҳаларида ўзаро фойдали ҳамкорликнинг янги шакллари пайдо бўлиши учун зарур шароитлар яратиб берадилар. Олий Аҳдлашувчи Томонлардан ҳар бири иккинчи Олий Аҳдлашувчи Томон ишбилармонларининг ўз ҳудудидаги фаолиятини рағбатлантиради ҳамда ўзбек ва итальян фирмалари ўртасидаги ҳамкорликка ёрдамлашади.