20.10.2018 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3078
Hujjat 01.01.2019 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq va budjet hisobini davlat sektorida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari bilan muvofiqlashtirish maqsadida buyuraman:
Keyingi tahrirga qarang.
Mazkur O‘zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti (2-sonli BHS) “Yagona schyotlar rejasi” (bundan buyon matnda Standart deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi va O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq budjet hisobini normativ tartibga solish tizimining elementi hisoblanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
10. Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning yagona g‘azna hisobvarag‘idagi mablag‘larini ichki hisob-kitob markazlarida to‘liq aks ettirish maqsadida mazkur Standartning 3-ilovasida nazarda tutilgan g‘aznachilik bo‘linmalari kodlari va budjet tizimi budjetlari mablag‘larining manbalari tasnifi (qo‘shimcha analitik schyotlar) bilan quyidagi ko‘rinishda yuritiladi:
101 110 “Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning milliy valyutadagi mablag‘lari” yoki 101 210 “Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning xorijiy valyutadagi mablag‘lari” subschyotlariga daromad va tushumlarni qabul qilinganda o‘z navbatida tegishli ichki hisob-kitob markazlarining 301 100 “Hisob-kitoblar markazining ichki hisob-kitob markazlari mablag‘lari bo‘yicha majburiyatlari” subschyoti orqali mablag‘lar 102 000 “Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning mablag‘lari” yoki 105 000 “Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning xorijiy valyutadagi mablag‘lari” schyotlarining tegishli subschyotlarida aks ettiriladi. Aksincha 102 000 “Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning mablag‘lari” yoki 105 000 “Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning xorijiy valyutadagi mablag‘lari” schyotlarining tegishli subschyotlari orqali xarajatlar amalga oshirilganda (Yagona g‘azna hisobvarag‘ining ichida, ya’ni ichki hisob-kitob markazlarining o‘zida amalga oshiriladigan xarajatlar bundan mustasno) mablag‘lar 101 110 “Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning milliy valyutadagi mablag‘lari” yoki 101 210 “Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning xorijiy valyutadagi mablag‘lari” subschyotlari orqali yo‘naltiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
154. Boshqa budjet tashkilotlaridan beg‘araz olingan va avval foydalanishda bo‘lgan asosiy vositalar-inventar obyektlar kelib tushganda, qabul qilib oluvchi tomon buxgalteriya hisobida ularning dastlabki (tiklanish) qiymatidan amortizatsiyasini ayirmagan holda 221 000 “Asosiy vositalar” schyotining tegishli qabul qilish bilan bog‘liq subschyotlarining debetiga va ularning dastlabki (tiklanish) qiymatidan amortizatsiyasini ayirgan holda 902 100 “Beg‘araz (bepul) olingan yoki berilgan asosiy vositalar, qiymatliklar va nomoddiy aktivlar” subschyotining krediti hamda beruvchi tashkilotlarning hujjatlariga muvofiq mazkur obyekt amortizatsiya summasiga 231 000 “Asosiy vositalar amortizatsiyasi” schyotining tegishli subschyotlarining krediti bo‘yicha aks ettiriladi. Ushbu asosiy vosita bo‘yicha yetkazib berish va ishchi holatga keltirish bilan bog‘liq boshqa xarajatlar amalga oshirilganda, ushbu xarajatlar mazkur asosiy vositaning dastlabki qiymatini oshiradi va hisobda 241 000 “Asosiy vositalarga kapital qo‘yilmalar” schyotining tegishli asosiy vositalarga boshqa kapital qo‘yilmalarni aks ettiruvchi subschyotlarining debetiga va amalga oshirilgan operatsiyaning mazmunidan kelib chiqqan holda 341 000 “Budjet tashkilotlarining turli hisob-kitoblari bo‘yicha kreditor qarzlari” schyotining tegishli subschyotlarining hamda boshqa schyotlarning tegishli subschyotlarining kreditiga yoziladi. Asosiy vositaning dastlabki qiymati bo‘yicha kirim qilinishi 221 000 “Asosiy vositalar” schyotlarining tegishli subschyotining debetiga va 241 000 “Asosiy vositalarga kapital qo‘yilmalar” schyotining tegishli subschyotlarining kreditiga yoziladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.

Schyotlar rejasi

Schyotlar nomi

Qo‘llanish sohasi

Schyot turi

Bo‘lim

Kichik bo‘lim

G‘MJ*

BT**

1-bob. Joriy aktivlar

100

000

Joriy aktivlar

+

+

101

000

Hisob-kitoblar markazidagi pul mablag‘lari

+

A

101

100

Yagona g‘azna hisobvarag‘ining milliy valyutadagi pul mablag‘lari

+

101

110

Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning milliy valyutadagi mablag‘lari

+

101

190

Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi milliy valyutadagi aniqlanmagan tushumlar

+

101

200

Yagona g‘azna hisobvarag‘ining xorijiy valyutadagi pul mablag‘lari

+

101

210

Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarining xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

101

290

Yagona g‘azna hisobvarag‘idagi xorijiy valyutadagi aniqlanmagan tushumlar

+

102

000

Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning mablag‘lari

+

+

A

102

100

Davlat budjetining mablag‘lari

+

102

110

O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetining mablag‘lari

+

102

120

Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining mablag‘lari

+

102

121

Qoraqalpog‘iston Respublikasining respublika budjeti, viloyatlarning viloyat budjeti va Toshkent shahrining shahar budjetining mablag‘lari

+

102

122

Tumanlar va shaharlar budjetlarining mablag‘lari

+

102

200

Davlat maqsadli jamg‘armalarining mablag‘lari

+

102

201

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi

+

102

202

O‘zbekiston Respublikasining Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi

+

102

203

Xususiylashtirilgan korxonalarga ko‘maklashish jamg‘armasi

+

102

204

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika yo‘l jamg‘armasi

+

102

205

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Ta’lim va tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish jamg‘armasi

+

102

206

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg‘armasi

+

102

300

Boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning mablag‘lari

+

102

301

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi

+

102

302

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi

+

102

303

O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamg‘armasi

+

102

304

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzurida Orolbo‘yi mintaqasini rivojlantirish jamg‘armasi

+

102

305

Ichki iste’mol bozorida narx-navoni barqarorlashtirishga ko‘maklashish jamg‘armasi

+

102

306

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Jamoat ishlari jamg‘armasi

+

102

307

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi

+

102

308

O‘zbekiston yoshlar ittifoqi jamg‘armasi

+

102

309

O‘zbekiston Kasaba uyushmalar federatsiyasi jamg‘armasi

+

102

310

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari huzurida “Obod qishloq” jamg‘armasi

+

102

311

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekiston Respublikasining rivojlanish davlat dasturlarini moliyalashtirish jamg‘armasi

+

102

312

“Obod mahalla” jamg‘armasi

+

102

313

O‘zbekiston yoshlar ittifoqi huzuridagi “Yoshlar — kelajagimiz” jamg‘armasi

+

102

314

Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg‘armasi

+

102

315

Harbiy-ma’muriy sektorlarni rivojlantirish jamg‘armasi

+

102

316

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi “Toza ichimlik suvi” jamg‘armasi

+

102

400

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lari

+

+

102

401

Budjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg‘armasi

+

+

102

402

Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi

+

+

102

403

Budjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi mablag‘laridan pensiya, nafaqa va boshqa to‘lovlar

+

+

102

404

Budjet tashkilotlarining budjetga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan (o‘tgan yilning debitor qarzdorligini, kamomadlarni, tekshiruv natijasiga ko‘ra aniqlangan o‘zlashtirishlarni) mablag‘lari

+

+

102

405

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalardan olinadigan to‘lovlar

+

+

102

406

Maktabdan tashqari muassasalarda bolalar ta’minoti uchun ota-onalardan olinadigan to‘lovlar

+

+

102

407

Ish joyida ovqat bilan ta’minlanganligi uchun xodimlar bilan hisob-kitoblardan tushumlar

+

+

102

408

Maktab-internatlar va litseylarda bolalarning ta’minoti uchun ota-onalardan tushumlar

+

+

102

409

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushumlar

+

+

102

410

Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarning ajratmalar hisobiga shakllanadigan budjetdan tashqari jamg‘armalari

+

+

102

411

Umumta’lim muassasalarida darsliklar ijarasi to‘lovi

+

+

102

412

Kapital qo‘yilmalar bo‘yicha depozitlar

+

102

413

Turg‘un davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotgan bemorlardan ovqatlanish uchun undiriladigan to‘lovlar

+

+

102

414

Taqsimlanadigan mablag‘lar

+

+

102

415

Boshqa ta’lim muassasalarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalardan olinadigan to‘lovlar

+

+

102

416

Boshqa depozitlar

+

+

102

417

Bojxona to‘lovlarini to‘lashdan tushgan tushumlar

+

102

418

Grantlar, insonparvarlik yordami va texnik ko‘maklashish vositalari bo‘yicha ajratilgan mablag‘lar

+

+

102

419

Kreditlar

+

+

103

000

Davlat budjeti, davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarining boshqa hisobraqamlardagi mablag‘lari

+

A

103

100

Davlat budjetining boshqa hisobraqamlardagi mablag‘lari

+

103

200

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarining boshqa hisobraqamlardagi mablag‘lari

+

104

000

Budjet tashkilotlarining boshqa hisobraqamlardagi mablag‘lari

+

A

104

100

Budjet tashkilotlarining boshqa hisobraqamlardagi budjet bo‘yicha mablag‘lari

+

104

110

Tashkilotni saqlash uchun moliyalashtirilgan budjet mablag‘lari

+

104

120

Boshqa maqsadlar uchun moliyalashtirilgan budjet mablag‘lari

+

104

400

Budjet tashkilotlarining boshqa hisobraqamlardagi budjetdan tashqari mablag‘lari

+

104

410

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblardan tushgan mablag‘lar

+

104

420

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushumlar

+

104

430

Budjet tashkilotining rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari

+

104

440

Boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar

+

104

450

Budjet tashkilotlarining vaqtincha ixtiyorida bo‘ladigan mablag‘lar

+

104

460

Budjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi mablag‘laridan pensiya, nafaqa va boshqa to‘lovlar

+

104

470

Taqsimlanadigan mablag‘lar

+

105

000

Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

+

A

105

100

Davlat budjetining xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

105

200

Davlat maqsadli jamg‘armalarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

105

300

Budjet tashkilotlarining xorijiy valyutadagi budjetdan tashqari mablag‘lari

+

+

106

000

Davlat budjeti, davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning boshqa hisobraqamlardagi xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

A

106

100

Davlat budjetining boshqa hisobraqamlardagi xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

106

200

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning boshqa hisobraqamlardagi xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

107

000

Budjet tashkilotlarining boshqa hisobraqamlardagi xorijiy valyutadagi mablag‘lari

+

108

000

Hisob-kitob kliring palatasining mablag‘lari

+

A

109

000

Naqd pul mablag‘lari

+

A

109

100

Milliy valyutadagi naqd pul mablag‘lari

+

109

200

Xorijiy valyutadagi naqd pul mablag‘lari

+

110

000

Boshqa pul mablag‘lari

+

+

A

111

000

Yo‘ldagi pul mablag‘lari

+

+

111

100

Budjet hisobidan naqd pul olish uchun tranzit hisobvaraqlariga o‘tkazilgan mablag‘lar

+

+

111

200

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalari hisobidan naqd pul olish uchun tranzit hisobvaraqlariga o‘tkazilgan mablag‘lar

+

111

300

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan naqd pul olish uchun tranzit hisobvaraqlariga o‘tkazilgan mablag‘lar

+

+

111

400

Konvertatsiya uchun tranzit hisob raqamiga o‘tkazib berilgan mablag‘lar

+

+

111

500

Hisob-kitob kliring palatasiga o‘tkazilgan mablag‘lar

+

+

111

900

Yo‘ldagi boshqa mablag‘lar

+

+

112

000

Akkreditivlar

+

113

000

Pul ekvivalentlari

+

120

000

Moliyaviy mablag‘lar bo‘yicha joriy debitor qarzlar

+

+

A

121

000

Qisqa muddatli depozitlar

+

+

121

100

Qisqa muddatli ichki depozitlar

+

+

121

200

Qisqa muddatli tashqi depozitlar

+

+

122

000

Berilgan qisqa muddatli kreditlar

+

122

100

Berilgan qisqa muddatli ichki kreditlar

+

122

110

Nomoliyaviy davlat tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli ichki kreditlar

+

122

120

Nodavlat notijorat tashkilotlarga berilgan qisqa muddatli ichki kreditlar

+

122

130

Moliyaviy tashkilotlarga berilgan qisqa muddatli ichki kreditlar

+

122

190

Boshqa berilgan qisqa muddatli ichki kreditlar

+

122

200

Berilgan qisqa muddatli tashqi kreditlar

+

123

000

Olingan qisqa muddatli qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar bundan mustasno)

+

123

100

Olinga� qisqa muddatli ichki qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar bundan mustasno)

+

123

200

Olingan qisqa muddatli tashqi qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar bundan mustasno)

+

130

000

Budjetlararo munosabatlar bo‘yicha debitor qarzlar

+

+

A

131

000

Berilgan qisqa muddatli ssudalar

+

131

100

Budjet mablag‘laridan berilgan qisqa muddatli ssudalar

+

131

110

Respublika budjetidan mahalliy budjetlarga berilgan qisqa muddatli budjet ssudalari

+

131

120

Yuqori mahalliy budjetlardan quyi mahalliy budjetlarga berilgan qisqa muddatli budjet ssudalari

+

131

130

Respublika budjetidan rezident yuridik shaxslarga berilgan qisqa muddatli budjet ssudalari

+

131

140

Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarga berilgan qisqa muddatli ssudalar

+

131

200

Davlat maqsadli jamg‘armalaridan maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarga berilgan qisqa muddatli ssudalar

+

132

000

Budjetlar o‘rtasidagi o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

132

100

O‘zbekiston Respublika respublika budjeti bilan o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

132

200

Mahalliy budjetlar bilan o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

132

300

Davlat budjeti bajarilishi jarayonida yuzaga keladigan boshqa o‘zaro-hisob kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

133

000

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning mablag‘laridan o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

133

100

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning respublika mablag‘laridan o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

133

200

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning Qoraqalpog‘iston Respublikasining respublika darajasidagi, viloyatlarning viloyat darajasidagi va Toshkent shahrining shahar darajasidagi mablag‘laridan o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

133

300

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning tumanlar va shaharlar darajasidagi mablag‘laridan o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlar

+

140

000

Budjet tizimi budjetlarining va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

A

141

000

Davlat budjetining daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

141

100

O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetining daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

141

200

Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetining, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

141

210

Qoraqalpog‘iston Respublikasining respublika budjeti, viloyatlarning viloyat budjeti va Toshkent shahrining shahar budjetining daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

141

220

Tumanlar va shaharlar budjetlarining daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

142

000

Davlat maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarning daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

143

000

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg‘armalarining daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

144

000

Budjet tashkilotlarining pensiya va nafaqalarni to‘lash uchun daromadlari bo‘yicha debitor qarzlari

+

145

000

Taqsimlanadigan daromadlar bo‘yicha debitor qarzlar

+

146

000

O‘tgan yilgi debitorlik qarzdorliklar, kamomadlar, tekshiruv natijasiga ko‘ra to‘lovlar bo‘yicha daromadlarning debitor qarzlari

+

150

000

Budjet tashkilotlarining debitor qarzlari

+

+

A

151

000

Budjet tashkilotlarining turli hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlari

+

151

100

Budjet tashkilotlarining mahsulot yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlari

+

151

200

Budjet tashkilotlarining xaridor va buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar bo‘yicha debitor qarzlari

+

151

300

Budjet tashkilotlarining sug‘urta bo‘yicha to‘lovlaridan debitor qarzlari

+

151

400

Budjet tashkilotlarining to‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblardan debitor qarzlari

+

151

900

Budjet tashkilotlarining boshqa turdagi hisob-kitoblardan debitor qarzlari

+

152

000

Budjet tashkilotlarining budjet va budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan debitor qarzlari

+

152

100

Budjet tashkilotlarining budjetga to‘lovlar bo‘yicha budjet bilan debitor qarzlari

+

152

200

Budjet tashkilotlarining yagona ijtimoiy to‘lov bo‘yicha debitor qarzlari

+

152

300

Budjet tashkilotlarining shaxsiy jamg‘arib boriladigan Pensiya hisobvarag‘i badallari bo‘yicha debitor qarzlari

+

152

400

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi bilan debitor qarzlari

+

153

000

Budjet tashkilotlarining xodimlar va stipendiya oluvchilar bilan debitor qarzlari

+

153

100

Budjet tashkilotlarining kamomadlarga doir debitor qarzlari

+

153

200

Budjet tashkilotlarining xodimlar bilan ijtimoiy nafaqalar bo‘yicha debitor qarzlari

+

153

300

Budjet tashkilotlarining hisobdor shaxslar bilan debitor qarzlari

+

153

400

Budjet tashkilotlarining xodimlar bilan mehnatga haq to‘lash bo‘yicha debitor qarzlari

+

153

500

Budjet tashkilotlarining stipendiya oluvchilar bilan debitor qarzlari

+

153

600

Budjet tashkilotlarining talabalar bilan boshqa debitor qarzlari

+

154

000

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan debitor qarzlari

+

+

160

000

Tovar-moddiy zaxiralar

+

A

161

000

Xom ashyo va materiallar

+

161

100

Oziq-ovqat mahsulotlari

+

161

110

Joriy oziq-ovqat mahsulotlari

+

161

120

Qish-bahor mavsumiga g‘amlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari

+

161

200

Dori-darmonlar, tibbiyotda foydalaniladigan vositalar, vaksinalar va bakteriologik preparatlar

+

161

210

Dori-darmonlar va tibbiyotda foydalaniladigan vositalar

+

161

220

Vaksinalar va bakteriologik preparatlar

+

161

230

Ambulatoriya sharoitida davolanuvchi imtiyozli bemorlar kontingentiga retsept asosida bepul beriluvchi dori-darmonlar

+

161

240

Ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan dori vositalari va tibbiyot buyumlari

+

161

300

Yonilg‘i, yoqilg‘i-moylash materiallari

+

161

310

Yoqilg‘i neft mahsulotlari

+

161

320

Suyultirilgan gaz

+

161

330

Ko‘mir

+

161

340

Boshqa turdagi yonilg‘i materiallari

+

161

400

Xo‘jalik va kanselyariya mahsulotlari

+

161

410

Xo‘jalik mahsulotlari

+

161

420

Kanselyariya mahsulotlari (qog‘ozdan tashqari)

+

161

430

Qog‘oz

+

161

500

Kiyim-kechak, poyabzal va choyshab-g‘iloflar

+

161

510

Kiyim-kechak va poyabzallar

+

161

520

Choyshab-g‘iloflar

+

161

600

Qurilish materiallari

+

161

700

Mashina va asbob-uskunalarning ehtiyot qismlari, butlovchi buyumlar va sotib olinadigan yarim tayyor mahsulotlar

+

161

800

Biologik zaxiralar

+

161

810

Boquvdagi hayvonlar

+

161

900

Boshqa xomashyo va materiallar

+

162

000

Tugallanmagan ishlab chiqarish

+

163

000

Tayyor mahsulot

+

164

000

Qayta sotish uchun tovarlar

+

165

000

Harbiy zaxiralar

+

170

000

Tovar-moddiy zaxiralarga xarajatlar

+

A

180

000

Tovarlarga (ishlarga, xizmatlarga) xarajatlar

+

A

2-bob. Uzoq muddatli aktivlar

210

000

�oliyaviy mablag‘lar bo‘yicha uzoq muddatli debitor qarzlar

+

+

A

211

000

Uzoq muddatli depozitlar

+

+

211

100

Uzoq muddatli ichki depozitlar

+

+

211

200

Uzoq muddatli tashqi depozitlar

+

+

212

000

Berilgan o‘rta va uzoq muddatli kreditlar

+

212

100

Berilgan o‘rta va uzoq muddatli ichki kreditlar

+

212

110

Nomoliyaviy davlat tashkilotlariga berilgan o‘rta va uzoq muddatli ichki kreditlar

+

212

120

Nodavlat notijorat tashkilotlarga berilgan o‘rta va uzoq muddatli ichki kreditlar

+

212

130

Moliyaviy tashkilotlarga berilgan o‘rta va uzoq muddatli ichki kreditlar

+

212

190

Boshqa berilgan o‘rta va uzoq muddatli ichki kreditlar

+

212

200

Berilgan o‘rta va uzoq muddatli tashqi kreditlar

+

213

000

Aksiya va kapital

+

213

100

Ichki aksiya va kapital

+

213

200

Tashqi aksiya va kapital

+

214

000

Olingan o‘rta va uzoq muddatli qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar bundan mustasno)

+

214

100

Olingan o‘rta va uzoq muddatli ichki qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar bundan mustasno)

+

214

200

Olingan o‘rta va uzoq muddatli tashqi qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar bundan mustasno)

+

215

000

Berilgan uzoq muddatli ssudalar

+

215

100

Budjet mablag‘laridan berilgan uzoq muddatli ssudalar

+

215

110

Respublika budjetidan mahalliy budjetlarga berilgan uzoq muddatli budjet ssudalari

+

215

120

Yuqori mahalliy budjetdan quyi mahalliy budjetlarga berilgan uzoq muddatli budjet ssudalari

+

215

130

Respublika budjetidan rezident yuridik shaxslarga berilgan uzoq muddatli budjet ssudalari

+

215

140

Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarga berilgan uzoq muddatli ssudalar

+

215

200

Davlat maqsadli jamg‘armalaridan maqsadli va boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalarga berilgan uzoq muddatli ssudalar

+

216

000

Budjet tashkilotlari tomonidan xodimlarga berilgan ssudalar

+

+

220

000

Nomoliyaviy aktivlar

+

A

221

000

Asosiy vositalar

+

221

100

Bino va inshootlar

+

221

110

Turarjoy binolari

+

221

120

Noturarjoy binolari

+

221

130

Boshqa inshootlar

+

221

140

Yerni obodonlashtirish

+

221

200

Mashina va jihozlar

+

221

210

Transport vositalari

+

221

220

Mashina va jihozlar (transport vositalaridan tashqari)

+

221

221

Informatsion, kompyuter va telekommunikatsion jihozlar

+

221

222

Boshqa turdagi mashina va jihozlar

+

221

300

Boshqa turdagi asosiy vositalar

+

221

310

Etishtiriladigan biologik aktivlar

+

221

311

Mahsuldor va ishchi hayvonlar

+

221

312

Ko‘p yillik daraxtlar va o‘simlik resurslari

+

221

320

Intellektual mulk obyektlari

+

221

321

Tadqiqot va ishlanmalar

+

221

322

Foydali qazilmalarni qazib olish

+

221

323

Kompyuter dasturiy ta’minoti

+

221

324

Ma’lumotlar bazasi

+

221

325

Ko‘ngilochar, badiiy va ijodiy qiymatliklar

+

221

326

Boshqa turdagi intellektual mulk obyektlari

+

221

330

Kutubxona fondi

+

221

331

Darsliklar fondi

+

221

332

Badiiy kitoblar fondi

+

221

339

Boshqa turdagi kutubxona fondi

+

221

400

Harbiy asosiy vositalar

+

222

000

Qiymatliklar

+

223

000

Noishlab chiqarish aktivlari

+

223

100

Yer

+

223

200

Mineral va energiya resurslari

+

223

300

Boshqa turdagi tabiiy aktivlar

+

223

310

Nomahsuldor biologik aktivlar

+

223

320

Suv resurslari

+

223

330

Boshqa turdagi tabiiy resurslar

+

223

331

Radiochastota spektri

+

223

332

Boshqa tabiiy resurslar

+

223

400

Nomoddiy noishlab chiqarish aktivlari

+

223

410

Shartnoma, lizing va litsenziyalar

+

223

411

Tijoriy operativ lizing

+

223

412

Tabiiy resurslardan foydalanishga ruxsatnoma

+

223

413

Ma’lum turdagi faoliyatni amalga oshirish uchun ruxsatnoma

+

223

414

Kelgusi tovar va xizmatlarga imtiyozli egalik qilishga ruxsatnoma

+

223

420

Gudvill va marketing aktivlari

+

230

000

Nomoliyaviy aktivlar amortizatsiyasi

+

KA

231

000

Asosiy vositalar amortizatsiyasi

+

231

100

Bino va inshootlar amortizatsiyasi

+

231

110

Turarjoy binolari amortizatsiyasi

+

231