18.11.2019 yildagi PF-5877-son
Hujjat 09.11.2021 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish

T/r

Chora-tadbirlar

Amalga oshirish shakli va mexanizmi

Ijro muddati

Mas’ul ijrochilar

I. Pul-kredit siyosati sohasida

1.

Pul-kredit siyosatining pul bozoridagi likvidlilik hajmi va foiz stavkalarini tartibga solish instrumentlarini takomillashtirish.

Pul-kredit operatsiyalarini joriy qilish bo‘yicha Markaziy bank boshqaruvining qarori, jumladan:

Markaziy bankning overnayt depozitlari;

muddati 2 haftagacha bo‘lgan muntazam depozit auksionlari;

Markaziy bank obligatsiyalarini muomalaga chiqarish;

Markaziy bankning davlat qimmatli qog‘ozlari va xorijiy valyuta garovi ostida overnayt kreditlari;

Markaziy bankning davlat qimmatli qog‘ozlari va xorijiy valyuta garovi ostida 2 haftagacha muddatda kredit auksionlari.

2020-yil yanvar

Markaziy bank (Nurmuratov)

2.

Markaziy bankning pul-kredit operatsiyalari bo‘yicha asosiy stavkasi va foiz koridorini o‘rnatish.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi Markaziy bank boshqaruvi qarori:

pul-kredit operatsiyalari bo‘yicha asosiy mo‘ljal sifatida Markaziy bankning asosiy stavkasini o‘rnatish;

pul-kredit operatsiyalari bo‘yicha foiz koridorini joriy etish.

2020-yil yanvar

Markaziy bank (Nurmuratov)

3.

Foiz siyosati yuqori moslashuvchanligini ta’minlash.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi Markaziy bank boshqaruvi qarori:

inflatsiya maqsadidan chetga chiqish xavflariga o‘z vaqtida javob qaytarish maqsadida asosiy stavka darajasini ko‘rib chiqish bo‘yicha yig‘ilishlar oralig‘ida qo‘shimcha yig‘ilishlarni joriy etish yo‘li bilan ko‘paytirish;

asosiy stavkani bir yilda kamida sakkiz marotaba e’lon qilish.

2020-yil yanvar

Markaziy bank (Nurmuratov)

4.

Banklararo pul bozorini va davlat qimmatli qog‘ozlarining ikkilamchi bozorini yanada rivojlantirish.

Pul bozorida davlat qimmatli qog‘ozlari bilan operatsiyalarni amalga oshirish va g‘aznachilikning bo‘sh mablag‘larini tijorat banklariga joylashtirish uchun yagona platforma yaratishni nazarda tutuvchi tashkiliy choralar.

2020-yil fevral

Markaziy bank (Nurmuratov), Moliya vazirligi (Ishmetov)

5.

Ekonometrik tahlil va prognozlar asosida qarorlar qabul qilish hamda ularni asosiy stavkani o‘rnatishdan oldin muhokama qilish tizimini rivojlantirish.

Markaziy bank boshqaruvining makroiqtisodiy tahlil va prognozlash tizimini (FPAS) amaliyotga to‘liq joriy qilish bo‘yicha quyidagilarni nazarda tutuvchi qarori:

ekonometrik modellashtirish instrumentlarini rivojlantirish;

pul-kredit va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning o‘zaro aloqadorligini tizimli baholash;

o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasiga ta’sirlarini baholash;

bank tizimi likvidliligi va uning shakllanish omillarini prognoz qilishni takomillashtirish.

2020-yil aprel

Markaziy bank (Nurmuratov)

6.

Valyuta bozorini yanada rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va qabul qilish.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi Markaziy bank boshqaruvining qarori:

ayirboshlash kursini belgilashda banklarning faol ishtiroki orqali ularning bozordagi faolligini rag‘batlantirish;

derivativlar bozori, xedjirlash instrumentlari va market-meykerlar institutini rivojlantirish;

banklararo valyuta savdolarining joriy “fiksing” usulidan uzluksiz auksion savdolari “metching” usuliga o‘tish.

2020-yil davomida

Markaziy bank (Nurmuratov)

7.

Inflatsion targetlash rejimini muvaffaqiyatli joriy etish va inflatsiyaning maqsadli mo‘ljallariga erishish uchun xalqaro moliya institutlarining texnik ko‘magini jalb qilish.

1. Xalqaro valyuta jamg‘armasi va boshqa xalqaro moliya institutlariga texnik ko‘mak taqdim etish to‘g‘risida murojaatlar yuborish.

2019-yil dekabr

Markaziy bank (Nurmuratov)

2. Inflatsion targetlash bo‘yicha doimiy maslahatchini (ekspertni) tanlash va jalb qilish. Doimiy ekspert shartnomasi shartlari va mo�iyalashtirish manbalarini kelishish.

Donorlar bilan kelishishga qarab

8.

Har chorakda pul-kredit siyosati sharhlarini hamda inflatsion kutilmalar so‘rovlarini tayyorlash va e’lon qilish.

Pul-kredit siyosati sharhlarini hamda aholi va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning inflatsion kutilmalari so‘rovlarini tayyorlash va e’lon qilish.

Har chorakda

Markaziy bank (Nurmuratov)

9.

Pul va valyuta bozorlari ishtirokchilarining malakasini oshirish.

Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash sohasida seminar va treninglar o‘tkazish.

Doimiy asosda

Markaziy bank (Nurmuratov), tijorat banklari

10.

Makroprudensial bank nazorati mexanizmlarini takomillashtirish.

Quyidagilar orqali makroprudensial nazorat amaliyotini kuchaytirish:

Bazel qo‘mitasi talablarini bosqichma-bosqich tatbiq etish;

iqtisodiy o‘sish davrida kredit faolligi keskin o‘sib ketishining oldini olish maqsadida banklar kapitali kontrsiklik buferini kiritish;

muayyan ko‘rsatkichlarning kritik qiymatlaridan chetga chiqqan hollarda banklarning kapitali yetarliligi uchun qo‘shimcha talablar o‘rnatish.

2020-yil fevral

Markaziy bank (Nurmuratov)

11.

Markaziy bank kadrlari salohiyatini oshirish.

1. Mutaxassislar malakasini oshirish va xorijiy markaziy banklar tajribasini o‘rganish.

2. Istiqbolli yosh mutaxassislarni ilg‘or xorijiy oliy ta’lim muassasalarida magistratura va doktorantura dasturlari bo‘yicha o‘qitishni tashkil qilish.

3. Markaziy bankning yosh mutaxassislarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va samarali rag‘batlantirish.

Doimiy asosda

Markaziy bank (Nurmuratov)

12.

Markaziy bankning kommunikatsion siyosatini takomillashtirish.

1. Inflatsion targetlash rejimi mohiyati va maqsadlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni aholining keng qatlamiga xolis va aniq ko‘rinishda yetkazishni nazarda tutuvchi kommunikatsion siyosatning yangi strategiyasini ishlab chiqish va tasdiqlash.

2. Markaziy bankning pul-kredit siyosati sohasidagi operatsiyalari shaffofligini ta’minlash.

2020-yil fevral

Markaziy bank (Nurmuratov)

13.

Jamoatchilikka inflatsion targetlashning mohiyati va maqsadlarini yanada batafsil tushuntirish maqsadida press-brifing tashkillashtirish va press-relizlar chiqarish.

Markaziy bankning press-konferensiyasini o‘tkazish.

Press-reliz chiqarish.

bir hafta muddatda

Markaziy bank (Nurmuratov)

II. Soliq-budjet siyosati sohasida

14.

Muvofiqlashtirilgan soliq-budjet siyosatini yuritish.

Umumiy fiskal balans taqchilligini 2022-yildan boshlab YIMning 1,5 foizidan oshirmaydigan darajagacha bosqichma-bosqich qisqartirib borish.

2020-yil may

Moliya vazirligi (Ishmetov)

15.

Davlat tashqi qarzini jalb qilishning yuqori chegaralarini belgilash mexanizmini joriy qilish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat qarzlarini boshqarish samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi Farmoni loyihasi, jumladan mazkur Farmonda tashqi va ichki omillar o‘zgarishini hisobga olgan holda davlat qarzlarini boshqarish bo‘yicha o‘rta muddatli strategiyani har yili yangilab borishni nazarda tutish.

2019-yil dekabr

Moliya vazirligi (Ishmetov)

16.

Ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga yo‘naltirilgan markazlashgan investitsiyalar samaradorligini oshirish.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi Hukumatning qarori loyihasi:

investitsion loyihalarni tanlash va amalga oshirish bilan bog‘liq mavjud muammolarni tahlil qilish maqsadida davlat investitsiyalarini boshqarishni baholash (PIMA) tizimini joriy qilish;

ijtimoiy soha tarmoqlari, yo‘l-transport infratuzilmasi va boshqa tarmoqlar bo‘yicha investitsion loyihalarni tanlash me’yorlari va muhimliligini belgilash tartibini o‘rnatish;

markazlashgan investitsiyalar va xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladigan va amalga oshirishga taklif etiladigan loyihalar ma’lumotlarining har yili yangilanadigan yagona bazasini yaratish;

Investitsiya dasturini markazlashgan investitsiyalar hisobidan amalga oshirish doirasida hududiy loyihalarni mahalliy resurslar yoki tarmoq vazirliklari va idoralarning budjetidan tashqari o‘z mablag‘lari hisobidan bajarish orqali Davlat budjeti ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish.

2020-yil avgust

Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Moliya vazirligi (Ishmetov), Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi (Umurzakov)

III. Makroiqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirishni ta’minlash sohasida

17.

Ichki bozorni iste’mol tovarlari bilan to‘ldirish bo‘yicha davlat siyosati choralarini amalga oshirish.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish:

bozorda raqobatni rivojlantirishga �aratilgan tashqi savdo erkinlashtirilishini saqlab qolish;

ichki bozorni iste’mol tovarlari bilan to‘ldirish maqsadida ishlab chiqarishni rag‘batlantirish hamda sanoat sohalari uchun zarur bo‘lgan ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish.

Doimiy asosda

Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi (Umurzakov), Moliya vazirligi (Ishmetov), Markaziy bank (Nurmuratov)

18.

Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga to‘sqinlik qiluvchi muammolar va xatarlarni aniqlash mexanizmini takomillashtirish.

“2019 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasida tarkibiy islohotlar asosiy yo‘nalishlarining “Yo‘l xaritasi”ni amalga oshirishni ta’minlash bo‘yicha Iqtisodiy kengash yig‘ilishlarida soliq-budjet va pul-kredit siyosatlari muvofiqligi hamda tarkibiy islohotlarning amalga oshirilish holati masalalarini ko‘rib chiqish va muhokama qilish.

Doimiy asosda

(yili�a kamida 4 marotaba)

Iqtisodiy kengash kotibiyati (Ishmetov)

19.

Davlat qimmatli qog‘ozlarini chiqarish grafigini har bir yil uchun aniq sanasini ko‘rsatgan holda oldindan e’lon qilishni amaliyotga joriy etish.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi Hukumatning qarori loyihasi:

pul bozori “benchmark”ini shakllantirish uchun so‘ndirish muddati har xil bo‘lgan davlat qimmatli qog‘ozlarini chiqarish chastotasi va hajmlarini oshirish;

Har yili yil boshlanishidan oldin va grafikni yangilash zarur bo‘lgan hollarda

Moliya vazirligi (Ishmetov), Markaziy bank (Nurmuratov)

iqtisodiyotda daromadlik egri chizig‘ini shakllantirish uchun uzoq muddatli davlat qimmatli qog‘ozlarini (so‘ndirish muddati 5 10 yil) chiqarish v� ichki bozorda joylashtirish.

2020 — 2023-yy.

20.

Moliya vazirligi va Markaziy bank o‘rtasida doimiy ravishda o‘zaro ma’lumotlar almashinuvi amaliyotini yo‘lga qo‘yish.

Moliya vazirligi va Markaziy bankning quyidagilarni nazarda tutuvchi hamkorlikdagi chora-tadbirlari kompleksini amalga oshirish:

ma’lumotlar almashinuvi bo‘yicha kundalik aloqa kanallarini o‘rnatish;

moliyaviy va iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili uchun zarur ma’lumotlar ro‘yxatini hamda ularni taqdim qilish muddatlarini belgilab olish;

bank tizimida likvidlilikni qisqa muddatli prognoz qilish maqsadida davlat budjeti kunlik daromadlari va xarajatlarining kutilayotgan hajmi bo‘yicha oldindan (bir kun avval) baholashlarni taqdim qilish;

Moliya vazirligi va Markaziy bank mutaxassislarining onlayn-rejimda axborotlarni eksport qilish imkonini beruvchi dasturiy ta’minotga ulash.

2020-yil fevral

Markaziy bank (Nurmuratov), Moliya vazirligi (Ishmetov)

21.

Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish kurslarini joriy qilish.

O‘rta va kasb-hunar ta’limi muassasalarida moliyaviy savodxonlikni oshirish bo‘yicha kurslarni ishlab chiqish va joriy qilish.

2020-yil sentyabr

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi (Majidov), Xalq ta’lim vazirligi (Shermatov), Markaziy bank (Nurmuratov), Moliya vazirligi (Ishmetov), Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov)

IV. Iqtisodiyotning boshqa soha va sektorlaridagi tarkibiy islohotlar sohasida

22.

Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarini rivojlantirishning, provardida ichki ishlab chiqarish hajmlarini doimiy oshirish va narxlar barqarorligini ta’minlash maqsadlariga javob beruvchi tamoyillarga va vazifalarga asoslangan strategiyasi va dasturiga muvofiq tartibni o‘rnatish.

Quyidagi vazifalardan kelib chiqqan holda, iqtisodiyotni, uning tarmoqlari va sohalarini rivojlantirish strategiyalari va dasturlarini ishlab chiqish tizimi ustidan tartib va nazoratni o‘rnatishni amaliyotga joriy etishni nazarda tutuvchi Hukumat qarori loyihasi:

mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshligini va ularning tashqi iqtisodiy sharoitlardagi o‘zgarishlarga moslashuvchanligini oshirish;

ishlab chiqarish, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish;

markazlashgan moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, xususiy va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ulushini ko‘paytirish hisobiga uzoq muddatli investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari tuzilmasini optimallashtirish;

mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish energiya samaradorligini oshirish;

ishlab chiqarish xarajatlarining asossiz oshishiga olib keluvchi omillarni doimiy ravishda qidirish va bartaraf etishga asoslangan holda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tannarxini kamaytirish.

2020-yil fevral

Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Moliya vazirligi (Ishmetov), manfaatdor vazirlik va idoralar

23.

Ishlab chiqarish xarajatlarining asossiz oshishiga olib keluvchi omillarni doimiy ravishda qidirish va bartaraf etish asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlar tannarxini kamaytirish.

Har yili ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishning yillik maqsadli parametrlarini o‘rnatishni nazarda tutgan holda vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlar tarkibiga kiruvchi sanoat tarmoqlari korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar kompleksi.

Har yili dekabr oxirigacha

Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), tarmoq vazirliklari va idoralari

Tarmoq sanoat korxonalarida 2020-yilda ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish bo‘yicha qabul qilingan chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonini monitoring qilish va har chorakda ko‘rib chiqish.

Har chorakda

24.

Iqtisodiyot tarmoqlarida mahsulot tannarxi shakllanishini tahlil va monitoring qilish mexanizmini joriy etish.

Har haftalik iste’mol narxlari indekslarini hisoblash uchun qisqartirilgan iste’mol savatchasiga kiritilgan 65 turdagi tovarlar va xizmatlar tannarxining shakllanishi to‘g‘risidagi har choraklik ma’lumotning so‘rov usuli asosidagi statistik hisobotini 2020-yil statistik ishlar rejasiga kiritish.

2019-yil dekabr

Davlat statistika qo‘mitasi (Begalov), Moliya vazirligi (Ishmetov), Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev)

Doimiy ravishda yuqorida ko‘rsatilgan tovarlar (xizmatlar) bo‘yicha tannarx va narxlar shakllanishini tahlil qilish va har chorakda tegishli ma’lumotlarni O‘zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga taqdim etish.

Har chorakda

25.

Iqtisodiyot tarmoqlarining energiya sarfini kamaytirish hamda texnik va texnologik jihatdan yangilash.

1. Mahalliy korxonalar va tashkilotlarda xalqaro standartlarga (ISO 50001) mos keluvchi energetik menejment tizimini bosqichma-bosqich joriy qilish bo‘yicha quyidagilarni nazarda tutuvchi mexanizmni ishlab chiqish:

energiya sarfi samaradorligini shaffoflik va xolislik asosida baholash, korxonalarning energiya sig‘imini kamaytirish;

resurslar, birinchi navbatda, moliyaviy resurslarni minimal sarflagan holda energiya iste’molini boshqarish samaradorligini, korxonalar aktivlari kapitallashuvini oshirish;

ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, ko‘rsatilayotgan xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish.

2020-yil yanvar

Energetika vazirligi (Sultanov), “O‘zstandart” agentligi (Sattarov), Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Innovatsion rivojlanish vazirligi (Abduraxmonov)

2. Energetik menejment tizimini xalqaro standart talablariga (ISO 50001) muvofiq joriy qilish tarmoq jadvallarini “O‘zstandart” agentligi bilan kelishgan holda vazirliklar va idoralar tomonidan ishlab chiqish va tasdiqlash.

3. Energetik menejment tizimini joriy qilish, xodimlarini o‘qitish va sertifikatlash bo‘yicha ishlarni tashkil etish.

2020-yil fevral

4. “O‘zstandart” agentligi tomonidan vazirlik va idoralarning energetik menejment tizimini xalqaro standart talablariga muvofiq joriy qilishni nazorat qilish.

Doimiy

5. “O‘zstandart” agentligi tomonidan vazirlik va idoralarning energetik menejment tizimini xalqaro standart talablariga muvofiq joriy qilishi jarayoni to‘g‘risidagi hisobotni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Har chorakda

26.

Ustav fondida davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo‘lgan korxonalar, shuningdek, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan korxonalar faoliyati samaradorligini baholash maqsadida samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichi (KPI) va energiya sig‘imi indikatorini joriy qilish.

1. Korxonalar faoliyati samaradorligini baholash uchun samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichi (KPI) va energiya sig‘imi indikatorini belgilash metodikasini ishlab chiqish va tasdiqlash.

2020-yil aprel

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (Bekenov), Energetika vazirligi (Sultanov), “O‘zstandart” agentligi (Sattarov), Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev)

2. Korxonalar tomonidan faoliyat samaradorligini baholash uchun samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichi (KPI) va energiya sig‘imi indikatori bo‘yicha oylik statistik hisobotlar taqdim etilishini ta’minlash.

Har oyda

3. Har chorakda Energetika vazirligi va Davlat statistika qo‘mitasi veb-saytlarida, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida yuqorida keltirilgan ko‘rsatkichlarni e’lon qilish.

Har chorakda

27.

Tartibga solinadigan narxlar (tariflar)ni erkinlashtirish jadvalini ishlab chiqish va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Inflatsiya bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda, 2022-yilgacha bo‘lgan davr uchun tartibga solinadigan narxlar o‘zgarishi jadvalini tasdiqlovchi Hukumat qarori loyihasi.

2020-yil yanvar

Moliya vazirligi (Ishmetov), Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov)

28.

Nohalol raqobat, suiiste’molchilik va import tovarlari narxlarini asossiz oshirishni to‘xtatish bo‘yicha amaliyotni takomillashtirish.

Nohalol raqobat, suiiste’molchilik hamda mahalliy va import tovarlar narxlarini asossiz oshirish holatlarini aniqlash mexanizmini ishlab chiqish.

2020-yil yanvar

Davlat soliq qo‘mitasi (Musayev), Davlat bojxona qo‘mitasi (Azimov), Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov)

29.

Temir yo‘l va havo transporti xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga temir yo‘l va havo transporti xizmatlari bozoriga ishtirokchilarning kirishini ochish va xususiy operatorlar sonini ko‘paytirish orqali raqobat muhitini shakllantirish bo‘yicha quyidagilarni nazarda tutuvchi takliflarni kiritish:

ko‘rsatiladigan transport xizmatlari tarif va narxlarini MDH davlatlari va asosiy tashqi savdo va turistik yo‘nalishlar hududidan o‘tuvchi boshqa davlatlardagi tarif va narxlardan oshmaydigan darajagacha pasaytirish;

temir yo‘lda va aviatsiyada xususiy yuk tashuvchilar bozorini shakllantirish bo‘yicha dasturni tasdiqlash;

infratuzilmadan foydalanganligi uchun xususiy operatorlar bilan hisob-kitoblar tartibi va tariflarni o‘rnatish.

2020-yil fevral

Transport vazirligi (Maxkamov), Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov), manfaatdor vazirlik va idoralar

30.

Elektr va gaz ta’minoti sohasiga xususiy investorlar hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni tanlov asosida kirishiga ruxsat berish va ularni faol jalb qilish.

Elektr va gaz ta’minoti sektorida raqobatni rivojlantirish maqsadida, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik mexanizmini qo‘llagan holda, to‘siqlarni bartaraf etish va imkoniyatlar yaratish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”.

2020-yil aprel

Energetika vazirligi Sultanov), Moliya vazirligi (Ishmetov), Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov)

31.

Tadbirkorlik subyektlari uchun raqobat muhitini yaxshilash.

Quyidagilarni nazarda tutuvchi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori loyihasi:

tadbirkorlik subyektlarining huquqiy kafolatlarini mustahkamlash;

subsidiyalar, preferensiyalar va imtiyozli kreditlar berish amaliyotini qayta ko‘rib chiqish;

davlat organlari xo‘jalik yurituvchi funksiyalarni bajaradigan muayyan sohalarga xususiy sektorni jalb qilish bo‘yicha dasturlarni tayyorlash;

davlat organlari tomonidan ta’sis etiladigan davlat korxonalari, shuningdek, davlat ishtirokidagi yirik xo‘jalik yurituvchi jamiyatlar va raqobatga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi tabiiy monopoliya subyektlari bo‘lgan afillangan korxonalar sonini qisqartirish;

tabiiy monopoliyalar tarmoqlari bilan turdosh bozorlarda raqobat shart-sharoitlarini yaratish bo‘yicha choralar ko‘rish;

davlat xaridlari, tenderlarni amalga oshirishda va resurslarni (shu jumladan, yoqilg‘i-energetika va tog‘-kon sanoatida) taqsimlashda ular o‘tkazilishining shaffofligini oshirish orqali bozor mexanizmlarini rivojlantirish.

2020-yil fevral

Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov) Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Moliya vazirligi (Ishmetov, Adliya vazirligi (Davletov)

32.

Iqtisodiyotda raqobat muhitini rivojlantirish uchun individual soliq va bojxona imtiyozlari, subsidiyalar, preferensiyalar berish amaliyotini qaytadan tanqidiy ko‘rib chiqish.

1. Quyidagilarni kiritishni nazarda tutuvchi O‘zbekiston Respublikasining “Raqobat to‘g‘risida”gi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni loyihasi:

soliq, bojxona imtiyozlari, subsidiyalar, narx preferensiyalari va grantlar ko‘rinishida davlat ko‘magi taqdim qilinishiga hamda davlatning tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishiga nisbatan monopoliyaga qarshi talablar;

faoliyat olib borishga eksklyuziv huquqlar berishni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari bo‘yicha monopoliyaga qarshi organning dastlabki roziligini olish mexanizmi.

2020-yil dekabr

Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov) Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Adliya vazirligi (Davletov)

2. Quyidagilarni ko‘zda tutuvchi amaliy chora-tadbirlar rejasi:

eksklyuziv huquqlarni to‘liq xatlovdan o‘tkazish;

raqobat muhitiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan davlat ishtirokidagi korxonalarga berilgan eksklyuziv huquqlarni bekor qilish.

2020-yil yanvar

33.

Monopol korxonalar va xo‘jalik yurituvchi subyektlar mahsulotlari narxini belgilanishning shaffofligini ta’minlash.

Monopol korxonaning internetdagi rasmiy veb-saytida ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi va monopol mahsulotni (ishlar, xizmatlar) �ealizatsiya qilish hamda moliyaviy natijalar shakllanishi tartibi to‘g‘risida ma’lumotlarni e’lon qilish tartibini ishlab chiqish va joriy qilish.

2020-yil yanvar

Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi (Sharipov), Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (Bekenov)

34.

Sud hokimiyati mustaqilligi, shuningdek, xususiy mulk huquqlari himoyasini ta’minlash bo‘yicha ta’sirchan choralarni ishlab chiqish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sud hokimiyatini isloh qilish va uning mustaqilligini ta’minlash, sud qarorlarini o‘z vaqtida ijro etish, shuningdek, sa’y-harakatlarni xususiy mulk huquqlarini himoya qilishni ta’minlashga qaratishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori loyihasi.

2020-yil mart

Oliy sud (Kamilov), Iqtisodiyot va sanoat vazirligi (Xo‘jayev), Adliya vazirligi (Davletov)

Oldingi tahrirga qarang.

R.A. Gulyamov

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi, Komissiya rahbari

J.A. Qo‘chqorov

O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari — moliya vaziri, Komissiya rahbari o‘rinbosari

M.B. Nurmuratov

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisi, Komissiya rahbari o‘rinbosari

O.Z. Nasritdinxo‘jayev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi o‘rinbosari

M.P. Olloyorov

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi departamenti rahbari o‘rinbosari

O.A. Hakimov

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori

B.A. Begalov

Davlat statistika qo‘mitasi raisi

N.Sh. Sharipov

Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi raisi

O.B. Rustamov

iqtisodiyot va sanoat vazirining birinchi o‘rinbosari

T.A. Ishmetov

moliya vazirining birinchi o‘rinbosari

M.M. Mirzayev

Davlat soliq qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari

I.I. Norqulov

Markaziy bank raisining birinchi o‘rinbosari

A.Y. Haydarov

moliya vazirining o‘rinbosari

A.J. Ortiqov

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Makroiqtisodiy tahlil, tarkibiy o‘zgartirishlar, moliya-bank tizimi va xususiy tadbirkorlik masalalari kotibiyati mudiri

Sh.Z. Shukurov

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o‘rinbosari

Lavozimiga ko‘ra

Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha “El-yurt umidi” jamg‘armasi ijrochi direktori

N. Sirojiddinov

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti professori

Z.T. Parpiyev

Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universiteti professori

B.S. Hamrayev

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Pul-kredit siyosati departamenti direktori, Komissiya kotibi

(3-ilova O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-noyabrdagi PF-3-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.11.2021-y., 06/21/3/1037-son)
Keyingi tahrirga qarang.